22538
product-template-default,single,single-product,postid-24414,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce,woocommerce-page,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

WYKONANIE AUDYTU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ do 50 str do 5 godz. ANALIZA I RAPORT

2 999,00  (2 438,21  netto)

 

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Audyt własności intelektualnej to przegląd i analiza posiadanych aktywów intelektualnych, nabytych i używanych przez przedsiębiorstwo. Wykonywany jest w celu ustalenia ich statusu prawnego, wartości, potencjalnych ryzyk prawnych związanych z ich stosowaniem, posiadanych środków do ich ochrony i efektywnego wykorzystywania.

Na podstawie udostępnionych dokumentów i informacji z baz danych urzędów patentowych, dokonujemy analizy praw własności intelektualnej, błędów występujących w dokumentacji, niekorzystnych zapisów w zawieranych umowach, wskazujemy braki lub nieprawidłowości w zakresie rejestracji i pozyskiwaniu praw; identyfikujemy kluczowe elementy warte ochrony, np. produkt, technologia, marka; wyróżniamy prawa wyłączne dla elementów, identyfikujemy podmioty uprawnione (twórców, pracodawcy) i ustalamy prawidłowość uzyskania praw do nich.

Podsumowanie naszej weryfikacji przedstawiamy w raporcie nt. problemów w zakresie IP, zawierającym wskazówki i rekomendacje odnośnie działań do podjęcia w trybie pilnym i w dalszej pespektywie w planowanych terminach.

Najczęściej audyt wykonuje się w związku z transakcjami zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nabycia udziałów bądź akcji czy przed transakcją połączenia podmiotów. Zalecamy wykonanie audytu także w przypadku, gdy nie są planowane żadne z powyższych transakcji, w celu ustalenia bezpieczeństwa prawnego w obszarze IP przedsiębiorstwa.

W ramach usługi udostępniamy narzędzie pozwalające wstępnie, samodzielnie dokonać analizy IP w przedsiębiorstwie oraz ustalić słabe i mocne strony występujące w zarządzaniu i ochronie IP.

 

Co obejmuje usługa?

W ramach tej usługi analizujemy do 50 znormalizowanych stron dokumentów na podstawie, których zostanie przygotowany raport zawierający:

  • identyfikację kluczowych elementów przedsiębiorstwa wartych ochrony, np. produkt, technologia, marka
  • wyróżnienie poszczególnych dóbr niematerialnych i rozpoznanie praw wyłącznych dla tych dóbr m.in. utwór i związane z nim prawa autorskie, rozwiązanie o charakterze technicznym (w postaci wynalazków, wzorów użytkowych, know how) i przysługujące im prawa własności przemysłowej oraz oznaczenia odróżniające, ochrona zewnętrznej postaci produktu (takie jak: firma, znaki towarowe, wzory przemysłowe) i chroniące je prawo do firmy oraz prawa własności przemysłowej
  • identyfikację podmiotów uprawnionych (twórców, pracodawcy) i ustalenie czy podmiot uzyskał od nich prawa
  • wiedzę nt. problemów w zakresie IP, strategię w zakresie ochrony i zarządzania IP
  • wskazówki i rekomendacje odnośnie działań do podjęcia przez podmiot w trybie pilnym, planowanym i potencjalnym

Czego nie obejmuje usługa:

  • przygotowania dokumentów, wskazanych w raporcie po wykonaniu audytu wymagających poprawy lub uzupełnienia
  • badania zdolności rejestrowej i zgłoszenia oznaczeń, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
  • ustalenia kosztów pozyskania praw wyłącznych w urzędach patentowych i działań w zakresie ochrony i zarządzania IP
  • określenia wielkości udziału własności intelektualnej w wartości całego przedsiębiorstwa
  • sporządzenia wykazu posiadanych aktywów IP i analizę SWOT posiadanych aktywów

 

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Kategoria:

PRZYKŁADOWA LISTA DOKUMENTÓW I INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA AUDYTU PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (dalej: IP)

W celu wykonania audytu IP prosimy o udostępnienia zgromadzonych przez audytowany podmiot dokumentów i informacja wg załączonej listy:

I.        SPIS AKTYWÓW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
II.       ANALIZA STANU AKTYWÓW I ZASIĘGU TERYTORIALNEGO W KONTEKŚCIE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ
III.      BAZY DANYCH/PROGRAMY KOMPUTEROWE
IV.      DANE OSOBOWE/RODO
V.       DOMENY INTERNETOWE
VI.      SPRAWY KORPORACYJNE ZWIĄZANE Z IP
VII.     KWESTIE PRACOWNICZE
VIII.    PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE
IX.      PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
X.       REKLAMA I MARKETING
XI.      PRZEGLĄD I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PROCEDURA ZGŁASZANIA
XII.     ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
XIII.    ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI/UMOWAMI
XIV.    SPORY PRAWNE, POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
XV.     ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
XVI.    INNE

Bądźmy w kontakcie

Podaj nam swoje imię i adres mailowy, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości na temat nowych publikacji na naszych blogach o praktycznych aspektach własności intelektualnej (IP), ciekawych wydarzeniach, nowych usługach, wzorach, e-bookach czy narzędziach do zarządzania IP, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach tematycznych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych na podany przeze mnie adres, przez Lewandowski Gradek Lewandowska sp.p. radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B NIP: 7010438256

Pod linkiem https://lgl-iplaw.pl/polityka-prywatnosci/ znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych.