Wybierz język:
MENU

SZKOLENIE ONLINE Z ZAKRESU CZYNÓW NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 480MIN

6027,00 (4900,00 netto)

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Szkolenie z zakresu nieuczciwej konkurencji dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy chcą m.in. poznać: zasady zgodnego z prawem oznaczenia przedsiębiorstwa oraz towarów albo usług, zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, czym jest naśladownictwo produktów, czy utrudnianie dostępu do rynku oraz jakie są zasady uczciwej reklamy, a jaka reklama jest zakazana i uzyskać szerszą wiedzę z zakresu nieuczciwej konkurencji.

Poprzez szkolenie dowiesz się, jakie czyny nieuczciwej konkurencji mogą zostać popełnione, jakie są zasady odpowiedzialności za popełnienie tych czynów.

Zakres szkolenia znajduje się poniżej.

 

Co zyskujesz, kupując to szkolenie z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji:

 • 8 godz. szkolenia obejmującego zagadnienia dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, przeprowadzonego za pomocą aplikacji Microsoft Teams w uzgodnionym terminie
 • szkolenie pozwala na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki podziałowi na:
  • część teoretyczną (sugerowane 5 godz.) – obejmującą zapoznanie uczestników z przepisami i zagadnieniami czynów nieuczciwej konkurencji przedstawianymi metodą „od ogółu do szczegółu” podczas prezentacji multimedialnej, oraz
  • część praktyczną (sugerowana 3 godz.) – obejmującą wyjaśnianie wątpliwości w zakresie stosowania regulacji dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji na przykładach z praktyki, odpowiedzi na pytania uczestników podsumowujące daną partię materiału, case study, dyskusja, praca z tekstem umowy, quiz z pytaniami i odpowiedziami do samodzielnej oceny uzyskanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów
 • oszczędność czasu – szkolenie w całości odbywa się on line

Efekt szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy w zakresie obowiązujących uregulowań prawnych obejmujących problematykę czynów nieuczciwej konkurencji
 • świadomość konsekwencji prawnych naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • umiejętność
  • rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji
  • posługiwania się podstawowymi pojęciami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w codziennej pracy

Czego nie obejmuje szkolenie:

 • konsultacji prawnych w oparciu o rzeczywiste, prawdziwe dane

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

PROGRAM SZKOLENIA 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

PODSTAWY PRAWNE

 • zakres regulacji czynów nieuczciwej konkurencji w przepisach polskiego i unijnego prawa
 • miejsce ustawy o zwalczania nieuczciwej konkurencji na regulacji dotyczących ochrony konkurencji i praw własności intelektualnej

PODMIOTY OCHRONY, SPRAWCY CZYNU I ZAKRES STOSOWANIA UZNK

 • przedsiębiorca w rozumieniu uznk
 • uczestniczenie w działalności gospodarczej
 • problematyka podmiotów zagranicznych
 • klient w rozumieniu uznk
 • czyn nieuczciwej konkurencji – klauzula generalna
 • przykłady niestypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji
 • pasożytnictwo na renomie albo pozycji rynkowej
 • działania o charakterze pasożytniczym – korzystanie z gotowego efektu prac konkurenta
 • nieuprawnione wykorzystanie cudzych koncepcji audycji radiowych lub telewizyjnych, kampanii reklamowych, stosowanej przez innego przedsiębiorcę klasyfikacji towarów (ich symbolów i numerów) czy naśladownictwo tzw. formatów telewizyjnych
 • naśladownictwo opakowań towarów
 • wykorzystywanie znaku towarowego i oznaczenia geograficznego
 • spam
 • ambush marketing
 • lokowanie produktu sprzeczne z zasadami ustawy o radiofonii i telewizji
 • bezprawność pierwszej publikacji wydania bez zgody edytora przez pryzmat naruszenia jego dóbr osobistych
 • posługiwanie się oznaczeniami z których korzystają i mają prawo korzystać przedsiębiorcy wykonujący pewien zawód
 • sprzedaż lub świadczenie usług poniżej kosztów własnych
 • marketing „szeptany” sterowany przez przedsiębiorców
 • naruszenie ustawowego lub umownego zakazu konkurencji
 • używanie znaku towarowego w domenie internetowej

RODZAJE CZYNÓW NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI WYSZCZEGÓLNIONE W USTAWIE

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy
 • naśladownictwo produktów
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie
 • utrudnianie dostępu do rynku
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
 • nieuczciwa lub zakazana reklama
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOKONANIE CZYNU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

 • odpowiedzialność cywilna
 • przedawnienie roszczeń
 • przestępstwa z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji

KUMULATYWNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOKONANIE CZYNU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI A NIEUCZCIWA PRAKTYKA RYNKOWA

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • case study, dyskusja, praca z tekstem umowy, quiz z pytaniami i odpowiedziami do samodzielnej oceny uzyskanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram