Wybierz język:
MENU

PRZYGOTOWANIE POZWU O ZANIECHANIE NARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7198,80 (5852,68 netto)

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Złożenie takiego pozwu warto rozważyć, gdy naruszyciel nie zareaguje lub zareaguje negatywnie na tzw. list ostrzegawczy, czyli przedsądowe wezwanie do zaprzestania wskazanych naruszeń:

 • prawa do patentu, dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawa ochronnego na wzór użytkowy lub znak towarowy,
 • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłącznego prawa, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin;
 • prawa z rejestracji topografii układu scalonego;
 • prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne,
 • prawa autorskiego lub prawa pokrewnego.

Celem tego pozwu jest zmuszenie naruszyciela do zaprzestania bezprawnej działalności, zanim powstanie poważna szkoda lub gdy wysokość szkody trudno uzasadnić. Żądanie zaprzestania bezprawnej działalności nie jest zależne od wykazania winy sprawcy, ale uprawniony musi udowodnić bezprawność działania lub istnienie stanu zagrożenia ze strony naruszyciela. Uprawniony może się domagać zaniechania naruszeń trwających lub przyszłych, gdy zachodzi uzasadniona obawa nastąpienia naruszenia.

Łącznie z żądaniem zaniechania naruszeń można złożyć do sądu wniosek o udzielenie tymczasowego zabezpieczenia roszczeń, np. przez zajęcie towarów wprowadzonych na rynek z naruszeniem cudzych praw, przez uzyskanie zakazu wprowadzania do obrotu takich towarów.

Co obejmuje usługa:

 • konsultację prawną (do 1 godz.) pozwalającą na:
   • ocenę czy posiadane dokumenty i informacje umożliwią przygotowanie pozwu,
   • pomoc w wyborze roszczeń i ustaleniu czy możliwe jest ich uzasadnienie, bezprawności działania naruszyciela, negatywnych konsekwencji naruszenia
 • przygotowanie pozwu w sprawie o naruszenie praw własności intelektualnej na podstawie informacji, dokumentów, danych przekazanych przez Klienta obejmujących do 50 znormalizowanych stron

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

Czego usługa nie obejmuje:

 • kosztów sądowych wymaganych do złożenia pozwu
 • kosztów notarialnych i innych związanych z zabezpieczeniem dowodów
 • przygotowania opinii i dalszych pism procesowych
 • reprezentacji przed sądem

Reprezentacja przed sądem i przygotowanie dalszych pism będzie wiązać się z dodatkowo ustalonym wynagrodzeniem.

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram