Wybierz język:
MENU

Wycena praw własności intelektualnej

Co robimy?

 • identyfikujemy dobro niematerialne i zakres jego ochrony,
 • przedstawiamy odpowiednie metody dokonywania wyceny praw własności intelektualnej dla konkretnego prawa i celu, w jakim wycena jest uzyskiwana,
 • doradzamy w zakresie dalszego kierunku rozwoju prowadzonych badań lub zaprzestania ich prowadzenia ujęciu opłacalności i możliwych do uzyskania korzyści finansowych z rozwoju rozpoczętych badań,
 • ustalamy optymalny zyskowo wariant komercjalizacji IP

Wyceny własności intelektualnej (wartości niematerialnych) należy dokonać w celu ustalenia:

 • wysokości opłaty licencyjnej,
 • ceny sprzedaży danego prawa,
 • wartości, jaką stanowi prawo, które będzie stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki

oraz w przypadkach:

 • naruszenia praw własności intelektualnej,
 • odziedziczenia przedsiębiorstwa,
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi – ceny transferowe,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • Mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • Mamy doświadczenie w procedurach due diligence i obsłudze korporacyjnej,
 • Współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram