Wybierz język:
MENU

Domeny internetowe

Domena to nazwa, która razem z przedrostkiem w postaci „www” i końcówką, która obecnie może mieć wiele postaci, między innymi „.pl” lub „.com”, tworzy adres internetowy. “Nazwa główna” zawarta w adresie internetowym stanowi wartość marketingową, prawną a także handlową stanowiąc składnik przedsiębiorstwa.

Co robimy?

W ramach doradztwa w zakresie domen internetowych:

  • prowadzimy postępowania arbitrażowe dotyczące domen internetowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji,
  • prowadzimy spory dotyczące naruszenia praw do znaków towarowych w domenach internetowych, meta-tagach, słowach kluczowych, linkach sponsorowanych, reklamie internetowej,
  • przygotowujemy umowy zbycia praw wynikających z umowy o rejestrację domeny internetowej

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  • tolerowanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy poprzez użycie znaku towarowego w domenie przez innego przedsiębiorcę może w konsekwencji doprowadzić do utraty renomy Twojego znaku towarowego, a nawet prawa ochronnego na ten znak,
  • podejmowanie działań w celu zaprzestania naruszeń Twojego prawa ochronnego na znak towarowy poprzez jego wykorzystanie w metatagach, nie tylko wzmacnia ochronę Twoje marki ale także nie pozwala konkurencji na żerowaniu na Twojej pozycji rynkowej,
  • czasem dla ochrony swoich praw konieczne jest przeprowadzenie postępowania przed sądem o uznanie wyroku sądu polubownego lub uchylenie wyroku sądu polubownego, jeżeli strona przeciwna nie wykonuje wyroku albo wyrok jest dla Ciebie niekorzystny

Czym jest domena internetowa?

Nazwa domeny internetowej nie jest, w przeciwieństwie do znaku towarowego lub utworu, przedmiotem prawa bezwzględnego. Ma to o tyle praktyczne znaczenie, że nie można w odniesieniu do domen internetowych mówić o byciu jej właścicielem. Jest to raczej prawo do czasowego posługiwania się adresem domeny internetowej.

Cel nazwy domeny internetowej stanowi identyfikacja podmiotu, do którego należy. Domenę internetową należy zatem uznać za oznaczenie indywidualizujące danego przedsiębiorcę, trochę tak jak jest to ze znakiem towarowym. Natomiast istotną różnicę stanowi fakt, że znak towarowy w przeciwieństwie do domeny internetowej musi mieć charakter odróżniający, ale w zakresie pewnych kategorii towarów i usług.

Kim jest abonent domeny?

Abonent domeny to strona umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej, czyli umożliwienie użytkownikom Internetu korzystania z określonych przez abonenta domeny danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu.

Domena a znak towarowy

Sytuacja, w której pewien podmiot prowadzi domenę internetową pod pewnym adresem, a któregoś dnia osoba trzecia rejestruje znak towarowy zawierający określenie zawarte w tej domenie internetowej, nie wydaje się zbyt komfortowa.

W końcu prawo ochronne na znak towarowy, jako prawo własności przemysłowej (regulowane przez Ustawę Prawo Własności Przemysłowej – PWP), jest prawem wyłącznym, dającym jego właścicielowi 10-letnią ochronę, dzięki której nie dochodzi do naruszenia prawa.

Aby skutecznie chronić domenę internetową, bez narażania się na naruszenie prawa przez osobę trzecią, można zarejestrować domenę internetową jako znak towarowy. Należy jednak uważać, gdyż nie każda domena internetowa nadaje się do zarejestrowania jako znak towarowy, jednak zarejestrowany znak towarowy w postaci domeny internetowej zdecydowanie zwiększa zakres ochrony.

Co może być znakiem towarowym?

Znak towarowy musi nadawać się do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od drugiego. Najczęściej nazwy i logo są rejestrowane jako znak towarowy.

Każdy znak słowny będzie w stanie ochronić domenę internetową, ale nie każdy znak słowno – graficzny, ponieważ inny przedsiębiorca będzie mógł użyć tej samej nazwy domeny, ale w innej szacie graficznej.

Czy wystarczy uzyskać prawo do znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, aby przejąć domenę internetową?

Należy pamiętać, że rejestracja znaku towarowego pozwala na objęcie nim jedynie określonych kategorii towarów i usług. Nie jest to zatem żaden monopol na nazwę domeny internetowej.

Czy warto zastrzec domenę internetową jako znak towarowy?

Jak najbardziej! Rejestracja domeny internetowej jest konieczna, by uchronić się przed szkodliwymi nieuczciwymi praktykami rynkowymi, takimi jak np.: cybersquatting (rejestrowanie przez osoby trzecie domen zawierających rozpoznawalne nazwy, imiona i nazwiska sławnych osób lub znaki towarowe), typosquatting (rejestrowanie lub używanie domen zawierających w swoich nazwach renomowane nazwy lub nazwiska z najczęściej popełnianymi przez ludzi literówkami, by szukający danej domeny znalazł tę, zamiast tej właściwej), cyberwildcutting (rejestrowanie dużej liczby domen zawierających znane i renomowane słowa i nazwy w celu ich dalszej odsprzedaży po dużo wyższych kwotach) czy cybersmearing (przedstawianie znaku towarowego w ośmieszający sposób).

Czym jest Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych?

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) został powołany do rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie .pl.

Podstawą prawną działania sądu polubownego są przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zasad działania sądów polubownych oraz przepisy Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT.

Prawomocnie orzeczenia Sądu Polubownego są uznawane przez Rejestr domeny .pl, co umożliwia np. rejestrację spornej domeny na rzecz osoby, która wygrał spór o domenę.

O czym należy pamiętać rejestrując domenę internetową?

Rejestrując domenę trzeba mieć na względzie prawa innych podmiotów do oznaczeń podobnych lub takich samych, dlatego przed zgłoszeniem warto zrobić badanie, które zweryfikuje czy rejestracja domeny internetowej nie naruszy praw osób trzecich do znaku towarowego. Warto także złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego w celu ochrony domeny internetowej.

Domena internetowa a przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Działaniem sprzecznym z prawem, w tym naruszającym zasady uczciwej konkurencji, będzie używanie nazwy cudzego przedsiębiorstwa w swojej domenie, jeżeli w ten sposób chcesz korzystać z renomy innego podmiotu.

Dodatkowo posługiwanie się cudzą nazwą może wprowadzać w błąd klientów co do tożsamości właściciela strony internetowej.

Naruszenie prawa do znaku towarowego w metatagach

Korzystanie z cudzego znaku towarowego w metatagach może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji i naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Bardzo często takie posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym będzie wykorzystaniem tego znaku w celach reklamowych, co łączy się z naruszeniem monopolu uprawnionego do znaku. Takie wykorzystywanie cudzego znaku towarowego i umieszczenie oznaczenia w metatagach może także wprowadzać odbiorców w błąd.

Czym jest NASK?

NASK to Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, która jest państwowym instytutem badawczym. NASK prowadzi także rejestr nazw w domenie .pl (www.dns.pl).

NASK wprowadził elektroniczny system rezerwacji i rejestracji nazw w domenie .pl i wraz z partnerami – rejestratorami uczestniczy w rejestracji domeny.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram