Wybierz język:
MENU

SZKOLENIE ONLINE Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO 480MIN

4799,00 (3901,63 netto)

 

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Kiedy chcesz w prosty sposób, bez wychodzenia z domu, uzyskać wiedzę na temat teorii i praktyki w zakresie prawa autorskiego, inwestując w naukę 8 godzin swojego czasu. Gdy chcesz wiedzieć, jakie są zasady ochrony praw twórców i zasady odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, jak rozporządzać samemu prawami autorskimi i jak uzyskiwać prawo do korzystania z cudzej twórczości, a także na co zwrócić uwagę działając w Internecie. Przykładowy zakres szkolenia znajduje się poniżej.

Co zyskujesz, kupując to szkolenie z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych:

 • 8 godz. szkolenia dostosowanego do potrzeb i poziomu wiedzy uczestników, obejmującego zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych, przeprowadzonego za pomocą aplikacji Microsoft Teams w uzgodnionym terminie
 • szkolenie pozwala na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki podziałowi na:
  • część teoretyczną (sugerowane 5 godz.) – obejmującą zapoznanie uczestników z przepisami i zagadnieniami prawnoautorskimi przedstawianymi metodą „od ogółu do szczegółu” podczas prezentacji multimedialnej, oraz
  • część praktyczną (sugerowana 3 godz.) – obejmującą wyjaśnianie wątpliwości w zakresie stosowania regulacji prawnoautorskich na przykładach z praktyki, odpowiedzi na pytania uczestników podsumowujące daną partię materiału, case study, dyskusja, praca z tekstem umowy, quiz z pytaniami i odpowiedziami do samodzielnej oceny uzyskanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów
 • oszczędność czasu – szkolenie w całości odbywa się online

Efekt szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy w zakresie obowiązujących uregulowań prawnych obejmujących problematykę praw autorskich i praw pokrewnych
 • poznanie granic korzystania z tzw. dozwolonego użytku
 • świadomość konsekwencji prawnych naruszenia przepisów prawa autorskiego
 • umiejętność
  • rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych
  • posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych w codziennej pracy
  • analizy otrzymywanych dokumentów z zakresu prawa autorskiego
 • nabycie praktycznych umiejętności odróżniania i analizowania umów o przeniesienie praw autorskich od umów licencyjnych

Czego nie obejmuje szkolenie:

 • konsultacji prawnych w oparciu o rzeczywiste, prawdziwe dane

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
PODSTAWY PRAWNE
 • zakres regulacji ochrony praw twórców w przepisach polskiego i unijnego prawa
 • miejsce prawa autorskiego na tle innych praw własności intelektualnej
AUTOR – OCHRONA TWÓRCY I JEGO DZIEŁA W PRZEPISACH PRAWA AUTORSKIEGO
 • „utwór” jako przedmiot ochrony prawa autorskiego (definicja i przykłady)
 • utwór a egzemplarz (nośnik) utworu
 • rodzaje utworów (utwór inspirowany, opracowanie, adaptacja) i zasady ich eksploatacji
 • kogo i od jakiego momentu uznaje się za twórcę utworu (twórca a uprawniony z tytułu praw autorskich)
 • rodzaje uprawnień przysługujących twórcy – wyjaśnienie pojęć
 • nota copyright © czyli czy i jak informować o autorstwie
 • czas trwania autorskich praw majątkowych
 • rodzaje praw pokrewnych do praw autorskich
 • utwory zależne – korzystanie i rozpowszechnianie
 • relacja pracodawca a pracownik w kontekście prawa autorskiego
ROZPORZĄDZANIE AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI
 • autorskie prawa majątkowe jako przedmiot obrotu
 • prawidłowe oznaczenie w umowach pól eksploatacji
 • różnica między przeniesieniem praw autorskich a udzieleniem licencji na korzystanie
 • charakterystyka i części składowe umów licencyjnych
 • rodzaje umów licencyjnych występujących w obrocie
 • wynagrodzenie należne twórcy związane z korzystaniem z utworu
 • działalność ozz w kontekście wynagrodzenia twórców i artystów
PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE
 • specyfika ochrony utworów dostępnych w sieci
 • co wolno legalnie ściągać
 • zasady publikowania w Internecie
 • szkolenia e-learning
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH
 • typowe naruszenia
 • odpowiedzialność cywilna
 • przestępstwa na gruncie prawa autorskiego
 • uprawnienia Policji
ZAGADNIENIA RÓŻNE
 • dozwolony użytek publiczny i prywatny chronionych utworów
 • „interes twórczy”
 • domena publiczna
 • ruch Creative Commons, wolne oprogramowanie, licencje GNU
 • autorskie prawa osobiste a dobra osobiste
 • wizerunek i sposoby jego rozpowszechniania
 • zmiany w prawie autorskim (projekty prac legislacyjnych, nieimplementowane przepisy unijne)

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • case study, dyskusja, praca z tekstem umowy, quiz z pytaniami i odpowiedziami do samodzielnej oceny uzyskanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram