Wybierz język:
MENU

Postępowania przed urzędami patentowymi

Spośród praw własności intelektualnej, prawa autorskie i pokrewne oraz prawa do dóbr osobistych nie wymagają żadnych rejestracji i czynności administracyjnych w celu powstania tych praw ani ustalenia osób uprawnionych do tych praw. Natomiast w przypadku praw własności przemysłowej (do znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych czy użytkowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych), w celu uzyskania prawa konieczne jest przeprowadzenie postępowania zgłaszającego lub rejestrowego przed właściwym urzędem ds. własności intelektualnej, w zależności od zakresu terytorialnego na jakim przedsiębiorca chce uzyskać ochronę.

Co robimy?

 • prowadzimy postępowania o uzyskanie:
  • patentów,
  • dodatkowych praw ochronnych,
  • praw ochronnych na wzory użytkowe,
  • praw ochronnych na znaki towarowe,
  • praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
  • praw z rejestracji oznaczeń geograficznych,
  • praw z rejestracji topografii układów scalonych,
 • prowadzimy postępowania przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, EPO oraz WIPO (tzw. rejestracja międzynarodowa),
 • przed urzędami ds. własności intelektualnej, takim jak m.in. Urząd Patentowy RP oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej prowadzimy także postępowania o wygaszenie i unieważnienie praw własności przemysłowej

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • w skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni radcy prawni i rzecznicy patentowi,
 • prawo własności przemysłowej stanowi specjalistyczną dziedzinę, w ramach której warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika,
 • błąd popełniony w postępowaniu przed urzędem ds. własności intelektualnej może potencjalnie kosztować Cię utratę praw wyłącznych lub uniemożliwić uzyskanie takiego prawa

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram