Wybierz język:
MENU

BADANIE I ZGŁOSZENIE DO URZĘDU PATENTOWEGO RP ZNAKU TOWAROWEGO

2829,00 (2300,00 netto)

 

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

 • gdy posługujesz się lub zamierzasz posługiwać się oznaczeniem (słownym, graficznym, słowno-graficznym lub innym) w charakterze znaku towarowego czyli umieszczając znak na towarach lub ich opakowaniach, oznaczając usługi, umieszczając na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; posługując się znakiem w celu reklamy.
 • gdy chcesz móc zakazać innej osobie używania Twojego znaku lub podobnego oznaczenia bądź ułatwić sobie dochodzenie roszczeń w przypadku takiego używania
 • gdy chcesz podnieść wartość firmy poprzez posiadanie takiego aktywa, sprzedaż i licencjonowanie prawa korzystania ze znaku towarowego

Co zyskujesz, kupując tę usługę:

 • badanie możliwości zarejestrowania w polskim Urzędzie Patentowym indywidualnego znaku towarowego przez jednego zgłaszającego na podstawie analizy baz znaków towarowych i wytycznych
  • sprawdzimy dla Ciebie czy:
   • ten znak jest odpowiedni dla planowanego oznaczania usługi bądź oznaczania towaru
   • znak jest przedstawiony w jasny i obiektywny sposób
   • znak ma charakter odróżniający, a nie opisowy
   • znak towarowy lub podobny do niego nie został już zarejestrowany
  • ustalimy czy masz sporządzoną listę towarów lub usług, które chcesz oznaczać znakiem i na jej podstawie przygotujemy wykaz towarów i usług dla których będzie wykorzystywany i przysługujący Ci na wyłączność znak towarowy
 • badanie znaku przeprowadzimy do 3 klas klasyfikacji nicejskiej
 • przygotowujemy raport z badania i w przypadku pozytywnej rekomendacji zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP (przygotowanie i złożenie dokumentacji, monitorowanie procesu rejestracji oraz sprawdzenie poprawności danych na świadectwie ochronnym).

Badanie możliwości zdolności rejestrowej znaku towarowego pozwala na sprawdzenie czy oznaczenie może być znakiem, m.in. czy ma zdolność odróżniającą, czy nie zachodzą względne lub bezwzględne przeszkody rejestracji, czy posługiwanie się takim znakiem może naruszać prawa innych podmiotów – generalnie może uchronić przed sporami oraz przed poniesieniem znacznych kosztów związanych nie tylko z rejestracją ale także z używaniem znaku. Celem badania jest wykluczenie ewentualnych przeszkód rejestracyjnych.

 

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zarejestrować inny znak niż indywidualny.

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

Czego usługa nie obejmuje:

 • badania większej liczby klas niż 3 (badanie jest możliwe po ustaleniu indywidualnej ceny)
 • przygotowania regulaminu korzystania ze znaku
 • kosztów opłat wnoszonych do Urzędu Patentowego RP
 • kosztów ewentualnych tłumaczeń
 • korespondencji z Urzędem Patentowym RP w przypadku zgłoszenia uwag
 • przygotowania odwołania od decyzji w całości lub w części odrzucającej zgłoszenie lub zastrzeżenia zawarte w zgłoszeniu
 • przygotowania odwołania w przypadku zmodyfikowania przez urząd patentowy zgłoszenia
 • prowadzenia sprawy w przypadku zgłoszenia sprzeciwu
 • konwersji zgłoszenia w przypadku odrzucenia zgłoszenia przez urząd patentowy

Wszystkie te czynności wymagają dodatkowego nakładu pracy i możemy je wykonać dodatkowo, po ustaleniu indywidualnej wyceny naszej pracy.

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram