Wybierz język:
MENU

WYKONANIE AUDYTU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ do 200 str do 20 godz. ANALIZA I RAPORT

12300,00 (10000,00 netto)

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Audyt własności intelektualnej to przegląd i analiza posiadanych aktywów intelektualnych, nabytych i używanych przez przedsiębiorstwo. Wykonywany jest w celu ustalenia ich statusu prawnego, wartości, potencjalnych ryzyk prawnych związanych z ich stosowaniem, posiadanych środków do ich ochrony i efektywnego wykorzystywania.

Na podstawie udostępnionych przez audytowany podmiot dokumentów i informacji z baz danych urzędów patentowych, dokonujemy analizy praw własności intelektualnej, błędów występujących w dokumentacji, niekorzystnych zapisów w zawieranych umowach, wskazujemy braki lub nieprawidłowości w zakresie rejestracji i pozyskiwaniu praw; identyfikujemy kluczowe elementy warte ochrony, np. produkt, technologia, marka; wyróżniamy prawa wyłączne dla elementów, identyfikujemy podmioty uprawnione (twórców, pracodawcy) i ustalamy prawidłowość uzyskania praw do nich.

Podsumowanie naszej weryfikacji przedstawiamy w raporcie nt. problemów w zakresie IP, zawierającym wskazówki i rekomendacje odnośnie działań do podjęcia w trybie pilnym i w dalszej perspektywie w planowanych terminach.

Najczęściej audyt wykonuje się w związku z transakcjami zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nabycia udziałów bądź akcji czy przed transakcją połączenia podmiotów. Zalecamy wykonanie audytu także w przypadku, gdy nie są planowane żadne z powyższych transakcji, w celu ustalenia bezpieczeństwa prawnego w obszarze IP przedsiębiorstwa. Szczególnie ważne jest wykonanie audytu IP w przypadku sukcesji firmy.

W ramach usługi udostępniamy narzędzie pozwalające wstępnie, samodzielnie dokonać analizy IP w przedsiębiorstwie oraz ustalić słabe i mocne strony występujące w zarządzaniu i ochronie IP.

 

Co obejmuje usługa?

W ramach tej usługi analizujemy do 200 znormalizowanych stron dokumentów na podstawie, których zostanie przygotowany raport zawierający:

  • pełen wykaz posiadanych aktywów IP i analizę SWOT posiadanych aktywów IP
  • identyfikację kluczowych elementów przedsiębiorstwa wartych ochrony, np. produkt, technologia, marka
  • wyróżnienie poszczególnych dóbr niematerialnych i rozpoznanie praw wyłącznych dla tych dóbr m.in. utwór i związane z nim prawa autorskie, rozwiązanie o charakterze technicznym (w postaci wynalazków, wzorów użytkowych, know how) i przysługujące im prawa własności przemysłowej oraz oznaczenia odróżniające, ochrona zewnętrznej postaci produktu (takie jak: firma, znaki towarowe, wzory przemysłowe) i chroniące je prawo do firmy oraz prawa własności przemysłowej
  • identyfikację podmiotów uprawnionych (twórców, pracodawcy) i ustalenie czy podmiot uzyskał od nich prawa
  • wiedzę nt. problemów w zakresie IP, strategię w zakresie ochrony i zarządzania IP
  • wskazówki i rekomendacje odnośnie do działań do podjęcia przez podmiot w trybie pilnym, planowanym i potencjalnym
  • informacje na temat kosztów pozyskania praw wyłącznych w urzędach patentowych i działań w zakresie ochrony i zarządzania IP
  • określenie wielkości udziału własności intelektualnej w wartości całego przedsiębiorstwa

Czego nie obejmuje usługa:

  • przygotowania dokumentów, wskazanych w raporcie po wykonaniu audytu wymagających poprawy lub uzupełnienia
  • badania zdolności rejestrowej i zgłoszenia oznaczeń, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych

 

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Kategoria: Tagi: ,

PRZYKŁADOWA LISTA DOKUMENTÓW I INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA AUDYTU PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (dalej: IP)

W celu wykonania audytu IP prosimy o udostępnienie zgromadzonych przez audytowany podmiot dokumentów i informacji wg przygotowanej przez nas listy, na której powinny znaleźć się m.in:

I.        SPIS AKTYWÓW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
II.       ANALIZA STANU AKTYWÓW I ZASIĘGU TERYTORIALNEGO W KONTEKŚCIE DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ
III.      BAZY DANYCH/PROGRAMY KOMPUTEROWE
IV.      DANE OSOBOWE/RODO
V.       DOMENY INTERNETOWE
VI.      SPRAWY KORPORACYJNE ZWIĄZANE Z IP
VII.     KWESTIE PRACOWNICZE
VIII.    PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE
IX.      PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
X.       REKLAMA I MARKETING
XI.      PRZEGLĄD I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PROCEDURA ZGŁASZANIA
XII.     ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
XIII.    ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI/UMOWAMI
XIV.    SPORY PRAWNE, POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE
XV.     ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
XVI.    INNE

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram