Wybierz język:
MENU

BADANIE I ZGŁOSZENIE DO URZĘDU PATENTOWEGO RP WZORU PRZEMYSŁOWEGO

2400,00 (1951,22 netto)

Badanie możliwość zarejestrowania wzoru przemysłowego w  UPRP pozwala na sprawdzenie nowości i indywidualnego charakteru wzoru, może uchronić przed sporami oraz przed poniesieniem znacznych kosztów związanych nie tylko z rejestracją, ale także z używaniem wzoru.

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

 • gdy tworzysz lub korzystasz z projektów wzornictwa przemysłowego m.in. takich jak opakowania produktów, ubrania, meble, etykiety, okładki
 • gdy chcesz zabezpieczyć swój produkt przed podrabianiem bądź ułatwić sobie dochodzenie roszczeń w przypadku podrabiania
 • gdy chcesz podnieść wartość firmy poprzez posiadanie takiego aktywa, sprzedaż i licencjonowanie prawa korzystania z wzoru przemysłowego
 • gdy chcesz, aby nikt inny nie mógł wytwarzać, oferować, importować czy wprowadzać do obrotu, eksportować lub używać wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany

Co zyskujesz, kupując tę usługę:

 • badanie możliwości zarejestrowania w Urzędzie Patentowym RP wzoru przemysłowego na podstawie analizy baz wzorów przemysłowych
 • sprawdzimy dla Ciebie czy:
  • zgłaszany wzór jest nowy
  • ma indywidualny charakter
  • graficzne odwzorowanie wzoru przemysłowego jest odpowiednio przygotowane tak, aby uzyskana ochrona była skuteczna a jej zakres jak najszerszy
 • ustalimy, do której klasy Locarno należy zgłaszany wzór
 • w przypadku większej liczby zgłaszanych wzorów ustalimy, czy wszystkie wzory należą do tej samej klasy
 • ustalimy, czy chcesz, aby wzór został opublikowany po publikacji czy wolisz, aby publikacja została odroczona, aby nie ujawniać wzoru konkurentom
 • badanie wzoru przeprowadzimy do 3 klas klasyfikacji Locarno
 • wyliczymy „upust hurtowy” od opłat urzędowych, jeśli będzie to możliwe
 • przygotowujemy raport z badania i przypadku pozytywnej rekomendacji zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

Czego usługa nie obejmuje:

 • badania większej ilości klas niż 3 (badanie jest możliwe po ustaleniu indywidualnej ceny)
 • kosztów opłat wnoszonych do Urzędu Patentowego RP
 • kosztów ewentualnych tłumaczeń
 • korespondencji z Urzędem Patentowym RP w przypadku zgłoszenia uwag
 • przygotowania odwołania od decyzji w całości lub w części odrzucającej zgłoszenie lub zastrzeżenia zawarte w zgłoszeniu
 • przygotowania odwołania w przypadku zmodyfikowania przez Urząd Patentowy RP zgłoszenia
 • prowadzenia sprawy w ramach postępowań spornych prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP po wydaniu decyzji udzielającej prawo wyłączne
 • przygotowania stanowiska w przypadku wstępnej odmowy rejestracji wzoru przemysłowego przez Urząd Patentowy RP

Wszystkie te czynności wymagają dodatkowego nakładu pracy i możemy je wykonać dodatkowo, po uzgodnieniu naszego wynagrodzenia.

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram