Wybierz język:
MENU

Wydawcy i prasa

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów działających na rynku mediów, nadawców, dostawców usług medialnych, wydawców prasy i innych.

Co robimy?

 • doradzamy w zakresie uzyskania rejestracji dziennika lub czasopisma,
 • prowadzimy postępowania w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy,
 • opiniujemy teksty prasowe i inne materiały przeznaczone do publikacji pod kątem ich zgodności z prawem własności intelektualnej, zasadami uczciwej konkurencji lub ochroną dóbr osobistych,
 • reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących sprostowań w materiałach prasowych, sprawach o ochronę dóbr osobistych, zniesławienie lub zniewagę, a także o naruszenie praw własności intelektualnej,
 • doradzamy w zakresie spraw związanych z uzyskiwaniem dostępu do informacji publicznej lub do informacji stanowiących tzw. dane otwarte sektora publicznego,
 • opracowujemy, analizujemy i negocjujemy umowy dotyczące praw autorskich do tekstów oraz zdjęć, umowy dotyczące współpracy z redaktorami i dziennikarzami oraz bohaterami reportaży,
 • przeprowadzamy audyty praw własności intelektualnej w firmie,
 • weryfikujemy materiały reklamowe i informacyjne, projekty wskazań sponsorskich,
 • doradzamy, w jaki sposób tworzyć i oznaczać treści sponsorowane, aby unikać kryptoreklamy,
 • pomagamy spełniać obowiązki nadawców uregulowane w Ustawie o radiofonii i telewizji,
 • doradzamy na gruncie porozumień o charakterze samoregulacji, zawieranych przez podmioty rynku mediowego, np. porozumień nadawców dotyczących zasad emisji reklam niektórych kategorii produktów, czy porozumień dostawców usług medialnych dotyczących usług VOD,
 • pomagamy vlogerom ocenić, czy powinni wpisać się do wykazu audiowizualnych usług na żądanie

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • rynek mediów jest częściowo rynkiem regulowanym (radiofonia i telewizja); prowadzenie działalności nadawczej wymaga uzyskania pozwolenia na nadawanie i spełniania warunków określonych w Ustawie o radiofonii i telewizji oraz podlega nadzorowi ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 • przepisy mające zastosowanie do mediów, w różnych aspektach ich działalności, są rozproszone w wielu aktach prawnych (Prawo prasowe, Ustawo o radiofonii i telewizji, Prawo autorskie, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o prawach konsumenta),
 • jeśli prowadzisz kanał video, warto sprawdzić, czy zgodnie ze stanowiskiem KRRiTV powinieneś zarejestrować się w wykazie audiowizualnych usług na żądanie

Czym jest prasa?

Zgodnie z definicją zawartą w prawie prasowym prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską.

Wobec tego, prasa obejmuje publikacje zarówno z zakresu mass mediów jak i nowych mediów.

Prawo mediów

Nie istnieje jedna ustawa, która regulowałaby kompleksowo cały rynek mediowy, w tym media elektroniczne. Poza Prawem prasowym, media regulowane, Ustawą o radiofonii i telewizji i fragmentarycznie innymi ustawami, np. Ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Prawem autorskim.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram