Coca Cola to najlepszy przykład marki, za której sukcesem stoi mądre zarządzanie własnością intelektualną. Historia tej marki sięga do XIX wieku, a jej smak i receptura były wtedy zupełnie inne od tej obecnie występującej na rynku. Napój ten szybko stał się popularny wśród Amerykanów, a decyzja o sprzedaży go w butelkach przyniosła firmie ogromny sukces.

Krótka historia gazowanego giganta

Dzięki swojej popularności Coca Cola borykała się z różnymi sposobami naruszeń, nie tylko samej receptury, która jest jedną z najlepiej strzeżonych na świecie, ale także z próbami podrobienia jej wyglądu zewnętrznego. W 1915 r. Alexander Samuelson zaprojektował prototyp butelki Coca Coli a firma Root Glass Company w dniu 18.08.1915 r. zgłosiła do Urzędu Patentowego Stanów Zjednoczonych jej wzór w celu uzyskania ochrony. Od tej pory kształt butelki zmieniał się zyskując seksowne wgłębienie w talii…

 Co by było gdyby butelka Coca Coli nie była zarejestrowanym wzorem przemysłowym?

 www.coca-cola.pl/poznaj-nas-lepiej/historia

Historia tej marki pokazuje, że warto chronić wygląd swoich produktów. Można zrobić to za pomocą rejestracji wzoru przemysłowego lub przestrzennego znaku towarowego.

Można ubiegać się o „tańszą” ochronę tylko w Polsce albo „droższą” na terenie całej Unii

W przypadku wzorów przemysłowych, w obu urzędach uzyskuje się 5 letnią ochronę.  Oznacza to, że rejestracja wzoru zarówno wspólnotowego jak i krajowego pozwala uzyskać ochronę na maksymalny okres 25 lat podzielony na 5-letnie okresy ochrony począwszy od daty zgłoszenia rejestracji wzoru.

    • Aby uzyskać rejestrację wzoru wspólnotowego należy wnieść zgłoszenie bezpośrednio w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) albo za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Opłata za zgłoszenie i uzyskanie ochrony na pierwszy 5-letni okres wynosi 350 euro, do której należy doliczyć opłatę za przekazanie zgłoszenia w przypadku korzystania z pośrednictwa Urzędu Patentowego RP.
    • Natomiast, uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy na terenie Polski dokonuje się poprzez zgłoszenie wzoru w Urzędzie Patentowym RP oraz wnosząc opłatę w wysokości 300 zł. Po wydaniu przez Urząd Patentowy RP decyzji warunkowej należy dodatkowo uiścić 150 zł za pierwszy 5-letni okres ochrony oraz 70 zł za publikację o udzielonym prawie z rejestracji.

Wyliczenia pełnych opłat jakie musisz uiścić chcąc zgłosić znak towarowy, wzór przemysłowy, wzór użytkowy czy wynalazek, możesz dokonać w prosty sposób za pomocą Kalkulatora Kosztów Rejestracji dostępnego na naszej stronie pod adresem: https://lgl-iplaw.pl/kalkulacja-kosztow-rejestracji/.


Nie zawsze jednak rejestracja jest konieczna, aby ochronić wygląd produktu…

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych w przeciwieństwie do prawa krajowego czyli polskiej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej przewiduje, poza ochroną wynikającą z rejestracji wzoru wspólnotowego (w UE) albo przemysłowego (w PL) ochronę wzoru niezarejestrowanego.

Jeżeli wzór wspólnotowy posiada wszelkie cechy wymagane przez Rozporządzenie, jest on chroniony jako wzór niezarejestrowany przez okres trzech lat. Ten okres rozpoczyna się od dnia, w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie we Wspólnocie Europejskiej.

To oznacza, że w przypadku stworzenia wzoru wspólnotowego uprawniony uzyskuje ochronę od dnia publicznego jego udostępnienia. To zaś oznacza, że od daty zgłoszenia wzoru identycznego lub podobnego możliwe jest unieważnienie prawa z rejestracji na ten wzór. Jednakże kluczowe znaczenie będą miały środki dowodowe jakimi dysponuje uprawniony z prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Po drugiej stronie w tym sporze jest osoba legitymująca się świadectwem z rejestracji.


Jak widać w różny sposób możemy chronić stworzone przez nas wzory wszystko zależy od ich charakteru i przeznaczenia. W przypadku towarów o krótkiej atrakcyjności rynkowej np. w branży modowej – rejestracja wzoru może okazać się zbędna. Ważne a zarządzanie własnością intelektualną było jak najbardziej przemyślane.

Trzeba jednak przy tym pamiętać, że w przypadku decyzji o korzystaniu z ochrony wzoru niezarejestrowanego jaką daje Rozporządzenie, po jej wygaśnięciu, uzyskanie prawa z rejestracji na ten sam wzór nie jest już możliwe. Czyli niezarejestrowany wzór butelki Coca Coli po 3 latach przestałby być chroniony…

Czy planujesz wprowadzić na rynek produkt, którego wzór może być konkurencyjny i obecny na rynku tyle co Coca Cola (!)? Warto rozważyć rejestrację wzoru i zabezpieczyć się odpowiednio wcześniej przed kopiowaniem.

Photo by Raspopova Marina on Unsplash
Udostępnij