Wybierz język:
MENU

E-book WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

39,00 (31,71 netto)

Co zyskujesz, pobierając ten produkt:

 • kompendium wiedzy na temat prawa własności przemysłowej, najważniejsze informacje dotyczące prawa własności przemysłowej: powstawania, ochrony i zachowania praw własności przemysłowej
 • uzyskanie prostych odpowiedzi na trudne zagadnienia dotyczące prawa własności przemysłowej (omówienie uprawień twórców, najczęściej zawieranych umów, jakie działania można podjąć w przypadku naruszenia prawa, jak legalnie korzystać z przedmiotu prawa, co grozi za naruszenie praw)
 • możliwość usystematyzowania wiedzy dotyczącej praw własności przemysłowej w sposób jasny, kompletny i prosty do zrozumienia
 • ponad 90 odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych Klientów

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Aby dodać produkt do koszyka i otrzymać go niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, zaakceptuj poniższe.

*

W środku znajdziesz między innymi:

 • OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
  • Czym jest prawo własności przemysłowej?
  • Gdzie znajdziemy regulacje dotyczące prawa własności przemysłowej?
  • Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo własności przemysłowej.
  • Jakie są przedmioty praw własności intelektualnej?
  • Jakie są wspólne cechy praw własności przemysłowej?
  • Jaki wpływ na zakres ochrony regulacji praw własności przemysłowej w przepisach polskiego prawa mają przepisy unijne i międzynarodowe?
  • Kiedy przedmioty prawa własności przemysłowej mogą być chronione innymi przepisami? Jakie są współzależności pomiędzy innymi gałęziami prawa?
 • PRZEDMIOT PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
  • Wynalazek
   • Czym jest wynalazek?
   • Co to jest patent?
   • Jakie cechy musi posiadać wynalazek aby zyskać ochronę?
   • Ile wynosi okres ochrony wynalazku?
   • Czym jest patent dodatkowy?
   • Czym jest wynalazek tajny?
   • Kto postanawiam o tym, że wynalazek jest tajny?
   • W jaki sposób Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostają poinformowani o tym, że doszło do zgłoszenia wynalazku, który mógłby zostać uznany za tajny?
   • Czym jest wynalazek biotechnologiczny i jakie są jego rodzaje?
   • Czym jest materiał biologiczny i sposób biologicznym w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej?
   • Co nie jest wynalazkiem biotechnologicznym?
   • Na jakie wynalazki biotechnologiczne nie zostanie udzielony patent?
   • Co podlega ochronie w przypadku wynalazków biotechnologicznych?
  • Wzór użytkowy
   • Co to jest wzór użytkowy?
   • Czym jest prawo ochronne na wzór użytkowy?
   • Jakie cechy musi posiadać wzór użytkowy aby podlegał ochronie?
   • Ile wynosi okres ochrony wzoru użytkowego?
   • Co nie może być wynalazkiem/wzorem użytkowym?
   • Kiedy nie można udzielić ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy)?
  • Wzór przemysłowy
   • Co to jest wzór przemysłowy?
   • Czym jest prawa z rejestracji wzoru przemysłowego?
   • Kiedy wzór przemysłowy podlega rejestracji?
   • Kiedy nie można udzielić prawa z rejestracji na wzór przemysłowy?
   • Ile wynosi okres ochrony wzoru użytkowe?
   • Kto może uzyskać patent na wynalazek/prawo ochronne na wzór użytkowy/prawo z rejestracji na wzór przemysłowy?
   • Jakie są skutki nieuiszczenia opłaty?
  • Czym są projekty racjonalizatorskie?
  • Znak towarowy
   • Co to jest znak towarowy?
   • Jakie są rodzaje znaków towarowych?
   • Kiedy mamy do czynienia ze znakiem towarowym podrobionym? Czym jest wspólne prawo ochronne na znak towarowy?
   • Czy na każdy znak towarowy zostanie udzielone prawo ochronne? Jakie są przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy?
   • Czym jest wspólny znak towarowy?
   • Czym jest znak towarowy gwarancyjny?
   • Czym jest prawo ochronne na znak towarowy?
   • Na jaki okres udzielane jest prawo ochronne na znak towarowy?
  • Oznaczenie geograficzne
   • Czym jest oznaczenie geograficzne?
   • Jakie są rodzaje oznaczeń geograficznych?
   • Czym jest prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne?
   • Czy możliwe jest używanie oznaczenia geograficznego z określeniami wskazującymi jedynie na typ danego produktu?
   • Na jaki okres udzielane jest prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne?
  • Topografia układu scalonego.
   • Czym jest układ scalony?
   • Czym jest topografia układu scalonego?
   • Jakie cechy musi posiadać topografia aby uzyskać ochronę?
   • Czym jest prawo z rejestracji na topografię układu scalonego?
   • Na jaki okres udzielane jest prawo z rejestracji na topografię układu scalonego?
  • UZYSKIWANIE PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W URZĘDZIE PATENTOWYM RP
  • MONITOROWANIE I EGZEKWOWANIE NARUSZEŃ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram