Wybierz język:
MENU

Branża medialna i marketingowa

Świadczymy pomoc prawną zarówno na rzecz nadawców publicznych jak i nadawców koncesjonowanych, teleinformatycznych i operatorów. Dla dostawców usług medialnych mamy przygotowane pakiety obsługi doraźnej bądź stałej. Wiemy jakie wyzwania prawne wiążą się z działalnością radiową i telewizyjną a także ochroną i zarzadzaniem własnością intelektualną w działalności dostawców VOD i VSP.

Co robimy?

 • doradztwo, analizy i opinie, weryfikacja umów
  • przygotowujemy opinie prawne w zakresie ustawy o radiofonii i telewizji, w tym odnośnie praw i obowiązków nadawców, a także opinie w zakresie prawa prasowego, prawa autorskiego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • analizujemy i przygotowujemy umowy o produkcję telewizyjną i reklamową, umowy sponsorskie, umowy licencyjne,
  • weryfikujemy treść wskazań sponsorskich, materiałów o charakterze lokowania produktu,
  • doradzamy blogerom, vlogereom, influencerom, a także wydawcom w zakresie bezpiecznego prowadzenia działalności, w tym w zakresie ewentualnego obowiązku wpisu do wykazu dostawców VOD (audiowizualne usługi medialne na żądanie) i VSP (platformy udostępniania video),
  • prowadzimy obsługę prawną działalności w zakresie zakupu powierzchni i czasu reklamowego w mediach
 • reprezentacja w sporach i negocjacjach
  • reprezentujemy nadawców telewizyjnych i radiowych oraz dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie wobec KRRiTV oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w postępowaniach koncesyjnych i dotyczących częstotliwości radiowych,
  • prowadzimy postępowania o rejestrację czasopism w rejestrze sądów okręgowych,
  • reprezentujemy nadawców, wydawców prasy i internetowych, producentów, podmioty świadczące audiowizualne usługi medialne na żądanie, platformy udostępniania video w umowach biznesowych, negocjacjach, sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych,
  • doradzamy na gruncie relacji z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami własności intelektualnej,
  • reprezentujemy Klientów w sporach o naruszenie dóbr osobistych w mediach,
  • pomagamy Klientom w przygotowaniu i kierowaniu sprostowań prasowych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • na zespół norm stanowiących tzw. prawo mediów składają się zarówno przepisy o charakterze regulacyjnym, np. przepisy ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie funkcjonowania na rynku nadawców, jak i przepisy prawa prywatnego, w tym prawa chroniącego prawa własności intelektualnej, np. prawa autorskiego – posiadamy doświadczenie w ich praktycznym stosowaniu zarówno norm regulacyjnych jak i prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa prasowego czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • regulacje prawne i działania organów nadzoru nie omijają branży mediów Internetowych, w tym takich zdawałoby się, wolnych zawodów jak Influencer – kanał video może być uznany za usługę VOD podlegającą ustawie o radiofonii i telewizji, blog może potencjalnie spełniać kryteria prasy, a influencer współpracujący z markami będzie miał np. obowiązki prawne wynikające z zakazu kryptoreklamy – we wszystkich tych kwestiach jesteśmy w stanie skutecznie pomóc,
 • zgodnie z art. 54 Konstytucji, każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Wolność słowa jest także potwierdzona w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie z jej art. 11 każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Szanuje się wolność i pluralizm mediów. Dla nas są to ważne wartości. Znaczna część spraw jakimi zajmujemy się, dotyczy zapewnienia wolności słowa, wolności i pluralizmu mediów,
 • działalność mediów jest nierozerwalnie związana z eksploatacją własności intelektualnej; w obrocie prawami własności intelektualnej kluczowe znaczenie ma odpowiednie skonstruowanie umów oraz ich zawarcie w prawidłowej formie. Praca z takimi umowami stanowi nasza codzienność i stąd wynika nasze doświadczenie w ich przygotowaniu i negocjowaniu
 • obsługa prawna podmiotów z branży mediów, marketingu i reklamy wymaga nie tylko znajomości regulacji prawnych ale także znajomości specyfiki branży, w tym typowych zobowiązań w zakresie umów oraz bieżących problemów regulacyjnych

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram