Wybierz język:
MENU

Nadawcy i producenci telewizyjni

Co robimy?

 • przygotowujemy opinie prawne w zakresie ustawy o radiofonii i telewizji, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa mediów i prawa reklamy,
 • obsługujemy projekty o charakterze lokowania i sponsorowania, weryfikujemy poprawność treści sponsorskich i lokujących,
 • wspieramy Klientów w pozyskiwaniu praw do formatów, zawieraniu umów licencyjnych i sponsorskich,
 • zapewniamy kompleksową obsługę prawną procesów produkcji reklam telewizyjnych, w tym wspieramy Klientów w nabywaniu praw od twórców i wykonawców, reprezentujemy producentów w umowach z reklamodawcami i nadawcami,
 • doradzamy Klientom w zakresie prawnych obowiązków dostawców usług medialnych na żądanie (VOD) i platform udostępniania wideo,
 • pomagamy nadawcom i dostawcom VOD chcącym przystąpić do zawartych porozumień nadawców w zakresie dobrych praktyk w reklamie lub do porozumienia dostawców VOD w zakresie sposobu realizacji obowiązków zapewnienia udogodnień dla osób,
  z niepełnosprawnościami w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie oraz w
  programach telewizyjnych dla dzieci,
 • wspieramy nadawców w negocjacjach i zawieraniu umów z domami mediowymi i reklamodawcami

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • niedopełnienie niektórych obowiązków określonych w ustawie o radiofonii i telewizji przez nadawców, dostawców usług VOD i platform udostępniania wideo, zagrożone jest administracyjnymi karami pieniężnymi, które może wymierzyć KRRiTV,
 • jeśli jesteś producentem treści audiowizualnych, w swojej działalności zawierasz umowy z twórcami, wykonawcami, nadawcami lub reklamodawcami, a większość z tych umów dotyczy obrotu prawami własności intelektualnej; prawidłowo zawarta umowa uchroni Cię przed skutkami niekorzystnej transakcji,
 • utwór audiowizualny (jak film, czy reklama TV) jest utworem współtwórczym –  autorskie prawa majątkowe do niego przysługują wszystkim, którzy wnieśli wkład twórczy w jego powstanie, producent, dystrybutor treści, czy reklamodawca muszą zadbać o pozyskanie praw lub licencji od wszystkich współtwórców,
 • podmiot korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania współtwórcom i artystom wykonawcom wynagrodzenie m.in. z tytułu wyświetlania filmu w kinach lub nadawania w telewizji,
 • jeśli zarabiasz na publikacjach treści video w Internecie warto, abyś upewnił się, czy nie podlegasz obowiązkowi wpisu do wykazu dostawców VOD,
 • jeśli jesteś nadawcą i korzystasz z form dozwolonego użytku chronionych utworów przeznaczonych dla radia, telewizji lub prasy, musisz pamiętać, że z tytułu niektórych form korzystania z utworu do celów informacyjnych, mimo braku konieczności zgody twórcy, przysługuje mu prawo do wynagrodzenia

Czym jest lokowanie produktu?

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, lokowaniem produktu jest przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji lub wideo stworzonego przez użytkownika w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także w postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi.

Lokowaniem tematu jest przekaz handlowy polegający na nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w scenariuszu lub liście dialogowej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie.

Lokowanie tematu oraz ukryte przekazy handlowe są zakazane

Lokowanie produktu jest co do zasady dopuszczalne, z wyjątkiem niektórych typów audycji, np. audycji dla dzieci lub dotyczących spraw konsumenckich. Lokowanie produktu podlega określonym warunkom określonym w ustawie o radiofonii i telewizji, a same programy muszą być odpowiednio oznaczone.

Prowadzisz video bloga albo jesteś youtuberem – czy to oznacza, że jesteś dostawcą VOD?

W komunikacie z 12 stycznia 2022 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła, że za audiowizualne usługi medialne na żądanie (Video on Demand) może być uznana m.in. działalność polegająca na udostępnianiu materiałów video np. w serwisie YouTube. Naszym zdaniem, nie każdy youtuber będzie uznany za dostawcę usługi VOD. Jednak vlogerzy, którzy zarabiają na swoich kanałach powinni ocenić, czy mogą podlegać obowiązkowi wpisu do wykazu prowadzonego przez Przewodniczącego KRRiTV.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram