Wybierz język:
MENU

Sprawdź
co możemy
zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami:
biuro@lgl-iplaw.pl
(+48) 513 454 676
Sprawdź dostępne terminy w naszym kalendarzu rezerwacyjnym

Kalendarz rezerwacji

Powiązane wpisy:

Powiązane produkty:

Powiązane usługi:

Moda i towary luksusowe

Branża mody i rynek towarów luksusowych są szczególnie narażone na naruszenia praw własności intelektualnej, w tym także dóbr osobistych w postaci renomy i wizerunku.

Co robimy?

 • pomagamy w uzyskiwaniu praw ochronnych na znaki towarowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
 • opracowujemy, analizujemy i negocjujemy umowy, w tym także wzorce umów (ogólne warunki umów),
 • opracowujemy regulaminy sklepów internetowych,
 • przygotowujemy dokumentacje związane z ochroną danych osobowych,
 • weryfikujemy materiały reklamowe i informacyjne,
 • prowadzimy spory w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej,
 • wykonujemy audyty własności intelektualnej oraz audyty sklepów internetowych,
 • doradzamy w zakresie ochrony domen internetowych,
 • świadczymy usługę wsparcia korporacyjnego – przygotowujemy dokumenty oraz prowadzimy postępowania rejestrowe (KRS),
 • opracowujemy wewnętrzne polityki i regulaminy (compliance)

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • dobrze skonstruowana umowa zabezpieczy Twoje prawa i cel biznesowy – zarówno jeśli jesteś projektantem, jak i wtedy, gdy jesteś inwestorem lub marką modową, jeśli prowadzisz sklep internetowy z modą marek różnych firm, warto, żebyś widział:
  • czym jest tzw. wyczerpanie prawa do znaku towarowego, pozwalające Ci na prowadzenie sprzedaży konkretnych, legalnie wprowadzonych do obrotu egzemplarzy   markowych produktów,
  • czy, w jakim zakresie i w jaki sposób możesz do celów informowania klientów o swoim biznesie używać znaków towarowych innych osób,
 • jeśli sprzedajesz np. kosmetyki znanych marek premium, warto, żebyś wiedział, czym jest tzw. renomowany znak towarowy, jakie są zasady jego ochrony i jakie uprawnienia ma właściciel takiego znaku

Czym są dobra luksusowe?

Encyklopedia Zarządzania definiuje dobro luksusowe jako dobro konsumpcyjne o wysokiej cenie, wysokiej jakości, symbolicznej marce oraz wysokiej niepowtarzalności, których użyteczność funkcjonalna w porównaniu do ceny jest bardzo niska. Natomiast Encyklopedia PWN wskazuje, że dobro luksusowe to dobro, na które popyt rośnie szybciej od wzrostu dochodu.

Przykład towaru luksusowego to bransoletka Cartier, samochód Maybach, ubranie Bottega Veneta.

Prawo i zarządzanie w sektorze mody

Nie istnieje szczególna ustawa, która regulowałaby prawo designu i mody. Regulacje prawne, które będą mieć zastosowanie w modzie i zarządzaniu markami luksusowymi to oczywiście Prawo autorskie, ale także Prawo własności przemysłowej, gdyż projekty ubrań czy wytworów luksusowych mogą być wzorami przemysłowymi; dodatkowo dużo znaczenie ma Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż treść  komunikacji w modzie lub pomysł na  kampanię, może być również często przedmiotem naruszenia.

Ochrona marki

Przedsiębiorca może chronić swoją markę poprzez zgłoszenie marki jako znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego. Marka będąca znakiem towarowym musi spełniać cechy znaku towarowego, czyli być oznaczeniem umożliwiającym odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz być możliwa do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Prawo ochronne udzielane przez właściwy urząd daje uprawnionym monopol na korzystanie z chronionej marki, tj. uprawniony uzyskuje prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym terytorium.

W przypadku znaków towarowych konieczne jest ich używanie dla produktów i usług dla których znak (czyli marka) został zgłoszony. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku towarowego nie używał.

Ochrona wyglądu produktu jako wzoru przemysłowego

W celu ochrony wyglądu produktu możliwe jest zarejestrowanie jego wyglądu jako wzoru przemysłowego. Wzorem przemysłowym jest postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Stąd design najczęściej jest chroniony jako zarejestrowany wzór przemysłowy.

Wzór przemysłowy może być chroniony na poziomie międzynarodowym, unijnym lub krajowym.

Aby wygląd produktu mógł być chroniony jako wzór przemysłowy musi być nowy i posiadać indywidualny charakter.

Przesłanka indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.

Przesłanka nowości wzoru przemysłowego

Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami.

Wzoru przemysłowego nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy.

Nie jest wyłączona możliwości udzielenia prawa z rejestracji, jeżeli wzór przemysłowy:

1.został ujawniony osobie trzeciej, która w sposób wyraźny lub dorozumiany była zobowiązana do zachowania poufności;

2.został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub – za zgodą uprawnionego – przez osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego.

Ochrona wyglądu produkty na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy stanowiący wygląd produktu nie wyłącza możliwości jego ochrony na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 tej ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wzornictwa przemysłowego, czyli wzory przemysłowe.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram