Wybierz język:
MENU

ZGŁOSZENIE DO URZĘDU PATENTOWEGO RP ROZWIĄZANIA W CELU UZYSKANIA PATENTU LUB PRAWA OCHRONNEGO

10800,00 (8780,49 netto)

 

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

 • gdy chcesz zakazać osobom trzecim korzystania w celach zarobkowych i zawodowych z Twojego wynalazku lub wzoru użytkowego bez Twojej zgody dzięki uzyskaniu patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy;
 • gdy chcesz, aby nikt inny nie mógł wytwarzać, używać, oferować, eksportować, importować czy wprowadzać do obrotu żadnych produktów, które są przedmiotem wynalazku czy wzoru użytkowego lub też stosować sposobu uznanego za przedmiot wynalazku lub wzór oraz wykorzystywać jakkolwiek produkty uzyskane takim sposobem produkcyjnym
 • gdy chcesz dokonać zgłoszenia rozwiązania do polskiego Urzędu Patentowego

Co zyskujesz, kupując tę usługę:

 • przygotowanie i złożenie do Urzędu Patentowego RP zgłoszenia wynalazku bądź wzoru użytkowego w celu uzyskania patentu bądź prawa ochronnego, obejmującego:
  • opis przedmiotu zgłoszenia
  • zastrzeżenia patentowe lub ochronne, czyli zakres prawa wyłącznego
  • rysunki w zależności od przedmiotu ochrony
 • informację dotyczącą wysokości opłat jakie należy uiścić w związku ze zgłoszeniem
 • 1-godzinną konsultację dotyczącą przedmiotu oraz zakresu ochrony

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

Czego usługa nie obejmuje:

 • badania zdolności patentowej lub ochronnej oraz badanie stanu techniki, czyli oceny szans uzyskania patentu lub prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP na terytorium Polski,

a także

 • przygotowania rysunków
 • kosztów opłat wnoszonych do Urzędu Patentowego RP
 • prowadzenia postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP
 • przygotowania odwołania od decyzji w całości lub w części odrzucającej zgłoszenie
 • wykonywania czynności w przypadku zgłoszenia uwag osób trzecich
 • prowadzenia postępowania spornego prowadzonego przed Urzędem Patentowym RP po wydaniu decyzji udzielającej prawo wyłączne

Wszystkie te czynności wymagają dodatkowego nakładu pracy i możemy je wykonać dodatkowo, po ustaleniu indywidualnej wyceny naszej pracy.

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram