Wybierz język:
MENU

Przesłanie opisu problemu

Po otrzymaniu opisu problemu prawnego, sporu czy opisu biznesu przygotowujemy ofertę naszej pomocy „szytą na miarę” dla Twoich potrzeb. Wychodzimy z założenia, że w sprawach związanych z własnością intelektualną nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania ponieważ zawsze różny jest efekt pracy intelektualnej. Analizujemy przedstawiony problem, dokonujemy wstępnej weryfikacji przekazanych nam dokumentów, ustalamy zakres działań jakie możemy podjąć.

Nasza oferta

Oferta zawiera przygotowaną przez nas rekomendację działań jakie możemy podjąć i warunki finansowe.

W zależności od przedstawionego opisu i efektu dokonanej przez nas weryfikacji przygotowujemy ofertę pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię prawną, ofertę pomocy mediatora w ramach kancelarii mediacyjnej czy ofertę biznesową, wizerunkową w ramach kancelarii brandingowej.

Jeśli nasza oferta jest satysfakcjonująca dla Ciebie, ustalamy harmonogram prac, kompletujemy zespół zapewniający najlepszą realizację oferty i formalizujemy warunki współpracy.

Jakie modele rozliczeń stosujemy?

Nie konkurujemy niską ceną za niskiej jakości usługi.

Pracujemy za rozsądne wynagrodzenie oferując specjalistyczną wiedzę i wysoką jakoś usług.

Zarówno wysokość wynagrodzenia jaki i sposób zapłaty ustalane są indywidualnie na początku współpracy. Przy wycenie bierzemy pod uwagę  przewidywany nakład i czas pracy, a także stopień skomplikowania danej sprawy oraz ewentualne zaangażowanie naszych partnerów w ramach programu partnerskiego.

Najczęściej oferujemy wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe. Jeżeli nie lubisz rozliczeń godzinowych a zakres pracy jest możliwy do określenia, możemy ustalić wynagrodzenie za dany projekt lub stałą obsługę. W ten sposób ograniczamy niepewność ostatecznego rozliczenia za naszą pracę. Stosujemy też modele mieszane proponując:

1. wynagrodzenie godzinowe

Ustalamy stawkę za godzinę naszej pracy, a całkowite rozliczenie następuje na podstawie zestawienia czynności przez nas wykonanych oraz czasu poświęconego na ich realizację; najczęściej dla rozliczenia zakresu prac, których z góry nie można przewidzieć: udział w negocjacjach czy spotkaniu.

2. wynagrodzenie ryczałtowe

Jest to ustalona przed przystąpieniem do pracy kwota wynagrodzenia za wykonanie uzgodnionego zakresu prac; najczęściej wybierane, gdy można określić rezultat naszej pracy: opinię, analizę, badanie, strategię.

3. wynagrodzenie tzw. success fee

Jest to ustalona przed przystąpieniem do pracy kwota wynagrodzenia za wykonanie uzgodnionego zakresu prac; najczęściej wybierane, gdy można określić rezultat naszej pracy: opinię, analizę, badanie, strategię.

Wynagrodzenie tzw. success fee może być dodatkowym wynagrodzeniem do wynagrodzenia godzinowego lub ryczałtowego i stanowi procent kwoty uzyskanej przez klienta; w przypadku radców prawnych zakaz rozliczania się wyłącznie w ramach success fee wynika z art. 36 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego „nie wolno zawierać z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić honorarium za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią przepisy prawa. Dopuszczalna jest natomiast umowa, która przewiduje dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy, zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy”

4. wynagrodzenie za projekt

najczęściej jest ustalane jako połączenie wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego: określonej kwoty za wykonanie uzgodnionego zakresu prac wraz z kosztem ustalonym dla puli godzin do wykorzystania.

5. wynagrodzenie w sprawach sądowych

dotyczy prowadzenia sprawy sądowej przez kancelarię prawną, ustalane jest w oparciu o wartość przedmiotu sporu, z uwzględnieniem dolnej granicy wynagrodzenia radców prawnych ustalonego w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

6. wynagrodzenie za prowadzenie mediacji

jest ustalane w umowie o mediację zawieranej przez kancelarię mediacyjną wraz z maksymalnym czasem trwania mediacji, w oparciu o stawkę godzinową bądź ustalony ryczałt, w sprawach mediacji ze skierowania sądowego – z uwzględnieniem dolnej granicy wynagrodzenia mediatorów ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

Do kwoty wynagrodzenia doliczany jest obowiązkowy podatek VAT (aktualna stawka 23%) Wynagrodzenie nasze nie obejmuje opłat urzędowych, sądowych i skarbowych oraz kosztów dodatkowych np. badań, czynności notarialnych, tłumaczeń z języków obcych czy też kosztów podróży.

Warunki i przebieg współpracy

Podczas realizacji projektu pozostajemy w stałym kontakcie i na bieżąco informujemy o postępach prac.

Zespół dedykowany do obsługi klienta czy danego projektu jest nadzorowany przez osobę, która odpowiada za dany projekt jako bieżący opiekun klienta.

Jako pasjonaci technologii w naszej pracy korzystamy z narzędzi usprawniających naszą pracę i pozwalających na komunikację bez względu na dzielącą nas odległość.

Poniżej znajdują się dokumenty regulujące naszą pracę.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartdownloadmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram