Wybierz język:
MENU

Monolog mediatora

Jestem mediatorem, rzecznikiem patentowym, radcą prawnym z ponad 20 – letnim stażem w sprawach własności intelektualnej (IP – intellectual property).

Monolog mediatora IP jest podsumowaniem moich doświadczeń pozyskanych z różnych perspektyw: prawnika prowadzącego spory, doradzającego klientom w sprawach zawieranych przez nich transakcji, rzecznika patentowego reprezentującego klientów w sprawach prowadzonych przed urzędami patentowymi, pracującego nad strategią ochrony i zarządzania własnością intelektualną, aż wreszcie mediatora skutecznie pomagającego w rozwiązywaniu sporów gospodarczych, zwłaszcza tych związanych z własnością intelektualną.

Mediacja jest fascynującym, wciąż niedocenianym narzędziem zamykania sporów i unikania eskalacji konfliktów. Oprócz bariery braku wiedzy na temat tego, czym jest mediacja i jakie wynikają z niej korzyści, w badaniach na temat mediacji podkreśla się niechęć stron do samodzielnego decydowania o sposobie rozstrzygnięcia konfliktu i oczekiwanie wobec wymiaru sprawiedliwości, że podejmie za nie decyzję. Zatem mediacja należy do osób odważnych i myślących. 

Dlaczego zdecydowałam się na pisanie bloga?

Ponieważ mam nadzieję, że mój monolog zachęci skonfliktowane strony do podjęcia dialogu. Rozpoczęcia rozmowy, która doprowadzi nie tylko do rozwiązania sporu (nie rozstrzygnięcia), ale zaowocuje wypracowaniem nowych wartości, perspektyw czy możliwości.

Chciałabym pokazać, że w mediacji energia ze zderzenia (łac. „conflictus” = „zderzenie”) jest  impulsem do poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, do kreatywnego myślenia, do innowacyjnego postrzegania sporu: z pokonania przeciwnika na pokonanie problemu.

Zapraszam do lektury i mediacji oczywiście 🙂

Małgorzata Gradek Lewandowska

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram