Wybierz język:
MENU

WYKONANIE AUDYTU RODO do 80 str. do 8 godz. ANALIZA I RAPORT

4920,00 (4000,00 netto)

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Audyt RODO to przegląd i analiza dokumentów i procesów w przedsiębiorstwie dotyczących ochrony danych osobowych. Audyt RODO wykonywany jest w celu ustalenia spełniania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z RODO, w tym może także stanowić wykazanie rozliczalności przez administratora danych, czyli wykazania przestrzegania przez administratora zasad określonych w art. 5 RODO.

Cykliczne wykonywanie audytu RODO stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 lit. RODO, czyli wdrożenia, a następnie regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Podsumowanie naszej weryfikacji w ramach audytu RODO przedstawiamy w raporcie, w którym wskazujemy zidentyfikowane działania wykonywane w sposób poprawny, nieprawidłowości w procesach przetwarzania danych, a także wskazówki i rekomendacje do podjęcia w trybie pilnym i w dalszej perspektywie w planowanych terminach.

 

Co obejmuje usługa?

W ramach tej usługi analizujemy do 80 znormalizowanych stron dokumentów, na podstawie których zostanie przygotowany raport zawierający:

 • przedstawienie i omówienie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • wyjaśnienie podstaw przetwarzania danych uregulowanych w art. 6 RODO i ocenę identyfikowania podstaw przetwarzania danych osobowych
 • omówienie i ocenę realizacji obowiązków administratora i podmiotu powtarzającego
 • weryfikacje wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych
 • ocenę prawidłowości działań podejmowanych w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i podejmowanych środków zaradczych
 • analizę zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
 • analizę prawidłowości udostępniania danych
 • weryfikację, czy u przedsiębiorcy dochodzi do przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i ocenę legalności transferu danych poza EOG
 • ocenę wypełniania obowiązku informacyjnego
 • analizę dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności  politykę prywatności i politykę cookies
 • wskazówki i rekomendacje odnośnie działań do podjęcia przez podmiot w trybie pilnym, planowanym i potencjalnym

 

Czego nie obejmuje usługa:

 • przygotowania dokumentów, wskazanych w raporcie po wykonaniu audytu wymagających poprawy lub uzupełnienia

 

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Kategoria: Tagi: ,

PRZYKŁADOWA LISTA DOKUMENTÓW I INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA AUDYTU RODO

W celu wykonania audytu RODO prosimy o udostępnienie zgromadzonych przez audytowany podmiot dokumentów i informacji wg przygotowanej przez nas listy, na której powinny znaleźć się m.in:

 1. polityka ochrony danych osobowych
 2. rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 3. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 4. wykaz powierzeń przetwarzania danych osobowych
 5. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 6. zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych
 7. sprzeciw administratora wobec podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
 8. rejestru naruszeń ochrony danych osobowych
 9. klauzula informacyjna o przetwarzania danych osobowych
 10. klauzula informacyjna w przypadku współadministrowania danymi osobowymi
 11. klauzula informacyjna o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych
 12. klauzula informacyjna dla pracownika o przetwarzaniu danych osobowych
 13. klauzula informacyjna dla współpracowników prowadzących jednoosobową działalność o przetwarzaniu danych osobowych
 14. wzór zawiadomienia o wycieku danych osobowych
 15. rejestr osób, które zażądały udostępnienia swoich danych osobowych
 16. polityka prywatności
 17. zgody na przetwarzanie danych osobowych
 18. wykaz środków bezpieczeństwa
 19. polityka cookies

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram