21962
page-template-default,page,page-id-21962,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Warunki finansowe

Nie konkurujemy niską ceną za niskiej jakości usługi.

Pracujemy za rozsądne wynagrodzenie oferując specjalistyczną wiedzę i wysoką jakoś usług.

Zarówno wysokość wynagrodzenia jaki i sposób zapłaty ustalane są indywidualnie na początku współpracy. Przy wycenie bierzemy pod uwagę  przewidywany nakład i czas pracy, a także stopień skomplikowania danej sprawy oraz ewentualne zaangażowanie naszych partnerów w ramach programu partnerskiego.

Najczęściej oferujemy wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe. Jeżeli nie lubisz rozliczeń godzinowych a zakres pracy jest możliwy do określenia, możemy ustalić wynagrodzenie za dany projekt lub stałą obsługę. W ten sposób ograniczamy niepewność ostatecznego rozliczenia za naszą pracę. Stosujemy też modele mieszane proponując:

wynagrodzenie godzinowe

Ustalamy stawkę za godzinę naszej pracy, a całkowite rozliczenie następuje na podstawie zestawienia czynności przez nas wykonanych oraz czasu poświęconego na ich realizację; najczęściej dla rozliczenia zakresu prac, których z góry nie można przewidzieć: udział w negocjacjach czy spotkaniu.

wynagrodzenie ryczałtowe

Jest to ustalona przed przystąpieniem do pracy kwota wynagrodzenia za wykonanie uzgodnionego zakresu prac; najczęściej wybierane, gdy można określić rezultat naszej pracy: opinię, analizę, badanie, strategię.

wynagrodzenie tzw. success fee

Wynagrodzenie tzw. success fee może być dodatkowym wynagrodzeniem do wynagrodzenia godzinowego lub ryczałtowego i stanowi procent kwoty uzyskanej przez klienta; w przypadku radców prawnych zakaz rozliczania się wyłącznie w ramach success fee wynika z art. 36 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego „nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią przepisy prawa. Dopuszczalna jest natomiast umowa, która przewiduje dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy, zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy”

wynagrodzenia za projekt

najczęściej jest ustalane jako połączenie wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego: określonej kwoty za wykonanie uzgodnionego zakresu prac wraz z kosztem ustalonym dla puli godzin do wykorzystania.

wynagrodzenie w sprawach sądowych

dotyczy prowadzenia sprawy sądowej przez kancelarię prawną, ustalane jest w oparciu o wartość przedmiotu sporu, z uwzględnieniem dolnej granicy wynagrodzenia radców prawnych ustalonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265).

wynagrodzenie za prowadzenia mediacji

jest ustalane w umowie o mediację zawieranej przez kancelarię mediacyjną wraz z maksymalnym czasem trwania mediacji, w oparciu o stawkę godzinową bądź ustalony ryczałt, w sprawach mediacji ze skierowania sądowego – z uwzględnieniem dolnej granicy wynagrodzenia mediatorów ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 921).

Do kwoty wynagrodzenia doliczany jest obowiązkowy podatek VAT (aktualna stawka 23%) Wynagrodzenie nasze nie obejmuje opłat urzędowych, sądowych i skarbowych oraz kosztów dodatkowych np. badań, czynności notarialnych, tłumaczeń z języków obcych czy też kosztów podróży.

warunki współpracy

Bądźmy w kontakcie

Podaj nam swoje imię i adres mailowy, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości na temat nowych publikacji na naszych blogach o praktycznych aspektach własności intelektualnej (IP), ciekawych wydarzeniach, nowych usługach, wzorach, e-bookach czy narzędziach do zarządzania IP, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach tematycznych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych na podany przeze mnie adres, przez Lewandowski Gradek Lewandowska sp.p. radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B NIP: 7010438256

Pod linkiem https://lgl-iplaw.pl/polityka-prywatnosci/ znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych.