Na początku tego roku pisaliśmy tutaj o tym, jak ważna jest odpowiednia ochrona nazwy zespołu muzycznego oraz odpowiednie ustalenie zasad jej używania przez jego członków. Jednym z opisywanych przez nas przykładów sporów był toczący się od kilkunastu lat spór pomiędzy członkami zespołu “De Mono” o używanie tej nazwy równocześnie przez jego założyciela oraz głównego wokalistę. Warto dziś przypomnieć ten artykuł, gdyż kilka dni temu sąd apelacyjny rozstrzygnął w tej sprawie uwzględniając apelację powodów i zakazał pozwanym używania nazwy “De Mono”. 

Spis treści

Historia zespołu

Członkowie zespołu od 2008 roku nie chcieli dojść do porozumienia w kwestii możliwości posługiwania się tą samą nazwą „De Mono” przez dwa zespoły muzyczne:  pierwszy, założony w 1984 roku przez gitarzystę Marka Kościkiewicza i kontynuowany przez jego kolejnych członków na czele z wokalistą Andrzejem Krzywym, oraz drugi założony przez tego samego muzyka po odejściu z pierwszej formacji, w 2008 roku. Po wieloletnim sporze, który w sądzie okręgowym zakończył się oddaleniem powództwa, sąd apelacyjny ostatecznie zakazał Markowi Kościkiewiczowi i dwóm pozostałym pozwanym członkom posługiwania się nazwą „De Mono” w ramach powstałego później zespołu. Jednocześnie sąd zobowiązał też Marka Kościkiewicza do złożenia oświadczenia o następującej treści:

“Marek Kościkiewicz oświadcza, że nie będzie używał i nadawał zespołom artystycznym, w tym muzycznym, w których jest lub będzie założycielem albo współzałożycielem nazwy „De Mono”. Nazwa ta jest nazwą zespołu muzycznego, w którym występują obecnie Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk”.

Oświadczenie ma zostać opublikowanie w ciągu 14 dni na drugiej stronie dziennika Rzeczpospolita.

Co ciekawe sędzia w uzasadnieniu podkreślił, że “zespół “De Mono” został bez wątpienia założony przez pozwanego Marka Kościkiewicza, nadal istnieje i ma prawo do wykorzystywania swojej nazwy, ale w tym przypadku kontynuacją działalności tego zespołu jest działalność powoda, czyli Andrzeja Krzywego, bowiem Marek Kościkiewicz nie ma monopolu na nazwę”.

Jak wskazał Sąd “każdemu z członków zespołu “De Mono” przysługuje prawo do nazwy, ale to nie znaczy, że każdy może wykonywać to prawo i zakładać nowy zespół o tej samej nazwie“. Tym samym sąd przyznał, iż prawo do nazwy nie jest prawem przypisanym założycielowi zespołu muzycznego.

Sędzia powoływał się także na fakt, iż pozwany odszedł z zespołu, a grupa “De Mono” nadal koncertowała, natomiast pozwany w 2008 roku powrócił na scenę muzyczną pod nazwą “De Mono”, co w ocenie sądu było bezprawne. “Każdy członek, w szczególności ten, który wychodzi z tego zespołu, niezależnie od przyczyn tego odejścia, może zakazać pozostałym członkom zespołu dalszego wykonywania działalności artystycznej, powołując się na swoje prawo osobiste do nazwy zespołu. Istotą tego prawa jest istnienie wspólnej więzi artystycznej pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, wykonującymi działalność artystyczną w ramach tego zespołu. I ochrona tej więzi stanowi o istocie tego prawa”.

To, na co należy zwrócić szczególną uwagę w niniejszym sporze to fakt, że z uwagi na jego przewlekłość spowodowaną brakiem jakichkolwiek chęci porozumienia się między stronami, przez ponad 10 lat na scenie muzycznej widniały dwa zespoły o tej samej nazwie, a występowanie w obydwu z nich tych samych postaci (choć nie w tym samym czasie) mogło wpływać na odbiór przez słuchaczy. Słusznie sąd zwrócił uwagę, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Nie jest to jeszcze koniec 12-letniego sporu, ponieważ pozwany zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej…

Na podstawie powyższej sprawy nasuwają się dwa ważne wnioski: po pierwsze zawsze warto „myśleć naprzód” i zabezpieczyć się na różne możliwości jakie mogą wystąpić w trakcie działalności. Po drugie, zawsze warto dążyć do ugodowego rozwiązania sprawy i spróbować skorzystać z poza sądowych sposobów rozwiązywania sporów, np. mediacji, gdyż przeciąganie sprawy nie niesie z reguły korzyści dla żadnej ze stron.

Z tego też względu przypominamy jak ważne jest odpowiednie uregulowanie praw nie tylko do nazwy zespołu 🙂  

Photo by Dolo Iglesias on Unsplash
Udostępnij