22181
post-template-default,single,single-post,postid-22181,single-format-standard,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Kolejne zmiany w procedurze cywilnej – wprowadzenie postępowania w sprawach własności intelektualnej

Tekst ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw uchwalony przez Sejm wprowadza nowy dział w kodeksie cywilnym poświęcony procedurze w sprawach własności intelektualnej.

Najważniejsze postanowienia tego działu dotyczą:

  1. określenia rodzaju spraw z zakresu własności intelektualnej,
  2. ustanowienia specjalistycznych sądów do spraw własności intelektualnej,
  3. wprowadzenia obowiązkowego zastępstwa stron przez adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych.

 

Do katalogu spraw z zakresu własności intelektualnej należą sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, do których w szczególności należą:

  1. zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  2. ochrona dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;
  3. ochrona dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

 

Wyspecjalizowane sądy do orzekania w sprawach własności intelektualnej to znaczący krok w kierunku poprawy jakości orzecznictwa, a przede wszystkim wypracowania jednolitej linii orzeczniczej w zakresie tak wysublimowanej gałęzi prawa jaką jest własność intelektualna. Sprawy własności intelektualnej należą do właściwości Sądów Okręgowych, a sądem wyłącznie właściwym w sprawach dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

 

Istotna zmiana w zakresie reprezentacji stron w postępowaniu została wprowadzona poprzez nałożenie przymusu adwokacko – radcowsko – rzecznikowskiego. Szczególna zmiana dotyczy tej ostatniej grupy pełnomocników. Poprzez wprowadzenie proponowanych zmian zakres kompetencji rzeczników patentowych do występowania przed sądem został rozszerzony o pełne spektrum spraw z zakresu własności intelektualnej.

 

Bądźmy w kontakcie

Podaj nam swoje imię i adres mailowy, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości na temat nowych publikacji na naszych blogach o praktycznych aspektach własności intelektualnej (IP), ciekawych wydarzeniach, nowych usługach, wzorach, e-bookach czy narzędziach do zarządzania IP, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach tematycznych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych na podany przeze mnie adres, przez Lewandowski Gradek Lewandowska sp.p. radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B NIP: 7010438256

Pod linkiem https://lgl-iplaw.pl/polityka-prywatnosci/ znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Anna Dębska

anna.debska@lgl-iplaw.pl

rzecznik patentowy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; absolwentka stacjonarnego prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego