Wybierz język:
MENU

TECH, IT

Klientów z branży technologicznej i branży informatycznej wspieramy w kompleksowej obsłudze z zakresu własności intelektualnej, przetwarzania danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Co robimy?

 • opracowujemy i negocjujemy dla Klientów umowy w zakresie nowych technologii, w tym umowy przenoszące prawa własności intelektualnej i umowy licencyjne, umowy wdrożeniowe, umowy na tworzenie stron www, aplikacji i chatbotów, umowy serwisowe, umowy outsourcingu usług i infrastruktury IT, umowy NDA i inne,
 • sporządzamy opinie prawne w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony baz danych, ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego,
 • prowadzimy spory sądowe w zakresie naruszeń prawa własności intelektualnej do rozwiązań technologicznych, w tym wynalazków lub programów komputerowych,
 • przeprowadzamy badania zdolności patentowej rozwiązania technicznego w celu weryfikacji możliwości uzyskania patentu na wynalazek,
 • składamy wnioski do Urzędu Patentowego o przyznanie ochrony patentowej,
 • wdrażamy wymogi RODO w przedsiębiorstwach,
 • prowadzimy na zlecenie Klientów audyty w firmach, w tym audyty RODO i audyty własności intelektualnej,
 • pomagamy start-up’om technologicznym w doborze odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności, rejestrujemy spółki i prowadzimy bieżącą obsługę firm technologicznych,
 • prowadzimy projekty transakcyjne dotyczące praw własności intelektualnej do technologii, takie jak transakcje związane z wniesieniem praw własności intelektualnej do spółki w formie wkładu na pokrycie udziałów (aportu), transakcji zbycia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą wartości niematerialne, lub zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa,
 • doradzamy twórcom i inwestorom rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) na każdym etapie powstawania projektu

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • jeśli tworzysz rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML), powinieneś wiedzieć, jak prawidłowo przygotować projekt pod względem zgromadzenia i prawidłowego wykorzystywania danych, w tym, jaki wpływ na ten proces mogą mieć regulacje prawne,
 • jeśli jesteś programistą zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powinieneś wiedzieć, że prawa autorskie do stworzonych przez Ciebie programów przysługują automatycznie pracodawcy, chyba że kwestia ta będzie inaczej uregulowana w umowie o pracę,
 • jeśli zamawiasz stworzenie systemu komputerowego, który chcesz rozwijać we własnym zakresie, powinieneś zadbać nie tylko o nabycie majątkowych praw autorskich do programu, ale także o to, by wykonawca przekazał Ci zapisane kody, tak abyś mógł wykonywać nabyte prawa i samodzielnie dokonywać zmian w strukturze programu,
 • jeśli korzystasz z zewnętrznej usługi hostingu Twoich zasobów, w których znajdują się także dane osobowe, powinieneś sprawdzić, gdzie (w jakim państwie) znajdują się serwery, tak, aby wdrożyć odpowiednie środki ochrony danych osobowych

Ochrona prawna programów komputerowych

Programy komputerowe podlegają ochronie prawnej przede wszystkim na podstawie prawa autorskiego.

Tak jak w przypadku innych utworów, ochrona programu komputerowego obejmuje wszelkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą elementów programów komputerowych, nie podlegają ochronie prawem autorskim.

Program komputerowy jest wyrażony w formie kodu źródłowego zapisanego w określonym języku programowania. Kod źródłowy to zapisany przez programistę ciąg instrukcji opisujący operacje, jakie ma wykonywać komputer. Następnie, dokonuje się translacji kodu źródłowego na kod wynikowy (inaczej kod maszynowy), który służy wykonaniu przez procesor. Kod wynikowy jest dostosowany do danego typu procesora i jest wyrażony w formie zrozumiałej przez komputer.

Prawa autorskie do kodów programu komputerowego przysługują jego twórcy, czyli programiście.

Ponieważ zgodnie z ustawą – prawo autorskie ochronie podlegają wszelkie formy wyrażenia programu, należy uznać, że dotyczy to zarówno kodu źródłowego, jak i kodu wynikowego.

W jaki sposób chroni się domeny internetowe?

Domena internetowa pozwala przetłumaczyć adres IP (ang. Internet Protocol – czyli numer identyfikacyjny komputera lub serwera w sieci, który służy do komunikacji między tymi urządzeniami) na łatwą do zapamiętania przez człowieka nazwę. Domena internetowa składa się z nazwy wybranej przez abonenta i rozszerzenia np.: .pl, .com, .com.pl.

Nazwa domeny nie powinna być zbyt długa oraz powinna być łatwa do zapamiętania – najlepiej by kojarzyła się bezpośrednio z nazwą Twojej firmy lub marki, którą tworzysz.

Dostępność wybranej domeny możesz sprawdzić w Krajowym Rejestrze Domen pod adresem: https://www.dns.pl/whois. W bazie możesz sprawdzić czy wybrana domena jest wolna, a jeżeli nie, to kiedy nastąpi koniec okresu rozliczeniowego, po którym istnieje możliwości że dysponent nie przedłuży umowy na wybraną domenę z rejestratorem oraz kto jest jej dysponentem. Jeżeli wybrana przez Ciebie domena nie jest wykupiona możesz zawrzeć umowę z wybranym rejestratorem.

Rejestracja domeny internetowej na podstawie umowy o rejestrację i utrzymanie domeny kreuje jedynie umowne prawa i obowiązki oraz możliwość korzystania z wybranej domeny na zasadzie faktycznej wyłączności. Tym samym domena nie może stanowić przedmiotu własności, a osoba, która ją opłaca jest jedynie jej dysponentem. Wszystkie domeny zarejestrowane w Polsce z końcówką „.pl” są rejestrowane i utrzymywane przez NASK (Naukowo-Akademicka Sieć Komputerowa) i to ta instytucja jako podmiot uprawniony reguluje kwestie przyznawania domen.

Nazwę swojej domeny internetowej możesz chronić jako znak towarowy. Dzięki zarejestrowaniu swojej domeny jako znak towarowy i uzyskania prawa ochronnego na swój znak uzyskujesz monopol na korzystania z danej domeny internetowej. Jest to dodatkowo pomocne narzędzie w przypadku, gdy zapomnisz przedłużyć umowę na swoją domenę w wyniku czego ktoś inny wykupi domenę. W takiej sytuacji, jeżeli korzystanie przez nowego dysponenta domeny będzie naruszać Twoje prawo wyłączne możesz dzięki temu doprowadzić do cesji praw z umowy o rejestrację domeny.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram