Wybierz język:
MENU

Rejestracja wzoru przemysłowego

Co robimy?

 • przeprowadzamy badanie zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego – ustalamy, czy wzór posiada cechy nowości i indywidualnego charakteru,
 • weryfikujemy, czy zostało przygotowane odpowiednie przedstawienie wzoru przemysłowego w celu uzyskania pożądanego zakresu ochrony,
 • ustalamy odpowiednie przyporządkowanie wzoru do danej klasy klasyfikacji lokareńskiej,
 • rekomendujemy odpowiedni zakres terytorialny ochrony w zależności od zakresu prowadzonej działalności i planowanej sprzedaży produktów zawierających wzór,
 • ustalamy, czy korzystne będzie zgłoszenie także odmian danego wzoru przemysłowego,
 • przygotowujemy zgłoszenie wzoru do właściwego urzędu, które zawiera przedstawienie wzoru oraz opis wzoru przemysłowego, a także prowadzimy całe postępowanie zgłoszeniowe przed urzędem

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • w skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni radcy prawni i rzecznicy patentowi,
 • prawo własności przemysłowej stanowi specjalistyczną dziedzinę, w ramach której warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika,
 • na system ochrony składają się przepisy krajowe i unijne, co wymaga biegłego poruszania się różnych reżimach prawnych,
 • badanie zdolności rejestrowej umożliwia zweryfikowanie, czy wzór przemysłowy spełnia przesłanki ochrony,
 • minimalizujemy ryzyko poniesienia kosztów z tytułu przeprowadzenia procedury zgłoszeniowej przez urzędem, a następnie sporu o unieważnienie wzory, gdyby miało okazać się, że rozwiązanie nie ma zdolności rejestrowej – pamiętaj, że urzędy same nie badają, czy wzór spełnia wymagane przesłanki do uzyskania ochrony, a wyłącznie dokonują badania zgłoszenia pod kątem formalnym,
 • badanie wzoru przemysłowego minimalizuje także ryzyko związane z przygotowaniem produkcji do wytwarzania danego wytworu według wzoru, które będzie naruszać inne dobra niematerialne osoby trzeciej

Czym jest wzór przemysłowy, a czym jest prawo z rejestracji?

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Przykłady wzorów przemysłowych można znaleźć np. w wyszukiwarkach Urzędu Patentowego RP oraz EUIPO.

Na wzór przemysłowy udziela się prawo z rejestracji. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jego prawem wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze np. Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędy ds. własności intelektualnej, w tym Urząd Patentowy RP, prowadzą rejestr wzorów przemysłowych i każde udzielone prawo z rejestracji wzoru przemysłowego podlega wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych.

Jakie korzyści daje uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego?

Przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze. Uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenia przedawniają się po 3 latach.

Korzystanie ze wzoru przemysłowego przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego, np. poprzez zawarcie umowy licencji na korzystanie ze wzoru, co oznacza, że prawo z rejestracji wzoru daje wymierne korzyści materialne.

Uprawniony z prawa rejestracji wzoru przemysłowego może zakazać osobom trzecim, nie mającym jego zgody, korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest ograniczone do wytworów tego rodzaju, dla wzór przemysłowy został zgłoszony.

Ochrona wzoru przemysłowego zostaje udzielona na 5 lat i może być przedłużana na kolejne okresy 5-letnie aż do 25 lat.

Co należy zrobić, aby uzyskać prawo z rejestracji wzoru przemysłowego?

Aby uzyskać prawo z rejestracji wzoru przemysłowego należy:

 • przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej wzoru,
 • dokonać zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowy RP lub EUIPO, zawierającego rysunki przedstawiające wzór, wraz ze wskazaniem, dla jakiej kategorii wytworów wzór jest zgłoszony,
 • wnieść opłatę od zgłoszenia

Jakie istnieją systemy ochrony wzornictwa przemysłowego?

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest prawem terytorialnym, ograniczonym geograficznie do danego państwa lub regionu, w którym został udzielony. Wyróżniamy procedurę krajową, regionalną i międzynarodową:

 • procedura krajowa pozwala na uzyskanie ochrony w danym kraju i jest realizowana bezpośrednio przed urzędem patentowym kraju, w którym chce się uzyskać ochronę,
 • procedura regionalna (np. europejska) pozwala na uzyskanie prawa wyłącznego na wzór wspólnotowy i jest realizowana przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); przy czym wydanie przez EUIPO decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór wspólnotowy skutkuje otrzymaniem monopolu na dany wzór na terytorium całej UE bez konieczności wykonywania dalszych działań oraz ponoszenia dalszych kosztów,
 • procedura międzynarodowa to tzw. zgłoszenia dokonywane w oparciu o porozumienie haskie; jedno zgłoszenie, którym ubiegamy się o prawo z rejestracji wzoru przemysłowego w kilku państwach jest składane w urzędzie przyjmującym (np. Urzędzie Patentowy RP) , i jest przekazywane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) do poszczególnych urzędów krajowych

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram