Raport Europejskiego Urzędu Patentowego – Tabela wyników komercjalizacji patentów: europejskie MŚP, listopad 2019 r.

Spis treści

Treść raportu

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie tylko przyczyniają się do rozwoju gospodarki.  Są także odpowiedzialne za niektóre z największych przełomów naszych czasów w zakresie technologii medycznej, czystej energii czy bezpieczeństwa na drodze. Europejskie MŚP skutecznie wykorzystują patenty europejskie w celu ochrony swoich kluczowych wynalazków i skutecznie komercjalizują do dwóch trzecich z nich. Ale system patentowy wymaga ulepszenia i rozwoju. Raport sporządzony przez Europejski Urząd Patentowy pokazuje przeszkody stojące przed MŚP w tym zakresie: www.epo.org/scoreboard-smes

Photo by Alexander Grey on Unsplash 
Udostępnij