21874
page-template-default,page,page-id-21874,theme-stockholm,cookies-not-set,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Prawo internetu, pomoc ochrona prawna marki, kancelaria brandingowa prawo autorskie w Internecie

W obszarze specjalizacji Kancelarii Lewandowski Gradek Lewandowska znajduje się prawo nowych technologii, w tym prawo Internetu. Doradzamy jak skutecznie chronić i zabezpieczać informacje technologiczne i stanowiące know how przedsiębiorstwa. Zajmujemy się przygotowywaniem stosownych umów i regulacji wewnętrznych obowiązujących w ramach przedsiębiorstw Klientów, zarówno w stosunku do pracowników, jak podwykonawców oraz kontrahentów.

Pomagamy zabezpieczyć za pomocą narzędzi prawnych dostęp i posługiwanie się zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz zastosowanie najnowszych odkryć naukowych. Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących naruszeń praw do tajemnicy i technologii.

W zakresie komercyjnego wykorzystania technik informatycznych dokonujemy prawnej weryfikacji cyfrowych modeli dystrybucji contentu w ramach internetowych modeli działalności, takich jak: e-commerce, gry online, gry z elementami losowości, free-to-play czy pay per play.

Kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska z jednej strony udziela pomocy prawnej w zakresie kwestii związanych ze stosowaniem i interpretacją prawa Internetu a z drugiej strony – reprezentuje Klientów, których prawa zostały naruszone działaniami w Internecie.

Prawo Internetu to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi prawa. W jego ramach szczególne znaczenie ma prawo własności intelektualnej (w tym prawo autorskie). Prawo autorskie pozwala na skuteczną ochronę twórczości oraz zapobieganie jej naruszeniom. Prawo własności przemysłowej pozwala chronić znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe a także wynalazki. W ramach własności intelektualnej kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska prowadzi sprawy związane z czynami nieuczciwej konkurencji: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska oferuje swoim Klientom pomoc prawną w zakresie prawa własności intelektualnej, skupiając się w szczególności by kwestie których dotyczy prawo własności przemysłowej jak i prawo autorskie były jasne i zrozumiałe. W toku współpracy z Klientem, kancelaria oferuje doradztwo w zakresie bieżącego stosowania prawa własności intelektualnej jak i w przypadku sporów sądowych i pozasądowych, szczególnie mediacji w sprawach własności intelektualnej. Kancelaria świadczy oprócz standardowych usług prawnych, również szkolenia w obszarze praw własności intelektualnej. W biurze kancelarii prowadzona również jest mediacja w sprawach własności intelektualnej.

Kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska oferuje swoim klientom wycenę wartości niematerialnych i prawnych szczególnie przydatną przy transakcjach nabycia przedsiębiorstwa czy sprzedaży pojedynczych składników niematerialnych.

W dzisiejszych czasach Internet stanowi jedno z najważniejszych mediów. Oprócz wielu możliwości oferuje również nie mniej zagrożeń. Dlatego warto znać i rozumieć regulacje prawne, które składają się na prawo Internetu, w szczególności te, które składają się na prawo własności intelektualnej. Kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska wychodząc naprzeciw potrzebom w tym zakresie, oferuje szeroki wachlarz usług prawnych z naciskiem na prawo własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie w Internecie. Prawo autorskie w Internecie jest bowiem jedną z głównych specjalizacją kancelarii, dzięki czemu kancelaria może oferować usługi prawne na najwyższym poziomie. Kancelaria skupia się by na każde naruszenie praw autorskich Klientów reagować szybko i skutecznie, co powoduje wysoką efektywnością takich działań. Wycena usług prawnych odbywa się z uwzględnieniem potrzeba klienta oraz nakładu czasu pracy prawników kancelarii. Kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska w ramach oferowanych usług skupia się na zapewnieniu swoim Klientom koncyliacyjnych sposobów rozwiązywania sporów, których są stronami. Dlatego ważnym obszarem działalności kancelarii jest mediacja. Mediacja bowiem pozwala na szybkie i nisko kosztowe rozstrzygnięcie sporu, co w przypadku ochrony własności intelektualnej jest niezwykle istotne. Mediacja stanowi skuteczną alternatywę dla długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Mediacja w przeciwieństwie do wyroku sądowego „narzuconego” stronom przez sąd i w praktyce czesto trudno egzekwowalnego, pozwala na wypracowanie przez skonfliktowane strony wspólnego stanowiska, które zobowiązują się realizować w przyszłości.