21882
page-template-default,page,page-id-21882,theme-stockholm,cookies-not-set,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Ochrona prawo autorskie – adwokat, naruszenie, negocjacje, mediacja, ugoda, wycena, monitorowanie

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii Lewandowski Gradek Lewandowska jest prawo autorskie i prawa pokrewne.

Prawo autorskie i prawa pokrewne chronią m.in takie przejawy ludzkiej działalności jak twórczość literacka, dziennikarstwo, nauka, muzyka, rzeźba, architektura, choreografia . Do szczególnych kategorii utworów należą programy komputerowe oraz dzieła audiowizualne. Jest to gałąź prawa obecna niemal we wszystkich projektach, którymi zajmują się prawnicy Kancelarii Lewandowski Gradek Lewandowska – ściśle powiązana z innymi zakresami naszej działalności.

Prawa autorskie majątkowe przysługują twórcy, zapewniając wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Autorskie prawa majątkowe są przedmiotem obrotu, są zbywalne, podlegają dziedziczeniu (więcej informacji dostępnych jest w zakładce “pomoc on line” – FAQ). To sprawia, że możemy posługiwać się dwoma typami umów w zakresie zbycia czy nabycia autorskich praw majątkowych i licencji (więcej informacji dostępnych jest w zakładce “pomoc on line” – wzory umów). Klauzule dotyczące praw autorskich majątkowych znajdują się także w innym umowach handlowych i cywilnych.

Natomiast prawa autorskie osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem i obejmują prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Prawa pokrewne obejmują artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej, prawo do korzystania z fonogramu lub wideogramu, prawa do nadań programu, pierwszych wydań oraz wydań naukowych.

W ramach świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa autorskiego Kancelaria Lewandowski Gradek Lewandowska w szczególności:

  • pomaga przy sporządzaniu, negocjowaniu, analizowaniu umów dotyczących praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych
  • doradza jak chronić autorskie prawa osobiste,
  • reprezentuje Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych,
  • podpowiada jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy związane z prawami autorskimi i pokrewnymi.