Wybierz język:
MENU

Sprawdź
co możemy
zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami:
biuro@lgl-iplaw.pl
(+48) 513 454 676
Sprawdź dostępne terminy w naszym kalendarzu rezerwacyjnym

Kalendarz rezerwacji

Monitoring znaków towarowych

Monitoring znaku towarowego polega na cyklicznej weryfikacji zgłoszonych znaków towarowych, podobnych lub identycznych do oznaczenia klienta, w bazach Urzędu Patentowego RP, EUIPO oraz WIPO.

Co robimy?

 • weryfikujemy zakres ochrony Twoich znaków towarowych,
 • monitorujemy nowe znaki towarowe, co z jednej strony ostrzeże Cię o nowych oznaczeniach podobnych do Twojego, a z drugiej strony jest przydatnym narzędziem badania rynku, w legalny sposób dostarczającym wiedzy o działaniach innych uczestników rynku,
 • oceniamy możliwość wprowadzenia w błąd i ryzyk skojarzenia nowych znaków z Twoim oznaczeniem
 • rzetelnie rekomendujemy dalsze postępowanie w przypadku znalezienia oznaczeń identycznych lub podobnych do Twojego,
 • po każdym cyklu monitoringu wysyłamy raport z wynikami monitoringu, możliwymi dalszymi działaniami w sprawie oraz rekomendacjami

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Usługa monitoringu zgłoszeń znaków towarowych umożliwia:

 • bieżącą weryfikację zgłoszonych oznaczeń,
 • weryfikację, czy nie doszło do zgłoszenia naruszającego znak towarowy Klienta,
 • szybką reakcję i zablokowanie zgłoszenia poprzez złożenie sprzeciwu,
 • przeciwdziałanie “rozwodnieniu” znaku towarowego i utracie renomy albo prawa ochronnego na znak towarowy,
 • uniknięcie kosztów rebrandingu firmy lub produktu,
 • uniknięcie strat finansowych w związku z korzystaniem przez Twoich klientów z produktów lub usług konkurencji wobec ich mylnego przekonania, że dane produkty lub usługi pochodzą od Ciebie

Dlaczego powinieneś pomyśleć o monitoringu znaków towarowych?

Usługa ta jest szczególnie istotna wobec funkcjonowania w prawie własności przemysłowej, tzw. procedury sprzeciwowej. Obecnie urzędy ds. własności intelektualnej na etapie zgłoszenia nowego znaku nie dokonują już jego weryfikacji i oceny pod kątem jego kolizji ze zgłoszonymi wcześniej oznaczeniami. To uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy zobowiązany jest na bieżąco weryfikować nowe, zgłaszane oznaczenia we własnym zakresie. Trzeba jednak pamiętać, że do samego Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłaszanych jest kilkanaście tysięcy znaków miesięcznie. Z tej liczby ponad 10 tysięcy zgłoszeń przechodzi badanie formalne w celu ustalenia, czy wobec zgłoszenia nie występują przeszkody bezwzględne. Obecnie, ze względu na szybkość prowadzenia postępowań, w szczególności przez EUIPO, rekomendujemy dokonywanie przeglądu dokonanych zgłoszeń znaków towarowych co 3 – 4 miesiące.

Jaki jest zakres terytorialny monitoringu?

Zakres monitoringu ustalany jest indywidualnie i może dotyczyć:

 1. jednego kraju,
 2. kilku wybranych państwa,
 3. terytorium Unii Europejskiej,
 4. terytorium całego świata

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram