Wybierz język:
MENU

AI, NFT, blockchain, nowe technologie

Oferujemy wsparcie prawne z zakresu sztucznej inteligencji, nowych technologii, blockchain, NFT

Co robimy?

 • obsługę wdrożeń IT,
 • opracowywanie i analizę umów dotyczących rozwiązań chmurowych z uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych,
 • audyty prawidłowego korzystania z oprogramowania,
 • audytu umów z zakresu nowych technologii,
 • analizę korzystania z oprogramowania open source,
 • doradztwo w zakresie zgodności z prawem planowanego ICO (initial coin offering),
 • doradztwo w zakresie zgodności i wdrożenia KYC (procedura Know Your Customer, AML (anti-money laundering) i CFT Counter financing of terrorism),
 • prowadzenie postępowań przed organami regulacyjnymi,
 • Wsparcie w zakresie uzyskiwania wymaganych pozwoleń i licencji,
 • doradztwo korporacyjne w zakresie tworzenia spółek, przygotowywania aktów założycielskich, uchwał i protokołów,
 • wspieramy start-upy informatyczne w rozpoczęciu działalności i prowadzimy ich bieżącą obsługę prawną,
 • sporządzamy opinie prawne w zakresie prawa nowych technologii, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony baz danych, RODO, prawa telekomunikacyjnego,
 • pomagamy przedsiębiorcom z branż technologicznych w procedurach mających na celu uzyskanie dofinansowań na innowacje, w tym w ramach programów PARP,
 • prowadzimy obsługę prawną inkubatorów informatycznych,
 • doradzamy przy wdrożeniach systemów informatycznych, stron www, aplikacji,
 • wspieramy procesy tworzenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, przez cały cykl życia projektu, tj. od koncepcji przez projektowanie i pozyskiwanie danych, po komercjalizację i ochronę praw własności intelektualnej,
 • śledzimy i analizujemy polskie oraz unijne otoczenie regulacyjne rozwiązań technologicznych opartych na sztucznej inteligencji, data science, Internecie Rzeczy, blockchain, NFT,
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy dla branży IT, np. umowy wdrożeniowe, serwisowe, umowy przenoszące prawa własności intelektualnej, umowy licencyjne, umowy konsorcjum dotyczące wspólnych projektów innowacyjnych i o zarządzenie wspólnym prawem,
 • analizujemy możliwości uzyskania patentu na wynalazki informatyczne,
 • przeprowadzamy badania zdolności ochronnej lub patentowej, składamy wnioski i prowadzimy postępowania przed urzędami ds własności intelektualnej, np. przed Urzędem Patentowym RP w celu uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego bądź patentu,
 • przeprowadzamy szkolenia dla przedsiębiorców z prawa nowych technologii, RODO, cyber-bezpieczeństwa, własności intelektualnej,
 • wykonujemy audyty RODO i własności intelektualnej w firmie

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • audyt RODO w firmie pozwoli Ci m.in. zidentyfikować ewentualne luki w zakresie cyber- bezpieczeństwa w Twojej organizacji,
 • dzięki szkoleniu z zakresu prawa nowych technologii Ty i Twoi współpracownicy zyskacie aktualną wiedzę na temat prawnych aspektów Waszej działalności, w tym dowiecie się jak przygotować się do europejskich regulacji z zakresu sztucznej inteligencji, jak chronić innowacyjną własność intelektualną, jak zawierać umowy w branży IT, aby unikać kłopotów w przyszłości,
 • jeśli jesteś producentem oprogramowania, w zależności od modelu Twojej współpracy z klientami, będziesz potrzebował różnego typu umowy: np. innej dla dedykowanych wdrożeń, innej dla modelu SaaS,
 • jeśli zatrudniasz programistów na podstawie stosunku pracy, autorskie prawa majątkowe do programów stworzonych przez nich w ramach stosunku pracy przysługują Ci jako pracodawcy z mocy prawa, chyba że umowie postanowicie inaczej; jeśli natomiast współpracujesz, że developerami na podstawie innej umowy – powyższa zasada nie ma zastosowania i musisz zadbać o nabycie praw autorskich do kodów, aby móc je bezpiecznie komercjalizować

Czy sztuczna inteligencja ma aspekty prawne?

Sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence) w znaczeniu technicznym jest działem informatyki. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji są tworzone często w oparciu o mechanizmy uczenia maszynowego, choć nie tylko, ponieważ wykorzystywane mogą być też inne techniki. Uczenie maszynowe to określenie procesów tworzenia algorytmów w taki sposób, aby komputer sam uczył się, jak dojść do określonego wyniku, jaki ma generować program, w przeciwieństwie do tworzenia analogicznego programu bez zastosowania uczenia maszynowego („tradycyjne” algorytmy), w której sposób osiągania wyniku przez komputer jest dokładnie zapisany przez programistę w kodzie programu. W ramach uczenia maszynowego komputer uczy się na przykładach, np. na tekstach, czy obrazach, i wyciąga z nich wnioski. Algorytmy uczenia maszynowego wykorzystują więc bardzo duże ilości danych – program musi mieć bowiem odpowiedni materiał, na którym może trenować podejmowanie decyzji.

Projekty sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego mają liczne aspekty prawne, wśród których można wymienić następujące zagadnienia:

 • techniczną podstawą działania aplikacji jest program komputerowy, zatem, jak w wielu projektach IT, do rozwiązania będzie stosować się m.in. praw autorskie,
 • dostępność danych do projektu i prawidłowe ich użycie może wymagać przeprowadzenia analizy z punktu widzenia takich przepisów jak ustawa o ochronie baz danych, ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, rozporządzenie RODO, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, przepisy o ochronie dóbr osobistych,
 • system AI co do zasady wchodzi w interakcje z otoczeniem; jego działanie często może więc wymagać oceny wypływu na prywatność i prawa podstawowe,
 • wynik działania AI jest co do zasady generowany autonomicznie przez komputer, powstaje więc pytanie o przypisanie odpowiedzialności, np. odszkodowawczej za skutki działania AI

Czym jest akt w sprawie sztucznej inteligencji?

Komisja Europejska aktualnie pracuje nad opracowaniem powszechnie obowiązującego aktu prawnego. tj. jednolitego rozporządzenia, które w dość kompleksowy sposób regulowałoby systemy sztucznej inteligencji. Chodzi o projekt tzw. AI Act (Akt w sprawie sztucznej inteligencji). Jeśli projekt stanie się obowiązującym w państwach członkowskich prawem, projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję zyskają nowe światło prawne, a każdy dostawca systemów AI będzie musiał przestrzegać wspomnianych przepisów.

Czy sztuczna inteligencja może być twórcą w rozumieniu prawa autorskiego albo ustawy – prawo własności przemysłowej?

Zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Wobec tego na ten moment prawo polskie uznaje, że podmiotem praw autorskich może być tylko człowiek – osoba fizyczna. Oczywistym jest, że sztuczna inteligencja nie jest osobą fizyczną, co oznacza, że nie może być podmiotem praw własności intelektualnej.

Podobnie sytuacja ta kształtuje się na gruncie prawa własności przemysłowej. Do powstania wynalazku, czy wzoru użytkowego lub przemysłowego może doprowadzić wyłącznie twórca – człowiek, a nie sztuczna inteligencja.

W konsekwencji wytwór działalności artystycznej lub wynalazcza może stanowić wyłącznie dzieło człowieka.

Natomiast możemy zauważać na świecie odmienne interpretacje i dopuszczenie uznawania sztucznej inteligencji za twórcę, np. w RPA czy Australii.

Więcej na ten temat możesz przeczytać na naszym blogu “Czy sztuczna inteligencja może być twórcą? Rzecz o sztucznej inteligencji, część IV – emancypacja?”.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram