22042
page-template-default,page,page-id-22042,theme-stockholm,cookies-not-set,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Kalkulator kosztów sądowych


Chcę złożyć pozew

Roszczenie majątkowe - należy podać WPS wartość przedmiotu sporu
Roszczenie o zaniechanie naruszeń
Roszczenie o usunięcia skutków naruszeń
Roszczenie o publikację przeprosin
Jeżeli zapomnisz do zatwierdzenia planu rozprawy przez sąd złożyć wniosek o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony od każdej takiej osoby musisz uiścić opłatę w wysokości 100 zł

Chcę złożyć wniosek o zabezpieczenie moich roszczeń przed wniesieniem pozwu

O zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszeń
O zabezpieczenie roszczenia o usunięcie skutków naruszeń
O zabezpieczenia roszczenia o publikację przeprosin
O zabezpieczenie roszczenia pieniężnego:
O naprawienie wyrządzonej szkody
O wydanie uzyskanych korzyści
O zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
O zobowiązanie sprawcy do uiszczenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny

Chcę złożyć wniosek o

Zabezpieczenie dowodów w sprawach dotyczących autorskich praw majątkowych lub patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji lub ochrony prawnej odmian roślin
Zobowiązanie osoby naruszającej autorskie prawa majątkowe lub innej osoby do udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentacji związanych z naruszeniem
Zobowiązanie naruszającego Twoje wyłączne prawo lub innej osoby do udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentacji w sprawie dotyczącej ochrony prawnej odmian roślin
Zobowiązanie osoby naruszającej patent, dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń
Opłaty dodatkowe:
  • Wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego – 600 zł
  • Wniesienie sprzeciwu wobec decyzji UPRP o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego – 1000 zł
  • Wniosek o wydanie decyzji w postępowaniu spornym (niezależnie od przedmiotu) – 1000 zł
  • Skarga do WSA na decyzję UPRP – 1000 zł
  • Skarga do NSA – 500 zł
Oblicz

Całkowity koszt

800zł

Podano nieprawidłowe dane! Sprawdź wyżej.