Wybierz język:
MENU

Żywność i suplementy diety

Żywność i suplementy diety są produktami dość ściśle regulowanymi, w szczególności w przepisami o bezpieczeństwie żywności ale w tym także w zakresie zasad sprzedaży, reklamy i promocji.

Co robimy?

 • przygotowujemy opinie prawne w zakresie polskiego i unijnego prawa żywnościowego, przede wszystkim w aspekcie znakowania, marketingu i reklamy produktów żywnościowych, ochrony własności intelektualnej, wprowadzania na rynek tzw. produktów z pogranicza (np. suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego),
 • weryfikujemy oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, projekty nazw produktów, hasła reklamowe,
 • przeprowadzamy badania zdolności odróżniającej i ochronnej nazw produktów żywnościowych i haseł produktowych, w celu sprawdzenia możliwości ich rejestracji jako znaków towarowych indywidualnych i gwarancyjnych,
 • składami wnioski i prowadzimy postępowania w celu rejestracji znaków towarowych,
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed organami regulacji żywności i w postępowaniach sądowoadministracyjnych, zwłaszcza w sprawach dotyczących znakowania i reklamy produktów żywnościowych,
 • pomagamy Klientom na gruncie przepisów o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, w tym doradzamy, jak prawidłowo używać oznaczeń bio lub eko, aby nie narazić się zarzut uprawiania tzw. greenwashingu,
 • wspieramy reklamodawców w zakresie stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety,
 • doradzamy i prowadzimy postępowania w zakresie:
  • uzyskania certyfikacji w ramach krajowych systemów jakości żywności (takich jak np. system “Jakość Tradycja”),
  • unijnych systemów jakości żywności, w celu uzyskania chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • niezgodna z prawem lub wprowadzająca w błąd reklama lub oznaczenie żywności mogą być uznane zarówno za nieuczciwą praktykę rynkową lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i jako takie być przedmiotem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również mogą być zakwestionowane przez organy regulacji żywności (np. Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych),
 • pozyskanie znaku jakości żywności może wzmocnić Twój biznes –  stanowi o prestiżu firmy i budzi zaufanie konsumentów,
 • prawa wyłączne, takie jak prawa do znaków towarowych, pomagają budować przewagę konkurencyjną i rozpoznawalność marki,
 • nie zapominaj, że suplementy diety nie są lekami – produkty lecznicze podlegają ustawie – prawo farmaceutyczne, a suplementy diety są żywnością i podlegają prawu żywnościowemu. Jako żywność, suplementy diety nie mogą mieć właściwości leczniczych, więc nie możesz stosować oznaczeń lub komunikacji, które takie właściwości sugerują,
 • tzw. szybkopsujące się dobra konsumenckie (FMCG od ang. fast moving consumer goods), do których zaliczają się produkty żywnościowe, to bardzo konkurencyjny rynek; filarem tego biznesu jest działalność marketingowa, dzięki której możesz docierać do konsumenta i poszerzać udziały rynkowe. Marketing produktów konsumenckich nie może z kolei funkcjonować bez własności intelektualnej: przede wszystkim praw autorskich, znaków towarowych, kreatywnych pomysłów lub reklamy w mediach. Możemy pomóc Ci wdrożyć optymalną strategię ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie lub podmieść świadomość pracowników dzięki szkoleniom

Czym jest suplement diety?

Suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Oznakowania suplementów diety i rozporządzenie w sprawie przekazywania konsumentom informacji 

Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.

Do znakowania suplementów diety stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Suplementy diety wprowadzane do obrotu znakuje się, umieszczając na opakowaniu następujące informacje:

 1. określenie “suplement diety”,
 2. nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie charakteru tych substancji,
 3. porcję produktu zalecaną do spożycia w ciągu dnia,
 4. ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia,
 5. stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety,
 6. stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci

Zawartość witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny obecnych w suplemencie diety deklaruje się w oznakowaniu w postaci liczbowej.

Deklarowane w oznakowaniu zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny podaje się w przeliczeniu na zalecaną przez producenta do spożycia dzienną porcję produktu.

Informacje o zawartości witamin i składników mineralnych podaje się również w procentach w stosunku do referencyjnych wartości spożycia.

Oświadczenia żywieniowe, a oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności

Stosowanie tzw. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w odniesieniu do żywności jest uregulowane w Rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

Na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 oświadczeniem dotyczącym żywności jest każdy komunikat lub przedstawienie, którego stosowanie zgodnie z przepisami nie są obowiązkowe, łącznie z przedstawieniem obrazowym, graficznym lub symbolicznym w jakiejkolwiek formie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że żywność ma szczególne właściwości.

Oświadczenie żywieniowetooświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze ze względu na:

a. energię (wartość kaloryczną), której dostarcza, dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości lub nie dostarcza lub

b. substancje odżywcze lub inne substancje, które zawiera, które zawiera w zmniejszonej lub zwiększonej ilości, lub których nie zawiera.

Z kolei oświadczenie zdrowotne to każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem.

Oświadczenie o zmniejszaniu ryzyka choroby oznacza każde oświadczenie zdrowotne, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że spożycie danej kategorii żywności, danej żywności lub jednego z jego składników znacząco zmniejsza jakiś czynnik ryzyka w rozwoju choroby dotykającej ludzi.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne mogą być stosowane przy etykietowaniu, prezentacji i w reklamie żywności wprowadzanej na rynek w Unii Europejskiej jedynie w przypadku, gdy spełniają ogólne i szczegółowe warunki określone w Rozporządzeniu.

Oświadczenia żywieniowe, poza koniecznością spełniania warunków ogólnych, są dozwolone jedynie w przypadku, gdy są wymienione w załączniku do Rozporządzenia.

 Oświadczenia zdrowotne są natomiast co do zasady zabronione, chyba że:

a.  są zgodne z ogólnymi i szczególnymi warunkami określonymi w Rozporządzeniu i

b. zostało udzielone w odniesieniu do nich zezwolenie i figurują w wykazie dozwolonych oświadczeń określonym w Rozporządzeniu.

Czym jest green – washing i jakie ma aspekty prawne?

Green – washing można określić jako wprowadzające w błąd twierdzenia dotyczące produktu (jego oznaczenia, reklama bądź okoliczności towarzyszące wprowadzaniu do obrotu), sugerujące jego ekologiczne, naturalne, bio – pochodzenie lub właściwości, w sytuacji gdy w rzeczywistości ekologiczność produktu pozostaje wiele do życzenia. Przedsiębiorcy stosują green-washing z reguły dlatego, że zdają sobie sprawę z rosnącej potrzeby konsumentów dotyczącej prowadzenia ekologicznego trybu życia.

Określone działania o charakterze green – washing’u mogą być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, nieuczciwą praktykę rynkową lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej przewiduje natomiast kary pieniężne dla podmiotów, które wprowadzają do obrotu produkt, który nie jest objęty właściwym certyfikatem, ale jest oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznego, lub dla osób, które stosują w reklamie lub opisie handlowym produktu nieobjętego należytym certyfikatem, określenia odnoszące się do produkcji ekologicznej, w tym przez użycie określenia “ekologiczny” lub pochodne tego określenia, lub określenia “eko” lub “bio”.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram