Wybierz język:
MENU

Sztuka

Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że gdyby nie istniała własność intelektualna, to nie byłoby sztuki, kultury i nauki. Stąd tak ważne jest, aby chronić twórczość artystyczną prawem autorskim i prawami pokrewnymi, twórczość wynalazczą i racjonalizatorską prawami własności przemysłowej, a twórczość naukową odpowiednimi przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poza przepisami szczegółowymi do tych regulacji, często w naszej praktyce sięgamy do przepisów kodeksu cywilnego dla ochrony dóbr osobistych twórców i naukowców.

Co robimy?

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną i doradztwo prawne dla podmiotów z branży sztuki i kultury.

 • doradztwo, analizy i opinie, weryfikacja umów:
  • analizowanie szans skutecznego prowadzenia sporów dotyczących naruszeń praw autorskich,
  • opracowywanie, weryfikowanie oraz negocjowanie umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych, udzielania licencji na korzystanie z utworu, możliwości tworzenia utworów zależnych od utworu pierwotnego,
  • opracowywanie, weryfikowanie oraz negocjowanie umów dotyczących stworzenia określonych dzieł i utworów, takich jak: utwory muzyczne, plastyczne, audiowizualne, graficzne, architektoniczne, fotograficzne, sceniczne, choreograficzne, literackie,
  • ustalenia, czy nie doszło do przekroczenia dozwolonego użytku np. prawa cytatu,
  • ustalenia zasad, w tym w formie umów i regulaminów, dotyczących korzystania z utworów stworzonych przez kilku twórców, lub do których prawa posiada kilka osób
 • reprezentacja w sporach, negocjacjach:
  • spornym zagadnieniem jest ustalenie możliwości wykonania zdjęcia obrazu w kontekście praw autorskich, która uzależniona jest od tego, czy utwór w postaci obrazu jest nadal chroniony autorskimi prawami majątkowymi oraz celu, w jakim zdjęcie będzie wykorzystywane,
  • uzyskanie praw autorskich na dany utwór – ochrona prawnoautorska powstaje z mocy samego prawa i nie wymaga podjęcia żadnych działań w celu ochrony utworu,
  • kopiowanie dzieł sztuki jest niedozwolone, jeżeli majątkowe prawa autorskie do dzieła sztuki nie wygasły,
  • malowanie ze zdjęć, a prawa autorskie – obejmuje różne zagadnienia prawne; przede wszystkim trzeba pamiętać, że zdjęcie może stanowić utwór,
  • rozpowszechnianie utworu zależnego, jakim będzie obraz powstały w oparciu o zdjęcie, wymaga zgody twórcy zdjęcia,
  • sprzedaż reprodukcji obrazów – jest możliwa, jeżeli ochrona na dany obraz wygasła,
  • ustalenie, czy dla ochrony utworu konieczne jest jego ukończenie przez twórcę – utwór jest podlega ochronie prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • prawne aspekty działalności artystycznej i rynku sztuki wymagają wiedzy specjalistycznej; prawo autorskie jest dziedziną, w której błąd może kosztować nieskuteczność umowy np. w zakresie nabycia praw autorskich,
 • prawo przewiduje wyjątki od monopolu prawnego na rzecz twórcy utworu – warto sprawdzić, czy nie zachodzi przypadek dopuszczający  tzw. dozwolony użytek chronionych utworów,
 • jednak korzystanie z bezpiecznego parasola dozwolonego użytku, np. prawa cytatu bądź parodii lub karykatury wymaga precyzyjnego trzymania się granic dozwolonego użytku, określonych w przepisach,
 • jeśli jesteś artystą, który zbył swoje majątkowe prawa autorskie, pamiętaj, że autorskie prawa osobiste są niezbywalne i nie podlegają zrzeczeniu – możesz sprzeciwiać się przeinaczeniom Twojej twórczości i naruszeniu Twojego dobrego imienia

Jakie są najczęstsze zagadnienia dotyczące aspektów prawnych rynku sztuki?

Najczęstszymi zagadnieniami dotyczącymi aspektów prawnych rynku sztuki są:

 • możliwość wykonania zdjęcia obrazu w kontekście praw autorskich – uzależniona jest od tego, czy utwór w postaci obrazu jest nadal chroniony autorskimi prawami majątkowymi oraz celu, w jakim zdjęcie będzie wykorzystywane,
 • uzyskanie praw autorskich na dany utwór – ochrona prawnoautorska powstaje z mocy samego prawa i nie wymaga podjęcia żadnych działań w celu ochrony utworu,
 • kopiowanie dzieł sztuki, czyli fałszerstwa dzieł sztuki – są niedozwolone, jeżeli majątkowe prawa autorskie do dzieła sztuki nie wygasły,
 • malowanie ze zdjęć, a prawa autorskie – obejmuje różne zagadnienia prawne; przede wszystkim trzeba pamiętać, że zdjęcie może stanowić utwór; rozpowszechnianie utworu zależnego, jakim będzie obraz powstały w oparciu o zdjęcie, wymaga zgody twórcy zdjęcia,
 • sprzedaż reprodukcji obrazów – jest możliwa, jeżeli ochrona na dany obraz wygasła,
 • ustalenie, czy dla ochrony utworu konieczne jest jego ukończenie przez twórcę – utwór jest podlega ochronie prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram