21 listopada 2019 r. odbędzie się konferencja prezentująca efekty realizacji projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Program konferencji

Podczas Konferencji zostaną zaprezentowane główne funkcjonalności PUEUP mające na celu usprawnienie dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej przy pomocy interaktywnych formularzy elektronicznych zintegrowanych z systemami wewnętrznymi UPRP i zewnętrznymi serwisami z zakresu własności przemysłowej. Dzięki PUEUP możliwe będzie skorzystanie z następujących usług:

  • udostępnienie wglądu i wyciągu z rejestrów,
  • walidacja patentu europejskiego,
  • powiadomienie o upływającym terminie ochrony,
  • zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego,
  • subskrypcja informacji,
  • zmiany w rejestrach,
  • składanie wniosków związanych z obsługa spraw prowadzonych przez Urząd Patentowy

.
Źródło informacji

Photo by Xuan Nguyen on Unsplash
Udostępnij