Wybierz język:
MENU

Spory przed sądami administracyjnymi

Co robimy?

 • reprezentujemy Klientów nie tylko przed sądami powszechnymi, ale także przed organami administracji i przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji,
 • prowadzimy wszystkie kategorie spraw należących do właściwości Urzędu Patentowego, tj. postępowania zgłoszeniowe i rejestracyjne, postępowania sporne oraz z zakresu utrzymania ochrony prawa wyłącznego,
 • reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożonej na decyzję Urzędu Patentowego RP wobec:
  • odmowy udzielenia prawa wyłącznego,
  • odmowy uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego,
  • odmowy uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego,
  • udzielenia licencji przymusowej lub zmiany licencji przymusowej na korzystanie z opatentowanego wynalazku,
  • ograniczenia patentu,
  • stwierdzenia wygaśnięcia prawa wyłącznego,
  • unieważnienia prawa wyłącznego,
  • oddalenia sprzeciwu lub uznania go za zasadny,
  • umorzenia postępowania,
  • odmowy dokonania wpisu do rejestru,
  • stwierdzenia bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego,
 • w przypadku niepowodzenia w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym reprezentujemy Klientów również w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prowadzimy także postępowania administracyjne w innych kategoriach spraw, w których własność intelektualna lub działalność marketingowa styka się z obszarem regulacji publicznoprawnych, np.:
  • sprawy przed Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych lub przed Inspekcją Handlową dotyczące prawidłowości znakowania produktów żywnościowych i konsumenckich,
  • sprawy dotyczące reklamy produktów leczniczych przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
  • sprawy dotyczące praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub o stosowanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • w skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni radcy prawni i rzecznicy patentowi,
 • prawo własności przemysłowej stanowi specjalistyczną dziedzinę, w ramach której warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram