Już dziś, czyli od 11 stycznia 2021 r. rusza możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach Bonów Własności Intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) inicjatywy prowadzonej w ramach programu Ideas Powered for Business w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 

Dla kogo jest przeznaczony program?

Program jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw (nazywamy je MŚP), które chcą chronić swoje prawa własności intelektualnej na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym.

Przedsiębiorcą (zgodnie z definicją z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Wniosek mogą składać tylko MŚP, czyli przedsiębiorcy spełniające poniższe kryteria:

Kategoria Liczba pracowników i Obrót lub Całkowity bilans roczny
Średni przedsiębiorca < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m
Mały przedsiębiorca < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m
Micro przedsiębiorca < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m

Jak? Kiedy? Ile?

Możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku natomiast nie ma ograniczeń dotyczących liczby praw własności intelektualnej (znaków towarowych i wzorów), o które można się ubiegać we wniosku.

Przydział środków odbywa się w 5 turach w ciągu 2021 r. do 31 stycznia, 31marca, 31 maja, 31 lipca i 30 września[1]:

Jednakże zwrot kosztów jest ograniczony do maksymalnej wysokości 1 500 euro.

W ramach wniosku możesz skorzystać z 50% zniżki na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów.

Co zrobić, aby uzyskać?

Aby skorzystać ze zniżki należy:

  1. zapoznać się z zaproszeniem do składania wniosków dostępnym pod adresem
  2. sprawdzić listę kontrolną przed rozpoczęciem przygotowywania wniosku
  3. wypełnić formularz wniosku online wraz z dokumentacją wymaganą do sprawdzenia statusu MŚP i ustalenia, czy wniosek może zostać rozpatrzony, niezbędne będą: numer konta, numer IBAN i kod SWIFT, jak zaświadczenie potwierdzające statusu podatnika VAT; całkowity budżet i kwota dotacji będącej przedmiotem wniosku są obliczane automatycznie
  4. poczekać na potwierdzenie – EUPIO prześle Ci e-mail potwierdzający otrzymanie wniosku, w przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku, otrzymasz decyzję o przyznaniu dotacji podpisaną przez EUIPO – koniecznie ją zachowaj; natomiast wnioskodawcy, których wnioski nie zostały pozytywnie rozpatrzone, zostaną poinformowani o powodach negatywnej decyzji
  5. dokonać zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego wraz zapłatą wymaganych opłat w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o udzieleniu dofinansowania – znaki towarowe i wzory można zgłaszać w jednym z krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w UE (na poziomie krajowym), czyli np. w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obejmującym Belgię, Holandię i Luksemburg; poziom regionalny) lub EUIPO (obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE)
  6. złożyć wniosek o zwrot kosztów za pośrednictwem linku dostępnego w decyzji o przyznaniu dotacji do dnia 31.12.2021 r., po tym terminie wnioski o zwrot kosztów nie będą rozpatrywane, po złożeniu wniosku otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie wniosku o zwrot płatności – zwrot środków będzie wykonany w ciągu miesiąca.

Bon nie jest w żaden sposób uzależniony od uzyskania pozytywnej decyzji w zakresie wnioskowanej ochrony znaku czy wzoru.

Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Co ważne, dla uzyskania dofinansowania nie ma znaczenia czy uda się Ci się uzyskać prawo ochronne albo prawo z rejestracji, czy nie.

UWAGA! W przypadku osiągnięcia budżetu przydzielonego na każdą turę przed terminem końcowym, termin składania wniosków w danej turze ulegnie skróceniu i okno zostaje zamknięte z dniem osiągnięcia wskazanego budżetu. Tabela budżetu będzie aktualizowana więc istnieje możliwość śledzenia wysokości pozostałej w danej turze puli środków. EUPIO zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i budżetów w związku z pandemią COVID-19.

_______________

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego albo pomocy przy skorzystaniu z dotacji skontaktuj się z nami.

Photo by Mika Baumeister on Unsplash
[1] https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/grants-sme-fund#step_1.
Udostępnij