Wybierz język:
MENU

Umowy, dokumenty, regulaminy

Proponujemy Klientom wsparcie w zakresie redagowania i negocjowania zarówno klasycznych umów cywilnoprawnych i obrotu gospodarczego, jak i nienazwanych umów nowego typu, czy kontraktów mających za przedmiot korzystanie z niematerialnych wytworów intelektu.

Co robimy?

Pomagamy w zakresie opracowywania i wdrażania:

 • regulaminów sklepów internetowych,
 • regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • regulaminów użytkowania stron internetowych,
 • polityk prywatności,
 • polityk cookies,
 • regulaminów promocji, konkursów i loterii
 • wymaganych zgód w celu przetwarzania danych osobowych oraz marketing za pomocą środków elektronicznych oraz telekomunikacyjnych,

a także przygotowywania:

 • ogólnych warunków umów w relacjach B2B,
 • umów zbycia i licencji praw własności intelektualnej,
 • umów dotyczących stworzenia projektów wizualnych, graficznych, technicznych, utworów literackich, muzycznych, audiowizualnych, a także o przeprowadzenie badań i prac badawczo – rozwojowych

Czym jest umowa?

Umowa pomiędzy kontraktującymi stronami służy uregulowaniu ich praw i obowiązków oraz sprecyzowaniu wzajemnych oczekiwań. Jest kluczowa przede wszystkim na wypadek tzw. złych czasów, czyli braku porozumienia między kontrahentami. Jednak w przypadku niektórych rodzajów współpracy, pisemna umowa jest pod względem prawnym niezbędna do zaistnienia transakcji. Dotyczy to przykładowo przeniesienia majątkowych praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy czy patentu lub udzielenia licencji wyłącznej do utworu. W tych sprawach, przepisy prawa wymagają formy pisemnej umowy pod rygorem nieważności. W praktyce oznacza to, że bez pisemnej umowy nie dochodzi do przeniesienia lub udzielania praw majątkowych. Należy podkreślić, że nie jest pisemną umową w tym znaczeniu np. faktura z określonym opisem lub kosztorys potwierdzony w mailu.

O jakich regulacjach należy pamiętać prowadząc działalność online?

Uruchamiając platformę on-line, na której świadczone będą usługi dla użytkowników lub prowadzony będzie sklep internetowy, należy uwzględnić wiele aktów prawnych wymagających uregulowania szeregu kwestii lub umieszczenia na stronie internetowej odpowiednich informacji:

 • Kodeks cywilny w zakresie klauzul niedozwolonych w umowach przedsiębiorcy z konsumentami,
 • przepisy Ustawy o prawach konsumenta regulujące zasady zawierania na odległość umów z konsumentami,
 • RODO, regulujące zasady przetwarzania danych osobowych klientów,
 • Prawo telekomunikacyjne w zakresie zobowiązującym do informowania użytkowników o przetwarzaniu plików cookies,
 • przepisy Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
 • przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zobowiązujące usługodawcę do wydania regulaminu określającego np. wymagania techniczne korzystania z usługi czy sposób rozstrzygania reklamacji,
 • jeżeli działamy w jednej z branż regulowanych, także inne szczegółowe kwestie, takie jak np. odpowiednio sformułowane, obowiązkowe informacje na temat żywności lub ostrzeżenia dotyczące produktów leczniczych

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram