Wybierz język:
MENU

Zespół

Jesteśmy zespołem prawników, mediatorów i rzeczników patentowych. Specjalistami od własności intelektualnej. 
Łączymy nasze doświadczenia i różne kompetencje, aby dzięki temu lepiej wspierać przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej. 

Uważamy, że pomoc w rozwoju biznesu opartego o wiedzę, kreację, innowacyjność i technologie wymaga znajmości rynku i branż. Dlatego współpracujemy z ekspertami w zakresie marketingu, komunikacji wielokanałowej, cyberbezpieczeństwa czy rozwoju i zarządzania projektami.
“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na daleką podróż … z Córkami i Mężem, wizytę w galerii, muzeum, koniecznie lokalną kuchnię, czerwone wino, flamenco, długi spacer z seterką Tilią, dobrą książkę w towarzystwie dużej porcji czekoladowych lodów i kota Perseusza :-)”

Małgorzata
Gradek-Lewandowska

partnerka, radczyni prawna od 2001 r., rzeczniczka patentowa, certyfikowana mediatorka wpisana na listę Centrum Mediacji Krajowej Izby Radców Prawnych, Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, mediatorka sądowa Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, specjalizuje się w prawach własności intelektualnej; świadczy pomoc prawną od ponad 20 lat.

Przez wiele lat związana z warszawskim biurem kancelarii prawnej Clifford Chance; prowadząca zajęcia dla aplikantów w OIRP w Warszawie; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, British Centre for English and European Legal Studies – the British government Know-How Fund and Law Faculty Cambridge University, Szkoły Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego Uniwersytetu de Castilla-La Mancha, studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego „Negocjacje i mediacje biznesowe”.

Doradza i reprezentuje klientów podczas negocjacji, prowadzi spory jako pełnomocnik i mediator w sprawach z zakresu własności przemysłowej: znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, praw autorskich i pokrewnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw własności intelektualnej, prawnych aspektów komercjalizacji, B+R, zarządzania portfelem dóbr niematerialnych, ochrony prawnej marki, renomy, know-how, prywatności, innych dóbr osobistych, obrotu dobrami luksusowymi oraz z sektora produktów konsumenckich i FMCG; prawnych kwestii startup-ów, e-commerce, nowych technologii zwłaszcza w usługach finansowych (fintech), działalności prasowej i wydawniczej, branży kreatywnej, mediowej, telekomunikacji, danych osobowych, obsługi projektów informatycznych; prowadzi liczne szkolenia u przedsiębiorców i w administracji, w tym MSZ, MF, MON, NBP.

“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłbym na pokonanie trasy biegowej w kabackim lesie w towarzystwie niezmordowanej Tilii, obejrzenie następnego meczu piłkarskiego pomimo protestów Żony, przygotowanie kolejnego nieziemskiego dania i absolutnie najlepszego na świecie sernika z gorącą polewą porzeczkową ku zachwytom rodziny i znajomych… w końcu przeczytanie dobrej książki w spokoju…”

Tomasz Lewandowski

partner, radca prawny od 2001 r., wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA 4647; od 1994 r zajmuje się obsługą prawną specjalizując się w problematyce związanej z obsługą sektora informatycznego i teleinformatycznego.

Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i negocjacji umów dotyczących wdrożeń, rozwoju, integracji i utrzymania rozwiązań informatycznych, zarówno w odniesieniu do oprogramowania jak i infrastruktury sprzętowej, obsłudze prawnej rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, w tym m.in.: CRM, PRM, systemów bilingowych, systemów paszportyzacyjnych, hurtowni danych, portali.

Negocjuje umowy dotyczące budowy, rozbudowy i utrzymania centrum przetwarzania danych, umowy dotyczące zakupów i utrzymania infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, umowy kolokacyjne; brał udział w kontraktowaniu usług rozwoju i utrzymania największego środowiska zintegrowanego w Polsce.

Wspiera przedsiębiorców zarówno na etapie zawierania umowy jak i podczas wykonywania umów, zarządzania zmianą, renegocjacją umów. Wieloletnie doświadczenie w tym obszarze oznacza nie tylko teoretyczną wiedzę ale przede wszystkim praktyczne i nieszablonowe podejście skierowane na szukanie możliwości rozwiązania pojawiających się problemów. Dzięki temu jest w stanie pracować zarówno dla zamawiających jak i dostawców IT.

“Ósmy dzień tygodnia prawdopodobnie spędziłabym eksplorując jeszcze nie odkryte zakątki Hiszpanii, poznając sekretne życie kotów i ...science - fiction, kończąc dzień con una copa de vino tinto y tapas”

Dorota Pielak

partnerka, radczyni prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie od 2013 roku, absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i podyplomowych studiów z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Castilla – La Mancha w Cuence oraz Uniwersytetem w Murcii.
 
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i reklamy, obsługi prawnej marketingu, działalności artystycznej oraz usług elektronicznych, w tym w kontekście danych osobowych. Posiada duże doświadczenie w doradztwie na gruncie umów obrotu gospodarczego i prawa ochrony konkurencji oraz w zakresie prawa konsumenckiego, żywnościowego i regulacji z obszaru Healthcare, Beauty & Life Science, w tym prawa farmaceutycznego.
 
Praktykę zawodową zdobywała doradzając przez kilkanaście lat jako prawnik wewnętrzny dużym, międzynarodowym markom z szeroko pojętej branży produktów konsumenckich, m.in. dzięki temu doświadczeniu, dobrze rozumie biznesowy punkt widzenia, świadcząc indywidualnie dopasowaną pomoc prawną adresującą potrzeby wymagającego klienta. W sposób szczególny interesuje się prawami na dobrach niematerialnych w aspekcie nowoczesnych technologii.
 
Świadczy obsługę prawną w języku angielskim i hiszpańskim na poziomie pełnej biegłości zawodowej oraz doradza klientom w polsko – hiszpańskim aspekcie transgranicznym i prawno - porównawczym.
“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na całkowitą regenerację poprzez solidną dawkę snu, następnie wszelkie aktywności fizyczne, a w szczególności tenis i taniec, kończąc na popijaniu dobrego wina przy akompaniamencie nowych muzycznych odkryć.”

Anna Dębska

rzeczniczka patentowa, radczyni prawna, absolwentka studiów podyplomowych Corporate Governance, Risk and Compliance Management organizowanych przez SGH; absolwentka stacjonarnego prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; uczestniczka wielu seminariów i kursów z zakresu własności intelektualnej: m.in. “Introduction to the European patent system”, “IP Course for Paralegals” “Roving Seminar”.

Zajmuje się prawnymi i biznesowymi aspektami własności przemysłowej, a także obsługą prawną podmiotów związanych z innowacjami, komercjalizacją i nowymi technologiami. Przygotowuje dokumenty i weryfikacje spraw dotyczących praw autorskich i pokrewnych, nieuczciwej reklamy, prawa komputerowego, ochrony wizerunku, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, problematyki ochrony dóbr osobistych, prawa Internetu.

Specjalizuje się w ochronie i zarządzaniu prawami własności przemysłowej oraz aspektami compliance w działalności przedsiębiorców.

“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na aktywny relaks, długą wycieczkę konno po leśnych ścieżkach, bieganie z psem, a wieczorem w towarzystwie przyjaciół gotowałabym coś pysznego popijając lampką prosecco."

Anna  Świderska (Maślanka)

adwokata wpisana na listę aplikantów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie uczestniczka Szkoły Prawa Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.
 
Doświadczenie zdobywała w organizacji zbiorowego zarządzania gdzie jako prawnik zajmowała się bieżącą obsługą umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych. Przygotowywała umowy, opinie dla klientów oraz współpracowała z działem windykacji.
 
Na co dzień wspiera zespół w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych dotyczącej prawa autorskiego, ochrony praw własności intelektualnej, ochrony wizerunku.
Interesuje się nowymi technologiami i prawami autorskimi w kreacji i marketingu. Odpowiada za prawną obsługę kilku blogów. Specjalizuje się w aspektach prawnych umów licencyjnych.
“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłbym na solidny trening i okazję do pokazania córeczce tego co mnie bezustannie zachwyca: piękna polskich gór, jezior, morza, harmonii ludzkiego głosu w tradycji śpiewu białego."

Andrzej Grygoruk

radca prawny od 2003 r., przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytet w Białymstoku.
 
Obok bieżącej obsługi prawnej klientów specjalizuje się w kontraktach z zakresu IT oraz zakupach usług z tego zakresu w trybach konkurencyjnych przewidzianych prawem zamówień publicznych (od nabywania sprzętu  po wdrożenia systemów). Posiada doświadczenie zawodowe w negocjowaniu, sporządzaniu i opiniowaniu kontraktów gospodarczych oraz reprezentowaniu klientów przed sądami i urzędami. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z umowami IT, handlem elektronicznym, ochroną danych osobowych, prawami autorskimi, zwłaszcza utworami multimedialnymi, w tym grami komputerowymi.
 
Jako były pracownik Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Urzędzie Rzecznika Finansowego, posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań polubownych będących formą rozwiązania sporu pomiędzy klientem podmiotu rynku finansowego, a tym podmiotem (mediacje B2C), wsparte licznymi kursami i szkoleniami z zakresu mediacji i pozasądowego rozwiązywania sporów.
“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na podróż w nieznane w dobrym towarzystwie…"

Małgorzata Merska

absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ecole de vent de Bernard Tapie we Francji, uczestniczka programu doktoranckiego w zakresie ekonomii Instytutu Pracy i Spraw socjalnych, doktor nauk o kulturze fizycznej
 
Adiunkt, członek Senatu i kolegium rektorskiego, kanclerz, prezes Prezydium Rady Fundacji Primus,  członek Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki.
 
Doświadczony manager w zakresie zarządzania i kierowania zespołami pracowników,  z sukcesem biorąca udział w wypromowaniu absolwentów studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych; specjalista w zakresie komunikacji interpersonalnej i organizacji pracy, serwisów społecznościowych, doboru narzędzi w zakresie efektu i efektywności, funkcjonowania organizacji non – profit.
“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłbym na rozwój osobisty i zacieśnianie więzi z synem. Na półce wciąż oczekuje na mnie pokaźny zbiór nieprzeczytanych pozycji, który jest wynikiem inspiracji z czasów moich studiów MBA za granicą. A ponadto, według opinii mojego syna, nie ma lepszego partnera niż ja do piłkarskich rozgrywek jeden na jeden oraz wojny na poduszki..."

Tomasz Jakubczyk

ekspertem ds. rozwoju biznesu, innowacji i zarządzania projektami oraz współpracy ze startupami z ponad 18-letnim doświadczeniem, zdobytym głównie w sektorach Consumer Finance i Ubezpieczeń. Wspierał Banki i Towarzystwa ubezpieczeniowe oraz start-upy w skutecznym wdrażaniu innowacji oraz w efektywnej sprzedaży nowych produktów i usług.
 
Do lipca 2019 r. budował i koordynował implementację strategii sprzedaży online, transformacji cyfrowej, oraz modelu partnerstwa z firmami technologicznymi w BOŚ BANK – m.in. jako lider projektów PSD2, Open Banking oraz Trwałego Nośnika. Poza doświadczeniem korporacyjnym Tomasz jest doradcą start-upów działających w obszarze Fintech, InsurTech oraz AI kreując wspólnie z nimi strategiczne kierunki ekspansji oraz rozwoju “value proposition”. Obecnie wspiera zespół odpowiedzialny za rozwój aplikacji Cashap w zakończeniu fazy MVP i ekspansji na rynki zagraniczne. Ponadto, równolegle pełni rolę Ambasadora Central European Startup Awards (CESA) w Polsce.
 
Pracował m.in. jako Dyrektor ds. Partnerstw z FinTechami w Alior Bank, Country Ambasador w WeSavvy Limited (start-up z obszaru InsurTech z siedzibą w Dublinie) odpowiadając za budowanie świadomości marki, rozwój aplikacji oraz poszerzanie współpracy handlowej z partnerami biznesowymi w Polsce, regionie CEE i ME.
“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na reset od mediów i wiadomości, wirtualną aktywność zastąpiłabym równie intensywną w realu z moim ukochanym synem i jego ukochanym psem …"

Dorota Zielińska

ekspert ds. komunikacji wielokanałowej
 
Zajmuje się strategią obecności marek w Internecie (szczególnie w mediach społecznościowych). Doświadczenie zdobywała opracowując i kierując projektami bankowymi, samorządowymi, dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz usług kurierskich.
 
Wykładowczyni w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie. Współpracuje z Centrum Prawa Bankowego i Informacji – publikuje artykuły na temat budowania przewagi konkurencyjnej w nowych mediach. Prowadzi badania naukowe dotyczące strategicznego wykorzystania Internetu, mediów społecznościowych, konwergencji wielokanałowych usług i produktów.
“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na egzotyczne podróżne i spotkania z przyjaciółmi ... do białego rana"

Małgorzata Głażewska 

marketing i PR managerka odpowiedzialna za budowanie i rozwijanie wizerunku marki, budowania świadomości, widoczności, wsparcia sprzedaży marki i portfolio produktów. Specjalizuje się w tworzeniu, rozwoju i wdrażaniu strategii marketingowych, PR, e-commerce 360ᵒ.

Zajmuje się analizą i raportowaniem danych rynkowych, trendów, badań marketingowych i informacji konsumenckich. W oparciu o dostępne dane wewnętrzne i zewnętrzne, obserwację wyników sprzedaży i działań konkurencji, adaptuje plany marketingowe, tworzy odpowiednie TG, persony, planuje customer journey.

Doradza w zakresie utrzymywania relacji z partnerami zewnętrznymi, przedstawicielami innych marek, influencerami, agencjami reklamowymi, dostawcami strategii e-commerce i domami mediowymi.

“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na beztroski wyjazd z moimi córkami i mężem – bez terminów, pośpiechu i komputera, a po powrocie do domu – sąsiedzki grill lub wieczór przy kominku z butelką dobrego czerwonego wina…"

Agata Garvin

absolwentka wydziału matematyki UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych Computer and computer net na Politechnice Śląskiej oraz Post-grad Banking and Finance, European Foundation Certificate In Banking na SGGW w Warszawie
 
Prowadząca procesy projektowania i wdrażania architektury systemów bankowych w zakresie realizacji procesów rozwoju i modyfikacji wymagań biznesowych Fiserv, AIG Bank Polska, Kredyt Bank i Deutsche Bank – wymagające znajomości architektury technicznej, systemów wdrażania, integracji i migracji, praktyki i zasad rachunkowości, analizy danych dla informacji biznesowych i zarządczych, doradztwa aplikacyjnego, analizy i programowania systemów bankowych DEF3000, SOA, procesów BPM, aplikacji bankowej ICBS od Fiserv Inc, Core Retail Banking System oraz wykorzystujących platformy IBM iSeries / AS400, w tym OS400, RPG ILE, CL, SQL.
 
Specjalistka ds. bankowości detalicznej i rachunkowości z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i prowadzeniu zespołów, analizach biznesowych, planowaniu projektów i zarządzaniu zasobami, umiejętnościach analizy i wdrażania, zarządzania relacjami z działami użytkowników, umiejętności technicznych i architektury aplikacji.
“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na pracę społeczną dla "poprawiania świata", ciągle mam bowiem wrażenie, że robię za mało i wciąż jest tak dużo do zrobienia. Może gotowałabym zupę dla tych, co głodni (np na granicy) albo pisałabym felietony o ważnych sprawach społecznych, bo lubię dzielić się refleksjami."

Zofia Sanejko

dyrektorka obsługi kluczowych klientów, poprzednio Chief Commercial Officer Grupy IPG Mediabrands Polska, przez blisko 30 lat związana zawodowo z grupą IPG – najpierw na stanowisku Dyrektora Buyingu agencji reklamowej McCann Erickson, a po utworzeniu w 1999 roku Domu Mediowego Universal McCann na stanowisku członka zarządu spółki, a następnie wiceprezesa spółki. Współtworzyła pierwszą na polskim rynku grupę negocjacyjną Magna Global Polska i od samego początku jej funkcjonowania uczestniczyła w zarządzaniu tą spółką.

Zasiadała w zarządzie, a następnie w radzie nadzorczej Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Była członkiem Komitetu Organizacyjnego pierwszego konkursu Innovation AD (dawniej Media Trendy). Uczestniczyła w pracach dialogu branżowego oraz znalazła się na liście ekspertów, którzy pracowali nad stworzeniem Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej. Jest arbitrem Komisji Etyki Reklamy (KER) od początku istnienia Komisji.

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a także kursu „Leading Change and Organizational Renewal” na Harvard Business School w Bostonie. Brała udział w licznych seminariach prowadzonych przez Bigram SA, między innymi z profesorami: Robertem Cialdinim (perswazja i komunikacja), Rogerem Dawsonem i Wiliamem R. Ury (negocjacje). Z sukcesem negocjowała kontrakty reklamowe z mediami reprezentując największe budżety reklamowe na polskim rynku (m in. dla nast. marek: L’Oreal, Coca-Cola, General Motors, GSK, Nestle, Benckiser, Polkomtel, Allegro, PKO Bank Polski, Media Saturn i wielu innych).

W LGL zajmuje się obsługą kluczowych klientów wyznaczając standardy pracy oparte o partnerstwo i relacje.

“Ósmy dzień tygodnia spędzałabym w słonecznym Rzymie spacerując malowniczymi Ogrodami Borghese, następnie udając się na lekcje gotowania pysznych makaronów u włoskiej nonny, a kończąc rozgrywką squasha z przyjaciółmi."

Oliwia Łuczak

studentka V roku stacjonarnego prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka seminariów i kursów z zakresu prawa własności intelektualnej m.in. „Intellectual property in international and EU law”, „Własność intelektualna. Problemy współczesnej ochrony”. 

Na co dzień wspiera zespół w zakresie obsługi bieżących spraw LGL, pomaga w przygotowaniu pism i dokumentów wykonując research prawny, tworzy ciekawe opracowania na nasz blog, wykazuje się anielską cierpliwością ustalając potrzebne informacje w urzędach i sądach, a przede wszystkim konfrontuje teorię z sal wykładowych z faktycznym stosowaniem prawa ;-)

“W ósmy dzień tygodnia nadrobiłabym czytelnicze zaległości, ponieważ liczba zakupionych przeze mnie książek zatrważająco przewyższa te przeczytane. Uczęszczałabym regularnie na kurs ceramiki, aby picie kawy z ręcznie robionych naczyń stało się jeszcze przyjemniejsze. Skupiłabym się także na ćwiczeniu chińskiej kaligrafii, słuchając jednocześnie ulubionej muzyki."

Aleksandra Domagalska

studentka III roku prawa stacjonarnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini kół naukowych „Koło Naukowe Własności Intelektualnej IP WPIA UW” oraz „Warsaw-Beijing Forum”. Swoją wiedzę poszerza, uczęszczając między innymi na blok specjalizacyjny z zakresu prawa własności intelektualnej i dóbr niematerialnych oraz na wykłady z tej dziedziny. 

Biegle posługuje się językiem angielskim i stale doskonali swoją znajomość języka chińskiego, która pozwala jej lepiej rozumieć realia rynku azjatyckiego. Swoją pasję do poznawania innych kultur rozwija, biorąc udział w międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus+, które skupiają się wokół tematyki zrównoważonego rozwoju.

W LGL, poza pomocą w bieżących sprawach, przygotowywaniem pism i dokumentów pod okiem starszych prawników, zajmuje się redakcją materiałów na blogi i koordynowaniem współpracy z kancelariami azjatyckimi. 

“Ósmy dzień tygodnia przeznaczyłabym na odkrywanie zakątków Londynu, prawdopodobnie rozpoczynając od Borough Market i ulubionych pączków z piekarni Bread Ahead, następnie udając się w kierunku The National Gallery, kończąc dzień sztuką na West Endzie. "

Dominika Murak 

studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz I roku lingwistyki stosowanej o specjalności angielski z hiszpańskim na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Członkini Koła Naukowego Prawa Własności intelektualnej UMCS. 

W LGL przygotowuje analizy i materiały do opinii prawnych, sporządza projekty dokumentów i pism procesowych, koordynuje obieg dokumentów w bieżących sprawach oraz dba o ich kompletność, publikuje na blogach kancelaryjnych i odpowiada za współpracę z hiszpańskimi kancelariami.

 

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram