Wybierz język:
MENU

Własność intelektualna w Internecie

Co robimy?

 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń o naruszenie własności intelektualnej w Internecie, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, prowadząc dla Klientów sprawy na etapie przedsądowym i sądowym wszystkich instancji,
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń o naruszenia dóbr osobistych w Internecie, a także dotyczących nieuczciwej reklamy w Internecie, prowadząc dla Klientów sprawy na etapie przedsądowym i sądowym wszystkich instancji,
 • wspieramy Klientów w negocjowaniu i zawieraniu umów przenoszących prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych w tym dotyczących programów komputerowych,
 • wpieramy artystów, influencerów, blogerów, vlogerów, w tym doradzamy, jak bezpiecznie prowadzić bloga i działalność w mediach społecznościowych,
 • wspieramy reklamodawców i agencje reklamowe we współpracy z wydawcami, domami mediowymi, influencerami,
 • wyjaśniamy Klientom praktyczne konsekwencje zawarcia umowy o określonych ograniczeniach, mające wpływ na korzystanie z treści w Internecie, np. w postaci konieczności zastosowania geo-blokady stron internetowych,
 • pomagamy wdrażać przedsięwzięcia typu crowdfounding, weryfikujemy regulaminy platform crowdfoundingowych,
 • prowadzimy postępowania przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz WIPO o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • pomagamy Klientom w nabyciu optymalnej wersji licencji do istniejących utworów osób trzecich, w tym weryfikujemy regulaminy internetowych banków zdjęć,
 • doradzamy w wyborze utworów o otwartym dostępie (open access), w tym  weryfikujemy regulaminy licencji otwartych,
 • oceniamy, czy utwór znajduje się w domenie publicznej lub czy możliwe jest skorzystanie z określonych form dozwolonego użytku chronionego utworu,
 • pomagamy ustalić autorstwo utworów udostępnionych w Internecie,
 • przygotowujemy i weryfikujemy regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminy sklepów internetowych, polityki prywatności i polityki cookies,
 • pomagamy w redagowaniu disclaimerów,
 • przeprowadzamy analizy w zakresie ustalenia prawa właściwego (prawa danego państwa) mającego zastosowanie do twórczości udostępnianej w Internecie

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • To, że utwór znajduje się w Internecie, nie oznacza, że został udostępniony przez twórcę do korzystania; jeśli jesteś użytkownikiem i nie zadbasz o nabycie praw lub licencji do chronionego utworu, możesz naruszyć prawa autorskie,
 • Z drugiej strony, nie wszystkie utwory podlegają ochronie; majątkowe prawa autorskie do utworów wygasają co do zasady po 70 latach od śmierci twórcy; po tym czasie utwór wchodzi do domeny publicznej i można z niego korzystać,
 • warto sprawdzić, czy w danym przypadku możesz skorzystać z określonej formy dozwolonego użytku chronionych utworów (np. prawa cytatu), który pozwala na użycie utworu bez zgody twórcy,
 • prawo własności intelektualnej wymaga specjalistycznej wiedzy; nieprawidłowo skonstruowana umowa prawno-autorska może okazać się nieskuteczna,
 • jeśli jesteś influencerem, powinieneś upewnić się, że prawidłowo oznaczasz współpracę z marką, inaczej możesz narazić się na zarzut prowadzenia nieuczciwej praktyki rynkowej i kary pieniężne,
 • licencje do fotografii nabywanych w bankach zdjęć są ograniczone, a prawa do wizerunku modeli utrwalonego na takich zdjęciach często nie jest gwarantowane przez operatora stock’u; jeśli jesteś agencją reklamową, upewnij się, jaką licencję do zdjęcia proponujesz klientowi wykorzystując w swojej pracy fotografie stockowe,
 • jeśli jesteś agencją reklamową lub domem mediowym pracującym dla klienta, pamiętaj, że nie możesz przenieść na inną osobę więcej prawa do kreacji, niż sam posiadasz; upewnij się, czego wymaga od Ciebie Twój klient zanim sięgniesz do utworów, z których korzystanie jest ograniczone,
 • tzw. dobra wiara korzystającego nie chroni przed odpowiedzialnością za naruszenia praw autorskich innej osoby. Jeśli byłeś przekonany, że prawidłowo nabyłeś licencję lub prawa, ale umowa była wadliwa lub zbywca nie był właściwie uprawniony, co do zasady na tej podstawie nie zwolnisz się z roszczeń uprawnionego,
 • jeśli nabyłeś prawa do utworu tylko na terytorium Polski, a prowadzisz działalność w Internecie, możesz mieć problem z udostępnieniem utworu w sieci bez ograniczenia – Internet nie ma granic terytorialnych!

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram