Wybierz język:
MENU

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY

1537,50 (1250,00 netto)

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Przygotowanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy powinien rozważyć podmiot, którego konkurent legitymuje się prawem ochronny na znak towarowy, ale:

 1. uprawniony nie używa zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;
 2. znak towarowy utracił znamiona odróżniające przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany;
 3. działania uprawnionego lub, za jego zgodą, osób trzecich, prowadzą do tego, że znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru;
 4. wykreślono z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną, któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy;
 5. uprawniony nie podjął działań w celu uniemożliwienia używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego w sposób niezgodny z zasadami używania określonymi w regulaminie używania znaku;
 6. wspólny znak towarowy lub znak towarowy gwarancyjny jest używany przez uprawnionego w sposób powodujący ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;
 7. regulamin używania wspólnego znaku towarowego lub regulamin używania znaku towarowego gwarancyjnego został zmieniony w taki sposób, że przestał spełniać wymagania określone w przepisach albo ma do niego zastosowanie jedna z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego.

Co obejmuje usługa:

 • konsultację prawną (do 1 godz.) pozwalającą na ocenę, czy posiadane dokumenty i informacje umożliwią przygotowanie wniosku i żądanie stwierdzenia wygaśnięcia prawa przez Urząd Patentowy RP
 • przygotowanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie informacji, dokumentów, danych przekazanych przez Klienta obejmujących do 50 znormalizowanych stron

 

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

Czego usługa nie obejmuje:

 • kosztów opłat wymaganych do złożenia wniosku
 • przygotowania opinii i dalszych pism procesowych
 • reprezentacji przed Urzędem Patentowym RP

Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP i przygotowanie dalszych pism będzie wiązać się z dodatkowo ustalonym wynagrodzeniem.

Informacje dodatkowe

akcje

NARUSZENIE

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram