21655
page-template-default,page,page-id-21655,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na daleką podróż … z córkami i mężem, wizytę w galerii, muzeum, koniecznie lokalną kuchnię, czerwone wino, flamenco, długi spacer z seterką Tilią, dobrą książkę w towarzystwie dużej porcji czekoladowych lodów i kota Perseusza 😉

Małgorzata
Gradek-Lewandowska

radca prawny od 2001r., rzecznik patentowy, partner, certyfikowany mediator wpisana na listę Centrum Mediacji Krajowej Izby Radców Prawnych, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, mediator sądowy Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, specjalizuje się w prawach własności intelektualnej; świadczy pomoc prawną od ponad 20 lat.
Przez wiele lat związana z warszawskim biurem kancelarii prawnej Clifford Chance; prowadząca zajęcia dla aplikantów w OIRP w Warszawie; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, British Centre for English and European Legal Studies – the British government Know-How Fund and Law Faculty Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego „Negocjacje i mediacje biznesowe”.
Doradza i reprezentuje klientów podczas negocjacji, prowadzi spory jako pełnomocnik i mediator w sprawach z zakresu własności przemysłowej: znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, praw autorskich i pokrewnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw własności intelektualnej, prawnych aspektów komercjalizacji, B+R, zarządzania portfelem dóbr niematerialnych, ochrony prawnej marki, renomy, know-how, prywatności, innych dóbr osobistych, obrotu dobrami luksusowymi oraz z sektora produktów konsumenckich i FMCG; prawnych kwestii startup-ów, e-commerce, nowych technologii zwłaszcza w usługach finansowych (fintech), działalności prasowej i wydawniczej, branży kreatywnej, mediowej, telekomunikacji, danych osobowych, obsługi projektów informatycznych; prowadzi liczne szkolenia u przedsiębiorców i w administracji , w tym MSZ, MF, MON, NBP.
MALGORZATA.GRADEK@LGL-IPLAW.PL
Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłbym na pokonanie trasy biegowej w kabackim lesie w towarzystwie niezmordowanej Tilii, obejrzenie następnego meczu piłkarskiego pomimo protestów żony, przygotowanie kolejnego nieziemskiego dania i absolutnie najlepszego na świecie sernika z gorącą polewą porzeczkową ku zachwytom żony, rodziny i znajomych… w końcu przeczytanie dobrej książki w spokoju…

Tomasz Lewandowski

radca prawny od 2001 r, partner, wspólnik, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA 4647; od 1994 r zajmuje się obsługą prawną specjalizując się w problematyce związanej z obsługą sektora teleinformatycznego.
Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i negocjacji umów dotyczących wdrożeń, rozwoju, integracji i utrzymania rozwiązań informatycznych, zarówno w odniesieniu do oprogramowania jak i infrastruktury sprzętowej, obsłudze prawnej rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, w tym m.in.: CRM, PRM, systemów bilingowych, systemów paszportyzacyjnych, hurtowni danych, portali.
Negocjuje umowy dotyczące budowy, rozbudowy i utrzymania centrum przetwarzania danych, umowy dotyczące zakupów i utrzymania infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, umowy kolokacyjne; brał udział w kontraktowaniu usług rozwoju i utrzymania największego środowiska zintegrowanego w Polsce.
Wspiera przedsiębiorców zarówno na etapie zawierania umowy jak i podczas wykonywania umów, zarządzania zmianą, renegocjacją umów. Wieloletnie doświadczenie w tym obszarze oznacza nie tylko teoretyczną wiedzę ale przede wszystkim praktyczne i nieszablonowe podejście skierowane na szukanie możliwości rozwiązania pojawiających się problemów. Dzięki temu jest w stanie pracować zarówno dla zamawiających jak i dostawców IT.

TOMASZ.LEWANDOWSKI@LGL-IPLAW.PL
Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na całkowitą regenerację poprzez solidną dawkę snu, następnie wszelkie aktywności fizyczne, a w szczególności tenis i taniec, kończąc na popijaniu dobrego wina przy akompaniamencie nowych muzycznych odkryć.

Anna Dębska

rzecznik patentowy; słuchaczka studiów podyplomowych Corporate Governance, Risk and Compliance Management organizowanych przez SGH; absolwentka stacjonarnego prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; uczestniczka wielu seminariów i kursów z zakresu własności intelektualnej: m.in. “Introduction to the European patent system”, “IP Course for Paralegals” “Roving Seminar”.
Zajmuje się prawnymi i biznesowymi aspektami własności przemysłowej, a także obsługą prawną podmiotów związanych z innowacjami, komercjalizacją i nowymi technologiami. Przygotowuje dokumenty i weryfikacje spraw dotyczących praw autorskich i pokrewnych, nieuczciwej reklamy, prawa komputerowego, ochrony wizerunku, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, problematyki ochrony dóbr osobistych, prawa Internetu.
Specjalizuje się w ochronie i zarządzaniu prawami własności przemysłowej oraz aspektami compliance w działalności przedsiębiorców.
ANNA.DEBSKA@LGL-IPLAW.PL
Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na podróż w nieznane w dobrym towarzystwie

Małgorzata Merska

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ecole de vent de Bernard Tapie we Francji, uczestniczka programu doktoranckiego w zakresie ekonomii Instytutu Pracy i Spraw socjalnych, doktor nauk o kulturze fizycznej.
Adiunkt, członek Senatu i kolegium rektorskiego, kanclerz, prezes Prezydium Rady Fundacji Primus,  członek Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki.
Doświadczony manager w zakresie zarządzania i kierowania zespołami pracowników,  z sukcesem biorąca udział w wypromowaniu absolwentów studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych; specjalista w zakresie komunikacji interpersonalnej i organizacji pracy, serwisów społecznościowych, doboru narzędzi w zakresie efektu i efektywności, funkcjonowania organizacji non – profit.
MALGORZATA.MERSKA@LGL-BRANDING.PL
Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na lenistwo bez wyrzutów sumienia spędzone w towarzystwie moich przystojniaków: męża i synów, w domowym zaciszu …chociaż … cisza w tym składzie jest tak realna jak ósmy dzień tygodnia  

Ewelina Wójcik

radca prawny od 2015 r. (egzamin radcowski złożony z wynikiem pozytywnym z wyróżnieniem) certyfikowany mediator wpisany na listę Krajowej Izby Radców Prawnych, uczestniczka studiów podyplomowych z zakresu  zamówień publicznych Akademii Leona Koźmińskiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
przez ponad 10 lat świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, specjalizując się w zamówieniach publicznych, windykacji oraz prawie przewozowym, w tym międzynarodowym, w szczególności wykonywanym na podstawie Konwencji  CMR,  jako prawnik wewnętrzny (in house) Statoil Fuel & Retail Sp z o. o. (obecnie Cirkle K)  oraz Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Wierzy, że mediacja jest skuteczną i efektywną alternatywą dla sądowego rozstrzygania sporów w zakresie biznesu i relacji osobistych.
EWELINA.WOJCIK@LGL-MEDIATION.PL
Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłbym na solidny trening i okazję do pokazania córeczce tego co mnie bezustannie zachwyca: piękna polskich gór, jezior, morza, harmonii ludzkiego głosu w tradycji śpiewu białego.

Andrzej Grygoruk

radca prawny od 2003 r przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytet w Białymstoku.
Obok bieżącej obsługi prawnej klientów specjalizuje się w kontraktach z zakresu IT oraz zakupach usług z tego zakresu w trybach konkurencyjnych przewidzianych prawem zamówień publicznych (od nabywania sprzętu  po wdrożenia systemów). Posiada doświadczenie zawodowe w negocjowaniu, sporządzaniu i opiniowaniu kontraktów gospodarczych oraz reprezentowaniu klientów przed sądami i urzędami. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z umowami IT, handlem elektronicznym, ochroną danych osobowych, prawami autorskimi, zwłaszcza utworami multimedialnymi, w tym grami komputerowymi.
Jako były pracownik Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Urzędzie Rzecznika Finansowego, posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań polubownych będących formą rozwiązania sporu pomiędzy klientem podmiotu rynku finansowego, a tym podmiotem (mediacje B2C), wsparte licznymi kursami i szkoleniami z zakresu mediacji i pozasądowego rozwiązywania sporów.
ANDRZEJ.GRYGORUK@LGL-MEDIATION.PL
Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na reset od mediów i wiadomości, wirtualną aktywność zastąpiłabym równie intensywną w realu z moim ukochanym synem i jego ukochanym psem …

Dorota Zielińska

ekspert ds. komunikacji wielokanałowej
Zajmuje się strategią obecności marek w Internecie (szczególnie w mediach społecznościowych). Doświadczenie zdobywała opracowując i kierując projektami bankowymi, samorządowymi, dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz usług kurierskich.
Wykładowca w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie. Współpracuje z Centrum Prawa Bankowego i Informacji – publikuje artykuły na temat budowania przewagi konkurencyjnej w nowych mediach. Prowadzi badania naukowe dotyczące strategicznego wykorzystania Internetu, mediów społecznościowych, konwergencji wielokanałowych usług i produktów.
DOROTA.ZIELINSKA@LGL-BRANDING.PL
Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłbym na rozwój osobisty i zacieśnianie więzi z synem. Na półce wciąż oczekuje na mnie pokaźny zbiór nieprzeczytanych pozycji, który jest wynikiem inspiracji z czasów moich studiów MBA za granicą. A ponadto, według opinii mojego syna, nie ma lepszego partnera niż ja do piłkarskich rozgrywek jeden na jeden oraz wojny na poduszki.

Tomasz Jakubczyk

jest ekspertem ds. rozwoju biznesu, innowacji i zarządzania projektami oraz współpracy ze startupami z ponad 18-letnim doświadczeniem, zdobytym głównie w sektorach Consumer Finance i Ubezpieczeń. Wspierał Banki i Towarzystwa ubezpieczeniowe oraz start-upy w skutecznym wdrażaniu innowacji oraz w efektywnej sprzedaży nowych produktów i usług.
Do lipca 2019 r. budował i koordynował implementację strategii sprzedaży online, transformacji cyfrowej, oraz modelu partnerstwa z firmami technologicznymi w BOŚ BANK – m.in. jako lider projektów PSD2, Open Banking oraz Trwałego Nośnika. Poza doświadczeniem korporacyjnym Tomasz jest doradcą start-upów działających w obszarze Fintech, InsurTech oraz AI kreując wspólnie z nimi strategiczne kierunki ekspansji oraz rozwoju “value proposition”. Obecnie wspiera zespół odpowiedzialny za rozwój aplikacji Cashap w zakończeniu fazy MVP i ekspansji na rynki zagraniczne. Ponadto, równolegle pełni rolę Ambasadora Central European Startup Awards (CESA) w Polsce.
Pracował m.in. jako Dyrektor ds. Partnerstw z FinTechami w Alior Bank, Country Ambasador w WeSavvy Limited (start-up z obszaru InsurTech z siedzibą w Dublinie) odpowiadając za budowanie świadomości marki, rozwój aplikacji oraz poszerzanie współpracy handlowej z partnerami biznesowymi w Polsce, regionie CEE i ME.
TOMASZ.JAKUBCZYK@LGL-BRANDING.PL
Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na beztroski wyjazd z moimi córkami i mężem – bez terminów, pośpiechu i komputera, a po powrocie do domu – sąsiedzki grill lub wieczór przy kominku z butelką dobrego czerwonego wina. 

Agata Garvin

Specjalista ds. bankowości detalicznej i rachunkowości z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i prowadzeniu zespołów, analizach biznesowych, planowaniu projektów i zarządzaniu zasobami, umiejętnościach analizy i wdrażania, zarządzania relacjami z działami użytkowników, umiejętności technicznych i architektury aplikacji.
Absolwentka wydziału matematyki UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych Computer and computer net na Politechnice Śląskiej oraz Post-grad Banking and Finance, European Foundation Certificate In Banking na SGGW w Warszawie.
Prowadząca procesy projektowania i wdrażania architektury systemów bankowych w zakresie realizacji procesów rozwoju i modyfikacji wymagań biznesowych Fiserv, AIG Bank Polska, Kredyt Bank i Deutsche Bank – wymagające znajomości architektury technicznej, systemów wdrażania, integracji i migracji, praktyki i zasad rachunkowości, analizy danych dla informacji biznesowych i zarządczych, doradztwa aplikacyjnego, analizy i programowania systemów bankowych DEF3000, SOA, procesów BPM, aplikacji bankowej ICBS od Fiserv Inc, Core Retail Banking System oraz wykorzystujących platformy IBM iSeries / AS400, w tym OS400, RPG ILE, CL, SQL
AGATA.GARVIN@LGL-BRANDING.PL
Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na aktywny relaks, długą wycieczkę konno po leśnych ścieżkach, bieganie z psem, a wieczorem w towarzystwie przyjaciół gotowałabym coś pysznego popijając lampką prosecco.

Anna Świderska (Maślanka)

Aplikantka adwokacka wpisana na listę aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie uczestniczka Szkoły Prawa Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.
Doświadczenie zdobywała w organizacji zbiorowego zarządzania gdzie jako prawnik zajmowała się bieżącą obsługą umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych. Przygotowywała umowy, opinie dla klientów oraz współpracowała z działem windykacji.
Na co dzień wspiera zespół w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych dotyczącej prawa autorskiego, ochrony praw własności intelektualnej, ochrony wizerunku.
Interesuje się nowymi technologiami i prawami autorskimi w kreacji i marketingu. Odpowiada za prawną obsługę kilku blogów. Specjalizuje się w aspektach prawnych umów licencyjnych.
ANNA.MASLANKA@LGL-IPLAW.PL
Ósmy dzień tygodnia prawdopodobnie spędziłabym eksplorując jeszcze nie odkryte zakątki Hiszpanii, poznając sekretne życie kotów i … science – fiction, kończąc dzień con una copa de vino tinto y tapas 🙂

Dorota Pielak

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie od 2013 roku, absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i podyplomowych studiów z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; słuchaczka Szkoły Prawa Hiszpańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Castilla – La Mancha w Cuence oraz Uniwersytetem w Murcii.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i reklamy, obsługi prawnej marketingu, działalności artystycznej oraz usług elektronicznych, w tym w kontekście danych osobowych. Posiada duże doświadczenie w doradztwie na gruncie umów obrotu gospodarczego i prawa ochrony konkurencji oraz w zakresie prawa konsumenckiego, żywnościowego i regulacji z obszaru Healthcare, Beauty & Life Science, w tym prawa farmaceutycznego.
Praktykę zawodową zdobywała doradzając przez kilkanaście lat jako prawnik wewnętrzny dużym, międzynarodowym markom z szeroko pojętej branży produktów konsumenckich, m.in. dzięki temu doświadczeniu, dobrze rozumie biznesowy punkt widzenia, świadcząc indywidualnie dopasowaną pomoc prawną adresującą potrzeby wymagającego klienta. W sposób szczególny interesuje się prawami na dobrach niematerialnych w aspekcie nowoczesnych technologii.
Świadczy obsługę prawną w języku angielskim i hiszpańskim na poziomie pełnej biegłości zawodowej oraz doradza klientom w polsko – hiszpańskim aspekcie transgranicznym i prawno- porównawczym.
DOROTA.PIELAK@LGL-IPLAW.PL
Ósmy dzień tygodnia …

Julia Szcześniak

Studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentka koreanistyki na Wydziale Orientalistycznym UW, wiceprezeska Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP” UW oraz uczestniczka projektu „Warsaw-Beijing Forum” i programu mentoringowego z zakresu własności intelektualnej.
Teorię prawa uzupełnia praktyką reporterską w studenckiej telewizji Uniwerek.TV oraz uczestnictwem w interdyscyplinarnych konferencjach naukowych. W kancelarii wspiera zespół w zakresie bieżącej obsługi prawnej Klientów, uczestnicząc w projektach związanych z prawem autorskim, prawami własności przemysłowej i ochrony wizerunku, a także z prawnymi zagadnieniami działalności wydawniczej.
Poza pasją do języków (angielski, koreański, hiszpański i japoński), interesuje się popkulturą w powiązaniu z zagadnieniami własności intelektualnej, uprawiając szeroko pojęte pisarstwo: od postów marketingowych, przez opowiadania, po teksty akademickie i publikacje naukowe oraz wpisy na naszych blogach.
JULIA.SZCZESNIAK@LGL-IPLAW.PL

Bądźmy w kontakcie

Podaj nam swoje imię i adres mailowy, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości na temat nowych publikacji na naszych blogach o praktycznych aspektach własności intelektualnej (IP), ciekawych wydarzeniach, nowych usługach, wzorach, e-bookach czy narzędziach do zarządzania IP, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach tematycznych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych na podany przeze mnie adres, przez Lewandowski Gradek Lewandowska sp.p. radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B NIP: 7010438256

Pod linkiem https://lgl-iplaw.pl/polityka-prywatnosci/ znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych.