Wybierz język:
MENU

Ocena renomy znaku towarowego

Renomowany znak towarowy podlega szerszej ochronie prawnej niż znak nierenomowany. Posiadanie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy uprawnia do monopolu wykraczającego poza towary i usługi dla których znak został zgłoszony.

Co robimy?

 • przygotowujemy opinie prawne określające, czy dany znak towarowy jest renomowany zgodnie z wytycznym zawartymi w orzecznictwie,
 • weryfikujemy, na jakim terytorium znak towarowy można uznać za renomowany, a na jakim nie,
 • badamy renomy danego znaku z uwzględnieniem różnić w rozumieniu renomy znaku towarowego przez sądy krajowe oraz sądy i urzędy unijne,
 • doradzamy w zakresie przygotowania odpowiedniego materiału dowodowego w celu wykazania renomy znaku towarowego,
 • przygotowujemy procedury w zakresie archiwizowania dowodów na renomę danego znaku towarowego na wypadek ewentualnej potrzeby jej wykazania w przyszłych sporach,
 • pomagamy w opracowaniu odpowiednich badań opinii publicznej i ankiet, których przeprowadzenie pozwoli wykazać, że znak posiada elementy, które składają się na renomę; doradzamy, jak przeprowadzić takie badania w sposób, który nie zostanie uznany za niemiarodajny i nierzetelny, co mogłoby skutkować  odrzuceniem kosztownego dowodu z badania opinii publicznej,
 • dokonujemy analizy szkody, jaka została wyrządzona na renomie znaku towarowego,
 • doradzamy, jak uniknąć zjawiska tzw. “zdegenerowanego znaku towarowego”, które występuje przede wszystkim w przypadku renomowanych  znaków towarowych. „Rozwodnienie” znaku towarowego może doprowadzić do utraty jego renomy,  ale także nawet prawa ochronnego na dany znak towarowy,
 • wskazujemy na ryzyka związane z możliwością utraty renomy lub prawa do znaku,
 • przedstawiamy rozwiązania, które należy wdrożyć w celu utrzymania ochrony i renomy znaku towarowego, a także uzyskania przez znak statusu renomowanego znaku towarowego

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • renomowany znak towarowy cieszy się silniejszą ochroną niż znak pozbawiony tej cechy; jego posiadacz może zakazać innym używania znaku identycznego lub podobnego bez względu na klasę produktów, których znak dotyczy: umiejętne wykazanie renomy znaku towarowego pozwoli Ci poszerzać udziały rynkowe, ale także zbudować markę o wymiernej wartości materialnej,
 • renoma zobowiązuje: właściciele znaków towarowych często nie wiedzą, że nieumiejętne używanie zarejestrowanej marki przez samych uprawnionych może doprowadzić do utraty renomy znaku, a nawet samej jego ochrony- profesjonalna porada prawna pozwoli Ci zachować przewagę konkurencyjną Twojej marki

Czym jest renomowany znak towarowy?

Renomowany znak towarowy to znak rozpoznawalny, dobrze znany konsumentom. Znak renomowany nie musi być unikalny czy oryginalny. Renoma znaku jest przede wszystkim oceniania z uwzględnieniem tzw. kryteriów ilościowych, co oznacza, że istotne jest jak dobrze dany znak jest rozpoznawalny pośród konsumentów. Kryteria jakościowe, takie jak wysoka jakość produktów, do których oznaczania służy dany znak towarowy, są bez znaczenia dla oceny renomowanego charakteru znaku towarowego. Ochrona znaku towarowego w przypadku znaku renomowanego jest szersza niż „zwykłego znaku towarowego, bo nie jest ograniczona wyłącznie do towarów i usług dla których znak został zgłoszony.

Nie jest prowadzony żaden rejestr renomowanych znaków towarowych ale jako przykłady renomowanych znak towarowych można wskazać znaki Apple, McDonalnd’s, NIKE.

Znak renomowany, a znak powszechnie znany

Znak towarowy powszechnie znany to takie oznaczenie, które charakteryzuje się następującymi cechami:

 • jest znany na większości terytorium Polski,
 • jest kojarzony z określonym towarem przez potencjalnych odbiorców,
 • jest powszechnie znany wśród potencjalnych nabywców, co oznacza więcej niż połowę osób tej grupy,
 • nie jest wymagane wyobrażenie potencjalnych odbiorców towarów o szczególnie wysokiej jakości wyrobów z tym znakiem

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram