Canva to serwis oferujący narzędzie do tworzenia grafik, bardzo często do darmowego użytku. Nic więc dziwnego, że zyskał on na popularności zarówno wśród profesjonalnych grafików jak i wśród grafików – amatorów, próbujących swoich sił w tworzeniu materiałów graficznych na swojego bloga, Facebooka, Instagrama, a także do innych celów. Nie wszyscy jednak zauważyli, że od listopada 2020 r. serwis Canva zmienił warunki umowy licencyjnej, usuwając możliwość korzystania z udostępnianych treści na podstawie licencji wielokrotnego użytku oraz rozszerzonej umowy licencyjnej. 

Warunki Canvy

Canva jest serwisem bardzo intuicyjnym, który nie wymaga wiedzy do tworzenia materiałów, ze względu na to, że udostępnia liczne szablony, elementy graficzne, zdjęcia itp., przez co jest bardzo atrakcyjna dla jej użytkowników. Aby móc korzystać z Canvy, konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu serwisu.

Warunki użytkowania Canvy regulują takie kwestie jak sposób korzystania z serwisu, sposób zakładania konta użytkownika oraz posługiwanie się nim, a także zasady korzystania z zamieszczonych treści oraz wgrywania własnych. Do podstawowych zasad należy zakaz umieszczania i tworzenia treści dyskryminacyjnych, naruszających przepisy lub prawa osób trzecich, nawołujące do agresji itp. Dodatkowo w regulaminie znajdują się regulacje dotyczące praw do treści znajdujących się i tworzonych w serwisie przez jego użytkowników.

Co jest ważne?

 • z zamieszczonych w Canvie plików graficznych i medialnych możemy korzystać w ramach jednej z udzielanych przez serwis licencji; to oznacza, że rozpoczynając korzystanie z Canva  uzyskujesz niewyłączną, ograniczoną, nieprzenoszalną, swobodnie odwoływalną licencję na korzystanie z usługi i zgodnie z jej funkcjami
 • Canva zastrzega w regulaminie, że może bez wcześniejszego powiadomienia zmienić usługę; zaprzestać świadczenia usługi lub funkcji usługi lub utworzyć limity użytkowania usługi, może także na stałe lub tymczasowo zakończyć lub zawiesić dostęp do usługi bez wypowiedzenia i odpowiedzialności z dowolnego powodu, gdy według wyłącznego uznania Canvy naruszysz jakiekolwiek postanowienie umowy licencyjnej lub bez powodu
 • wg regulaminu usługa będzie uważana za zlokalizowaną wyłącznie w Kalifornii a umowa podlega wewnętrznym prawom materialnym stanu Kalifornia, z wyłączeniem norm kolizyjnych (czyli polskiego prawa) i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie; spory z Canvą rozpatruje arbitraż przeprowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego i procedurami uzupełniającymi dla konsumentów, arbitraż będzie prowadzony w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, każda ze stron będzie odpowiedzialna za opłacenie wszelkich zgłoszeń AAA, opłat administracyjnych i arbitrażowych zgodnie z zasadami AAA
 • prawa z umowy nie mogą być przenoszone ani cedowane przez użytkownika, ale mogą być cedowane przez Canva bez ograniczeń…

Darmowa licencja Canva

Jedną z możliwości korzystania z serwisu jest bezpłatna licencja na materiały nią objęte. Canva zezwala na korzystanie z bezpłatnych treści zarówno do celów niekomercyjnych jak i komercyjnych. Na podstawie takiej bezpłatnej licencji wolno tworzyć materiały z wykorzystaniem treści objętych licencją takie jak:

 1. zaproszenia, projekty reklamowe i promocyjne, w tym materiały drukowane, opakowania produktów, prezentacje, prezentacje filmowe i wideo, reklamy, katalogi, broszury, kartki z życzeniami i pocztówki do celów promocyjnych i/lub odsprzedaży, bez ograniczeń ilościowych reprodukcji;
 2. projekty szkolne lub uniwersyteckie;
 3. posty w mediach społecznościowych lub zdjęcia profilowe;
 4. tapety na komputer lub urządzenia mobilne;
 5. książki i okładki książek, czasopisma, gazety, artykuły redakcyjne, biuletyny oraz prezentacje wideo, emisyjne i teatralne nieograniczonej liczby druków;
 6. publikacje online lub elektroniczne, w tym strony internetowe, blogi, książki elektroniczne i wideo;
 7. druki, plakaty i inne reprodukcje do celów osobistych lub promocyjnych, odsprzedaży, licencji lub innej dystrybucji;
 8. instalować i używać darmowe treści w więcej niż jednej lokalizacji lub wysłać kopię darmowych treści na serwerze sieciowym lub serwerze internetowym do użytku wyłącznie przez innych użytkowników wykonujących dla Ciebie projekt w Canvie; (czyli w ramach zespołu)
 9. wszelkie inne zastosowania zatwierdzone na piśmie przez Canva.

Jednocześnie Canva informuje, że jeśli zdjęcie, ikona, utwór muzyczny, film lub inne media zamieszczone w serwisie zawierają wizerunek osoby możliwy do zidentyfikowania lub logo/znak towarowy, to użytkownik ma obowiązek sprawdzić źródło lub skontaktować się z Canvą. Może być bowiem tak, że taki plik jest ograniczony tylko do użytku niekomercyjnego.

Co istotne – nie wolno także tworzyć własnego logo/znaku towarowego z wykorzystaniem plików należących do Canvy i jej twórców.

Co więcej Canva w żaden sposób nie gwarantuje, że bezpłatne media dostępne są także do użytku komercyjnego. Należy mieć to na uwadze przy tworzeniu projektów do takich celów i ewentualną weryfikację przed dalszym eksploatowaniem swojego projektu, a w razie wątpliwości kontakt z serwisem.

W ramach darmowej licencji otrzymujemy bardzo duży zbiór plików graficznych, multimedialnych czy muzycznych, z których możemy korzystać w ramach udzielonej licencji. Należy jednak pamiętać, że prawa do tych plików cały czas pozostają po stronie Canvy.

Z pełną treścią bezpłatnej licencji można zapoznać się na stronie Canvy.

One Design Use

W ramach serwisu Canva udostępnia treści oznaczone ikoną PRO, które są dostępne dla użytkowników po opłaceniu licencji na korzystanie z nich. Dostęp do tego typu treści możliwy jest w ramach jednorazowego zakupu lub subskrypcji. Użytkownicy serwisu Canva uzyskują prawo do korzystania z nośnika Pro tylko w jednym projekcie Canva. Oznacza to, że za każde wykorzystanie treści oznaczonych PRO należy dokonać odrębnej opłaty za każdy projekt.

W ramach licencji One Design Use możliwe jest tworzenie takich materiałów jak:

 1. zaproszenia, projekty reklamowe i promocyjne, w tym materiały drukowane, opakowania produktów, prezentacje, prezentacje filmowe i wideo, reklamy, katalogi, broszury, kartki z życzeniami i pocztówki;
 2. projekty szkolne lub uniwersyteckie;
 3. posty w mediach społecznościowych lub zdjęcia / filmy profilowe;
 4. tapety na komputer lub urządzenie mobilne;
 5. szablony projektów wyłącznie do użytku w serwisie Canva;
 6. książki i okładki książek, czasopisma, gazety, artykuły redakcyjne, biuletyny oraz prezentacje wideo, emisyjne i teatralne z zastrzeżeniem dotyczącym plików muzycznych wskazanych niżej;
 7. publikacje online lub elektroniczne, w tym strony internetowe, blogi, ebooki i filmy, ograniczone do maksymalnie 480 000 pikseli ogółem (na przykład: 600 x 800 pikseli) na plik, jeśli nie był edytowany;
 8. wydruki, plakaty i inne reprodukcje do celów komercyjnych, osobistych lub promocyjnych, w tym sprzedaż przedmiotów zawierających Twój projekt;
 9. wszelkie inne zastosowania zatwierdzone na piśmie przez Canva.

Specjalne warunki dotyczą plików muzycznych udostępnianych w ramach licencji PRO. Canva zastrzega, iż korzystanie z udostępnionych treści muzycznych dozwolone jest tylko w ramach reklamy online, natomiast niedozwolone jest ich wykorzystywanie do reklam na innych nośnikach takich jak telewizja, kino, radio, podcast, billboard, a także nie można używać takiej muzyki w telewizji, VOD, radio, podcastach, filmach fabularnych, piosenkach tematycznych, aplikacjach ani grach wideo.

Zgodnie z treścią licencji, dozwolone jest wykorzystanie jednego nośnika PRO tylko w jednym projekcie.

Tym samym zabronione jest jego ponowne wykorzystywanie bez dokonania opłaty, wykorzystywanie w projekcie tworzonym poza Canvą, a także każde inne próby obejścia tego przepisu.

Z pełną treścią licencji One Design Use można zapoznać się na stronie Canvy.

Należy także pamiętać, że niezależnie od posiadanej licencji niedozwolone jest dalsze odsprzedawanie plików pochodzących z serwisu Canva (np. do banków zdjęć itp.)

Co ważne Canva daje możliwość bezpłatnego korzystania z funkcji premium Canva PRO:

 • przez organizacje non-profit do realizacji ich celów statutowych;
 • przez nauczycieli do celów edukacyjnych;

Po zarejestrowaniu i spełnieniu warunków mogą oni korzystać za darmo z wersji premium serwisu.

Ważne zmiany w warunkach używania serwisu Canva

W listopadzie 2020 r. serwis Canva usunął możliwość korzystania z udostępnianych treści na podstawie licencji wielokrotnego użytku oraz rozszerzonej umowy licencyjnej.

Licencja wielokrotnego użytku zezwalała na korzystanie z licencji na dany plik w ramach wielu projektów (z ograniczeniem do 250 000 sztuk), natomiast rozszerzona umowa licencyjna dawała prawo do nieograniczonej liczby projektów z danym plikiem. Tym samym od 20 listopada 2020 z serwisu można korzystać jedynie na podstawie bezpłatnej licencji lub licencji jednorazowego użytku. Jest to spora zmiana zwłaszcza dla osób, które tworzyły dotychczas cały komplet materiałów marketingowych czy reklamowych, w których wykorzystywali te same pliki graficzne/multimedialne. Dotychczas możliwe było wykupienie jednej licencji do jednego pliku i wykorzystanie go w ramach wielu projektów.

Teraz jeżeli korzystasz z wersji PRO musisz opłacić licencję do każdego tworzonego projektu z osobna.

Tworząc własne projekty przy wykorzystaniu serwisu Canva należy mieć na uwadze, że nie otrzymujemy wyłącznych praw do plików, z których korzystamy. Canva zastrzega sobie prawo do zmiany warunków licencji w każdym czasie, dlatego też wydaje się, że przy tworzeniu projektów, które mają być wykorzystywane długofalowo, często z dużym nakładem finansowym lub w celu tworzenia identyfikacji naszej marki lepiej jest skorzystać z usług grafika, który będzie posiadał pełnię praw do tworzonych projektów i przeniesie na nas prawa w pełni. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nasz projekt nie będzie musiał zostać wycofany z powodu utraty prawa do korzystania z jakiegoś elementu. Jeżeli zamawiasz grafiki u zewnętrznego podmiotu także powinieneś zadbać by w umowie zabezpieczyć odpowiednio prawa oraz zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

Prawidłowo przygotowana umowa z grafikiem o stworzenie grafik i przeniesienie praw do grafik pomoże ci chronić twoją własność intelektualną. Skorzystaj z naszego wzoru, lub skontaktuj się z nami w celu przygotowania takiej umowy przez nasz zespół.

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash
Udostępnij