Wybierz język:
MENU

Szkolenia z własności intelektualnej

Dzielimy się wiedzą w zakresie własności intelektualnej organizując szkolenia otwarte – o ustandaryzowanym zakresie merytorycznym oraz szkolenia dedykowane (zamknięte) – planowane ściśle według potrzeb klientów, budowane w oparciu o zgłoszone wytyczne, uwzględniając specyfikę kulturową, doświadczenia i umiejętności pracowników oraz wspólnie określone cele.

Co robimy?

Proponujemy Klientom szkolenia z zakresu:

 • ochrony praw autorskich,
 • prawa autorskiego w Internecie,
 • prawa autorskiego w sektorze finansowym,
 • prawa autorskiego i praw pokrewnych dla pracowników instytucji kultury,
 • program komputerowy jako utwór i inne warianty ochrony programu komputerowego,
 • prawa autorskiego dla pracowników naukowych – zasady autocytowania współpracy z wydawcami,
 • jak chronić pomysł,
 • prawa własności przemysłowej (ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, wynalazków),
 • nieuczciwych praktyk rynkowych ryzyk prawnych w reklamie,
 • czynów nieuczciwej konkurencji,
 • ochrony danych osobowych,
 • prawa nowych technologii dla branży IT,
 • prawa ochrony konkurencji w relacjach handlowych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • Podczas szkolenia możesz dowiedzieć się m.in.:
  • jaką formę muszą mieć umowy przenoszące prawa autorskie i jaki skutek dla Twojego biznesu ma niedochowanie tej formy,
  • jaki typ twórczości podlega ochronie prawnej,
  • tego, że własność intelektualna ma wpływ na zapisy księgowe Twojej firmy,
  • tego, że istnieją formy legalnego korzystania z cudzej twórczości bez konieczności uzyskiwania zgody twórcy, a także, że inspiracja nie jest plagiatem,
  • kiedy i dlaczego warto zarejestrować znak towarowy i jakie warunki powinien on spełniać, aby mógł być chroniony,
  • czym jest know-how i jak go chronić,
  • co możesz zrobić, gdy ktoś kopiuje Twoje produkty,
  • jaką umowę powinieneś zawrzeć z kontrahentem, gdy dostarczasz rozwiązania IT w modelu SaaS, a jaką, gdy wdrażasz systemy w infrastrukturze Klienta
  • …i wiele więcej,
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu własności intelektualnej skierowane do przedsiębiorców, twórców, wynalazców, innowatorów, jednostek badawczych, instytucji kultury, przedstawicieli branży IT,
 • Szkolenia prowadzone są w formule dedykowanej i zawierają zakres informacji dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorcy lub organizacji, z uwzględnieniem branży i sektora rynku, na którym działają słuchacze

indywidualne podejście do uczestników i problematyki

Aby szkolenie przyniosło zamierzony efekt – umiejętność praktycznego posługiwania się zagadnieniami będącymi przedmiotem szkolenia – konieczne jest indywidualne podejście do uczestników i problematyki, z jaką spotykają się lub będą spotykać się na co dzień. Dlatego za bardzo istotny element szkolenia uważamy rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczestników, usystematyzowanie zgłaszanych problemów i przygotowanie na ich bazie części praktycznej polegającej na pracy w mniejszych grupach.

przykłady z naszej praktyki zawodowej

Podczas szkoleń wykorzystujemy najciekawsze przykłady z naszej praktyki zawodowej, omawiamy sytuacje, które faktycznie miały miejsce, wykorzystujemy specjalnie w tym celu przygotowane teksty umów, regulaminów i innych dokumentów stosowanych przez osoby posługujące się zagadnieniami będącymi przedmiotem szkolenia.

sprawdzenie nabytej wiedzy

Ważnym elementem szkolenia jest też usystematyzowanie i sprawdzenie nabytej wiedzy, ale bez zbędnego stresu ze strony osób, czasami przecież po raz pierwszy stykających się z niektórymi zagadnieniami będącymi przedmiotem szkolenia Proponujemy, zatem „quiz zaliczeniowy” przeznaczony do samooceny oraz możliwość wyjaśnienia wątpliwości, tak bezpośrednio po zakończeniu szkolenia, jak i w kolejnych dniach po szkoleniu w formie pytań do osób prowadzących szkolenie.

4  etapy szkolenia

Przyjmując powyższe założenia proponujemy szkolenie składające się z 4 etapów:

Etap 1 – służący rozpoznaniu potrzeb uczestników szkolenia; poznanie potrzeb odbywa się podczas spotkania z niektórymi uczestnikami szkolenia

Etap 2 – pozwalający na zapoznanie uczestników z zagadnieniami będącymi przedmiotem szkolenia; prezentacja multimedialna poparta przykładami z praktyki

Etap 3 – polega na rozwiązywania przykładów z praktyki uczestników oraz pracy nad wzorami umów

Etap 4 – jest podsumowaniem szkolenia, okazją do sprawdzenia i usystematyzowania nabytej wiedzy, możliwością wyjaśnienia wątpliwości i otrzymania odpowiedzi na pytania pojawiające się w trakcie praktyki uczestników

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram