Wybierz język:
MENU

USŁUGA OBSŁUGI PRAWNEJ W ZAKRESIE OCHRONY I ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

2149,00 (1747,15 netto)

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Obsługa prawna w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną (IP) jest niezbędna w każdym przedsiębiorstwie, które dba o swoje dobra niematerialne, wizerunek firmy oraz prawidłowe zabezpieczenie tworzonych dóbr własności intelektualnej.

Istnieje możliwość zarówno obsługi prawnej w ramach współpracy długofalowej pozwalającej na bieżąca systematyczną ochronę i zarządzanie IP przedsiębiorstwa, jak i jednorazowa pomoc, gdy następuje kumulacja projektów obejmujących tworzenie i korzystanie z praw IP bądź pojawia się spór prawny obejmujący IP.

Co zyskujesz, kupując tę usługę:

 • obsługę prawną w sprawach dotyczących własności intelektualnej świadczoną przez radców prawnych, adwokatów i rzeczników patentowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych obejmującą:
   • sporządzanie opinii prawnych, wzorów dokumentów, polityk i procedur, umów, wezwań i wniosków o rejestrację,
   • weryfikację projektów dokumentów, a także analizę zawartych dotychczas umów, wdrożonych i obowiązujących procedur,
   • przeprowadzanie badań zdolności rejestracyjnej znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
   • przeprowadzanie monitoringu ewentualnych naruszeń twoich praw własności przemysłowej,
   • udział w negocjacjach umów,
   • przygotowanie pozwów i wniosków, odpowiedzi do pozwów i wniosków, pism procesowych,
   • zastępstwo prawne/procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych wraz z udziałem w postępowaniu mediacyjnymi i zawieraniu ugód
   • bieżące doradztwo w zakresie IP, RODO, reklamy, umów, obowiązków względem konsumentów oraz spraw korporacyjnych

szczegółowa informacja o tym

  • czym zajmujemy się jest dostępna tu: https://lgl-iplaw.pl/czym-sie-zajmujemy/
  • komu pomagamy: https://lgl-iplaw.pl/komu-pomagamy/
  • z jakimi branżami pracujemy: https://lgl-iplaw.pl/z-jakimi-branzami-pracujemy/
 • do 4 godzin pracy prawnika w miesiącu, czyli 30 kolejnych dni kalendarzowych w dniach roboczych bez sobót i dni wolnych od pracy, w godzinach 9.00-17.00
 • pewność w zakresie poufności Twoich danych – informacje pozyskane w związku z obsługi prawnej objęte są „tajemnicą zawodową” (art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, art. 14 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych)

 

cena brutto,  zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

Czego usługa nie obejmuje:

 • kosztów i opłat sądowo-administracyjnych: opłat urzędowych, wpisów sądowych, opłat kancelaryjnych i kosztów postępowań
 • kosztów ewentualnych tłumaczeń, czynności notarialnych
 • kosztów podróży i pobytu osób działających w imieniu Kancelarii poza Warszawą
 • kwoty zasądzone i przypadające z tytułu zastępstwa procesowego i egzekucyjnego należne są Kancelarii

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram