Wybierz język:
MENU

E-MEDIACJA ONLINE 120 MIN

1143,90 (930,00 netto)

Dlaczego warto skorzystać z tej usługi:

Spory w sprawach dotyczących własności intelektualnej (czyli m.in. obejmujące naruszenia prawa autorskiego, prawa do znaku towarowego, wzoru użytkowego czy przemysłowego, wynalazku bądź dóbr osobistych, renomy a także czyny nieuczciwej konkurencji) często dotyczą zagadnień o wysokim stopniu skomplikowania, wymagających szczególnej wiedzy technicznej. Z tego względu wymagają opinii biegłych czy przesłuchiwania wielu świadków, a to wydłuża czas ich rozpatrywania i zwiększa koszt rozstrzygnięcia.

Długi okres oczekiwania na wydanie wyroku ma szczególne znaczenie tam, gdzie liczy się czas: gdy kampanie reklamowe zaplanowane są w konkretnych miesiącach bądź szybka kameralizacja jakiegoś rozwiązania daje szanse na sukces rynkowy. Negatywne dla przedsiębiorstw jest tez blokowanie możliwości korzystania z praw wyłącznych w drodze tzw. zabezpieczenia.

Tych problemów można uniknąć korzystając z mediacji dającej możliwość osiągnięcia porozumienia w ciągu kilku tygodni czy nawet dni.

Co zyskujesz, kupując tę usługę:

 • organizację i przeprowadzenie mediacji dającej możliwość osiągnięcia porozumienia w konfliktach dotyczących własności intelektualnej w sprawach:
   • cywilnych – więcej na https://lgl-iplaw.pl/uslugi-kancelaria-mediacyjna/prowadzenie-mediacji-w-sprawach-cywilnych/
   • karnych – więcej na https://lgl-iplaw.pl/uslugi-kancelaria-mediacyjna/prowadzenie-mediacji-w-sprawach-karnych/
   • administracyjnych nadających się do mediacji w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP – więcej na https://lgl-iplaw.pl/uslugi-kancelaria-mediacyjna/prowadzenie-mediacji-w-sprawach-administracyjnych/
 • także w sporach pozasądowych, więcej na https://lgl-iplaw.pl/uslugi-kancelaria-mediacyjna/prowadzenie-mediacji-pozasadowych-umownych/
 • szansę na ugodę, która po jej zatwierdzeniu przez sąd, zarówno w przypadku mediacji sądowej jak i pozasądowej, ma moc taką samą jak prawomocny wyrok a zatwierdzona przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, czyli podstawą do egzekucji
 • korzyści obejmujące
   • wymierną oszczędność kosztów (finansowych, emocjonalnych, czasowych), relatywnie niski dla stron koszt przeprowadzenia mediacji w porównaniu z postępowaniem sądowym: koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej, a przypadku zawarcia ugody przed mediatorem przed rozpoczęciem rozprawy w postępowaniu w pierwszej instancji, z urzędu zwraca się stronie całość opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, w innych wypadkach ¾ opłaty
   • o wiele krótszy czas trwania mediacji w porównaniu z postępowaniem sądowym, który zależy przede wszystkim od stron i ich woli dojścia do porozumienia
   • odformalizowany charakter dzięki czemu strony mogą poczuć się swobodniej i pewniej; nieformalność i prywatność mediacji pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie w roli powoda bądź pozwanego; daje każdej ze stron szansę “zachowania twarzy”, podjąć postanowienia obopólnie możliwe do zaakceptowania
   • skupienie się na dojściu do porozumienia przez same strony przy pomocy niezaangażowanego w spór mediatora, umożliwia obu stronom „wygraną” sporu, wzrost zaufania do siebie i perspektywy współpracy w przyszłości
   • większą pewność wykonania osiągniętego kompromisu, ponieważ strony nie kwestionują zazwyczaj konieczności wykonania tego na co zgodziły się wcześniej
   • poufność mediacji dotyczącą uczestników i mediatora, obejmującą wszystko co zostało ujawnione w trakcie mediacji, w tym propozycje mediacyjne na które nie można powoływać się w przypadku kontynuacji sporu sądowego
 • do 2 godzin spotkań on-line z mediatorem (ustalone przez uczestników i mediatora terminy spotkań wstępnych, wspólnych wszystkich uczestników i odrębnych jednej ze stron z mediatorem)
 • doświadczenie mediatora – radcy prawnego specjalizującego się z sprawach IP, prowadzenie mediacja zgodnie z przyjętymi standardami https://lgl-iplaw.pl/wp-content/uploads/Standardy-prowadzenia-mediacji-i-postepowania-mediatora.pdf i zasadami etycznymi https://lgl-iplaw.pl/wp-content/uploads/Kodeks-Etyczny-Mediatorow-Polskich.pdf ustalone zasady postępowania mediacyjnego
 • możliwość sądowego rozstrzygnięcia – jeśli nie dojdzie do wypracowania porozumienia proces sądowy może być rozpoczęty bądź kontynuowany

 

Jeśli jeszcze wahasz się, zobacz:

 • https://lgl-iplaw.pl/2020/05/10-powodow-dla-ktorych-mediacja-jest-lepsza-niz-sad-do-rozwiazania-sporow-w-sprawach-wlasnosci-intelektualnej/ oraz
 • https://lgl-iplaw.pl/2020/03/o-tym-czym-jest-mediacja-czyli-wyrok-sadowy-czy-porozumienie-mediacyjne-rozstrzygniecie-a-rozwiazanie-problemu/

cena brutto,  zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu i Regulaminem mediacji 

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

Czego usługa nie obejmuje:

 • przygotowania porozumienia mediacyjnego przez mediatora
 • kosztów podróży i pobytu mediatora poza Warszawą
 • dodatkowych kosztów ewentualnych tłumaczeń, gdy w mediacji uczestniczą osoby nie znające języka w jakim odbywa się mediacja
 • kosztów i opłat sądowo-administracyjnych: opłat urzędowych, wpisów sądowych, opłat kancelaryjnych i kosztów postępowań związanych z postępowaniem sądowym

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram