Wybierz język:
MENU

SZKOLENIE ONLINE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO 240MIN

2399,00 (1950,41 netto)

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Kiedy chcesz w prosty sposób bez wychodzenia z domu uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących danych osobowych (Rozporządzenie RODO), inwestując w naukę 4 godziny swojego czasu. Gdy chcesz wiedzieć, jakie są obowiązki administratorów danych osobowych i podmiotów przetwarzających, jakie dokumenty z zakresu danych osobowych powinieneś wdrożyć w swojej firmie, jak dbać o cyberbezpieczeństwo z perspektywy RODO i jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązków należytej ochrony danych osobowych. Przykładowy zakres szkolenia znajduje się poniżej.

 

Co zyskujesz, kupując to szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO:

 • 4 godz. szkolenia dostosowanego do potrzeb i poziomu wiedzy uczestników, obejmującego prawne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzonego za pomocą aplikacji Microsoft Teams w uzgodnionym terminie
 • szkolenie pozwala na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki podziałowi na:
  • część teoretyczną (sugerowane 3 godz.) – obejmującą zapoznanie uczestników z ogólnymi przepisami i zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych, przedstawianymi metodą „od ogółu do szczegółu” podczas prezentacji multimedialnej oraz
  • część praktyczną (sugerowana 1 godz.) – obejmującą przedstawienie skonkretyzowanych wymogów RODO wobec podmiotów z określonej branży, w której działasz, zagadnień dopasowanych do profilu konkretnego przedsiębiorstwa, przykłady z praktyki, case study, wyjaśnianie wątpliwości i odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusję, quiz z pytaniami i odpowiedziami do samodzielnej oceny uzyskanej wiedzy
  • oszczędność czasu – szkolenie w całości odbywa się online

Efekt szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy w zakresie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
 • świadomość potencjalnych ryzyk i konsekwencji naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • świadomość obowiązków regulacyjnych ciążących na administratorach danych osobowych i podmiotach przetwarzających
 • umiejętność
  • rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu ochrony danych osobowych
  • posługiwania się podstawowymi pojęciami z ochrony danych osobowych w codziennej pracy

Czego nie obejmuje szkolenie:

 • konsultacji prawnych w oparciu o rzeczywiste, prawdziwe dane

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • RODO podstawowe informacje:
  • analiza pojęć: dane osobowe, czynność przetwarzania, przetwarzanie danych, administrator danych, współadministrator, Inspektor Ochrony Danych
  • zwykłe i szczególne kategorie danych osobowych
  • podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania RODO
 • przesłanki przetwarzania danych osobowych
 • zasady legalnego przetwarzania danych
 • obowiązek informacyjny
 • uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
 • kim jest administrator, a kim podmiot przetwarzający?
 • umowa powierzenia przetwarzania danych
 • czym różni się powierzenie przetwarzania danych osobowych od udostępnienia danych?
 • przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i ocena legalności transferu danych poza EOG
 • jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr kategorii czynności przetwarzania danych?
 • jak prowadzić rejestr naruszeń ochrony danych osobowych i jak obowiązki należy wypełnić w przypadku naruszenia?
 • rola inspektor ochrony danych i kiedy występuje obowiązek powołania IOD
 • bezpieczeństwo danych osobowych w ujęciu fizycznym, osobowym i informatycznym
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) jako organ nadzorczy
 • kontrola PUODO
 • kary i sankcje za naruszenia ochrony danych osobowych

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • case study, dyskusja, praca z tekstem umowy, quiz z pytaniami i odpowiedziami do samodzielnej oceny uzyskanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram