Konkurs – nabór w ramach 3.2.1 POIR Badania na rynek

Celem konkursu Badania na rynek Dostępność plus jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firm poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Innowacja produktowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.
Wszystkie informacje znajdziesz na stronie internetowej PARP:
https://poir.parp.gov.pl/component/programs/program/poir#nowe-produkty-i-inwestycje

Photo by Markus Spiske on Unsplash
Udostępnij