Wybierz język:
MENU

Odnowienia ochrony i zmiany w rejestrach

Prawa własności przemysłowej charakteryzują się czasowością i odnawianiem okresów ochrony. Jednakże, przy tak długich okresach ochrony, jakimi jest 5 czy 10 lat, bardzo łatwo jest zapomnieć o jego przedłużeniu. I tu przydaje się nasza pomoc!

Co robimy?

 • prowadzimy opiekę nad pojedynczymi prawami własności przemysłowej, a także całymi portfolio tych praw,
 • monitorujemy terminy uiszczania opłat,
 • weryfikujemy wymogi formalne dotyczące odnowienia ochrony w zależności od przepisów krajowych danego państwa, w których ochrona ma zostać odnowiona,
 • prowadzimy korespondencję z właściwym urzędem w celu odnowienia ochrony,
 • przygotowujemy wnioski o odroczenie terminu uiszczenia opłat za kolejne okresy ochrony,
 • przygotowujemy wnioski o przywrócenie terminu do Urzędu Patentowego do uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony w przypadku niedotrzymania tego terminu,
 • na etapie zgłoszenia dokonujemy modyfikacji zgłoszenia znaku towarowego, cofnięcia zgłoszenia znaku towarowego,
 • składamy wnioski o wygaszenie znaku towarowego,
 • przeprowadzamy postępowania przed urzędami dotyczące:
  • zmiany nazwy lub adresu siedziby uprawnionego,
  • zmiany podmiotu uprawnionego,
  • wpisanie lub wykreślenie licencji,
  • wpisanie lub wykreślenie zastawu,
  • wpisania prawa używacza uprzedniego,
  • oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • dla praw własności przemysłowej prowadzone są rejestry, które wymagają aktualizacji w przypadku zmiany jakichkolwiek danych,
 • brak uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony w odpowiednim terminie skutkuje utraceniem prawa lub ewentualnie koniecznością uiszczenia opłaty wyższej o 30% o ile zostanie wniesiona w ciągu 6 miesięcy po upływie terminu,
 • brak aktualnych danych w rejestrze lub brak wpisania umowy licencyjnej do rejestru będą stanowiły przeszkody uniemożliwiające dochodzenia roszczeń z tyłu praw wyłącznych

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram