Wybierz język:
MENU

E-book PRAWO AUTORSKIE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

39,00 (31,71 netto)

Co zyskujesz, pobierając ten produkt:

 • ponad 60 odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów dotyczące praktycznych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych, najważniejsze informacje dotyczące praw autorskich, ochrony utworu i twórcy
 • uzyskanie prostych odpowiedzi na trudne zagadnienia dotyczące stosowania prawa autorskiego i praw pokrewnych (jak właściwie należy rozporządzać prawami autorskimi, wskazówki jak chronione są prawa autorskich i jakie działania możesz podjąć w przypadku naruszenia  prawa, jak legalnie korzystać z przedmiotu prawa autorskiego, co grozi za naruszenie praw autorskich)
 • możliwość usystematyzowania wiedzy dotyczącej praw autorskich przedstawionej w sposób jasny, kompletny i prosty do zrozumienia

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Aby dodać produkt do koszyka i otrzymać go niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, zaakceptuj poniższe.

*

W środku znajdziesz między innymi: 

 • OGÓLNE INFORMACJE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
  • Czym jest prawo autorskie?
  • Gdzie znajdziemy regulacje dotyczące prawa autorskiego?
  • Jaki wpływ na zakres regulacji ochrony praw twórców w przepisach polskiego prawa mają przepisy unijne? 
  • Kiedy utwory są chronione innymi niż prawo autorskie przepisami? Jakie są współzależności pomiędzy innymi gałęziami prawa?
 • AUTOR – OCHRONA TWÓRCY I JEGO DZIEŁA W PRZEPISACH PRAWA AUTORSKIEGO
  • Czym jest utwór?
  • Czym jest utwór, a czym jest nośnik utworu?
  • Czy prawo autorskie chroni pomysł?
  • Czego prawo autorskie także nie chroni?
  • Czy dzieło jest utworem?
  • Jakie postacie twórczości chroni prawo autorskie? Rodzaje utworów i zasady ich eksploatacji?
  • Czym są utwory zależne? Korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych?
  • Kogo i od jakiego momentu uznaje się za twórcę utworu? Kiedy rozpoczyna się ochrona utworu? 
  • Rodzaje uprawnień przysługujących twórcy – wyjaśnienie pojęć. Na czym polega specyfika ochrony prawno- autorskiej? Czym jest dualizm ochrony prawno-autorskiej?
  • Czym są osobiste prawa autorskie?
  • Autorskie prawa majątkowe – sposoby korzystania z praw autorskich. Dlaczego istnieją autorskie prawa majątkowe?
  • Komu przysługują autorskie prawa majątkowe?
  • Co dzieje się, jeśli twórców jest kilku? Współtwórczość i współwłasność praw.
  • Na czym polega podzielność autorskiego prawa majątkowego? Czym są pola eksploatacji?
  • Nota copyright © czyli czy i jak informować o autorstwie.
  • Rodzaje praw pokrewnych do praw autorskich. Czym są prawa pokrewne?
  • W jaki sposób chroniony jest przedmiot praw pokrewnych?
  • Relacja pracodawca a pracownik w kontekście prawa autorskiego.
 • ROZPORZĄDZANIE AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI
  • Autorskie prawa majątkowe jako przedmiot obrotu. Jakie umowy należy zawierać w zakresie korzystania z utworów?
  • Co w umowach powinno znaleźć się bezwzględnie?
  • Dlaczego ważne jest prawidłowe oznaczenie w umowach pól eksploatacji?
  • Różnica między przeniesieniem praw autorskich a udzieleniem licencji na korzystanie.
  • Dlaczego za korzystanie z cudzych utworów należy płacić?
  • Wynagrodzenie należne twórcy związane z korzystaniem z utworu (podstawa umowna i ustawowa, systemy wynagrodzeń).
  • Działalność ozz (organizacji zbiorowego zarządzania) w kontekście wynagrodzenia twórców i artystów.
 • PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE
  • Specyfika ochrony utworów dostępnych w sieci www. Co wspólnego ma Internet z prawem autorskim? Czym dla prawa autorskiego jest Internet?
  • Czym różni się korzystanie z zawartości Internetu od dostępu do Internetu?
  • Na czym polega trudność w ustaleniu prawa obowiązującego w Internecie?
  • Co wolno legalnie „ściągać”? Korzystanie z treści zamieszczonych w Internecie.
  • Jak można korzystać z utworów umieszczonych w Internecie?
  • Z czego wynika legalność przeglądania utworów na ekranie komputera?
  • Z kim należy kontaktować się, aby uzyskać zgodę na korzystanie z materiałów znajdujących się w Internecie? 
  • Zasady publikowania w Internecie. O czym trzeba pamiętać umieszczając treści w Internecie?
  • Co można umieścić na własnej stronie internetowej?
  • Problem peer-to-peer (pp)?
  • Szkolenia e-learning.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH
  • Typowe naruszenia? Prawne konsekwencje?
  • W jaki sposób można naruszyć osobiste prawa autorskie?
  • W jaki sposób można chronić autorskie prawa osobiste?
  • W jaki sposób można naruszyć autorskie prawa majątkowe?
  • W jaki sposób można chronić autorskie prawa majątkowe?
  • Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich. Przestępstwa na gruncie prawa autorskiego.
  • Kiedy w przypadku praw autorskich może zadziałać prokurator?
  • Uprawnienia Policji.
  • Jak należy postąpić w przypadku naruszenia praw do utworów?
 • ZAGADNIENIA RÓŻNE PRAWA AUTORSKIEGO
  • Kiedy korzystanie z cudzych utworów jest bezpłatne lub możliwe bez zgody twórcy lub reprezentującej go organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ozz)?
  • Dozwolony użytek publiczny i prywatny chronionych utworów, czyli jak korzystać bez zgody twórcy z chronionych utworów? Co to jest dozwolony użytek?
  • Kiedy można korzystać z cudzej twórczości bez zgody jej autora?
  • Kiedy można korzystać z utworu w ramach dozwolonego użytku prywatnego (osobistego)?
  • Kto i kiedy może skorzystać z utworów w ramach dozwolonego użytku publicznego?
  • Jakie są dodatkowe warunki korzystania z utworów w zakresie dozwolonego użytku: prywatnego i publicznego?
  • Jakie postacie dozwolonego użytku mogą mieć zastosowanie w zakresie umieszczania utworów w internecie? 
  • Kiedy cytat jest poprawny?
  • „Interes twórczy” i jakie wiążą się z tym konsekwencje.
  • Domena publiczna, czyli co już nie podlega ochronie albo jej nie podlegało?
  • Ruch creative commons.
  • Czym jest wolne oprogramowanie (free software)? Czym jest idea otwartego oprogramowania (open source)
  • Czym są licencje creative commons?
  • Wizerunek i sposoby jego rozpowszechniania. Jak bezpiecznie korzystać z wizerunku innych osób? 
  • Jakimi środkami można posłużyć się w przypadku naruszenia wizerunku i innych dóbr osobistych? 

 

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram